+48 601 632 601
/ Najnowsze / Wstepne wyniki finansowe PGE SA za 2017 rok – szacunkowo ok. 2,64 mld zł skonsolidowanego zysku netto

Wstepne wyniki finansowe PGE SA za 2017 rok – szacunkowo ok. 2,64 mld zł skonsolidowanego zysku netto

PGE - Polska Grupa Energetyczna

PGE - Polska Grupa Energetyczna

PGE Polska Grupa Energetyczna SA miała szacunkowo ok. 2 641 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r., podała spółka. Skonsolidowany zysk EBITDA w 2017 r. wyniósł ok. 7 601 mln zł.

 

„Skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł około 2 641 mln zł (czyli 1,41 zł na akcję). Nakłady inwestycyjne (bez uwzględnienia zapłaty za aktywa PGE Energia Ciepła) wyniosły około 6 751 mln zł” – czytamy w komunikacie.

    Skonsolidowany zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA) w 2017 roku wyniósł około 7 601 mln zł, w tym:

  • EBITDA segmentu Energetyka Konwencjonalna: 4 050 mln zł,
  • EBITDA segmentu Dystrybucja: 2 333 mln zł,
  • EBITDA segmentu Obrót: 811 mln zł,
  • EBITDA segmentu Energetyka Odnawialna: 364 mln zł, wymieniono również.

Prezentowany powyżej skonsolidowany wynik EBITDA zawiera przychody z tytułu rekompensat KDT w wysokości 1 235 mln zł, zaznaczono także.

„Według wstępnych szacunków, produkcja energii elektrycznej netto w 2017 roku w jednostkach wytwórczych Grupy PGE wyniosła 56,8 TWh (w tym 39,1 TWh z węgla brunatnego), wolumen dystrybucji wyniósł 35,3 TWh, a sprzedaż do odbiorców finalnych wyniosła 40,0 TWh” – czytamy dalej.

Szacunkowe zadłużenie netto na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosło około 7 607 mln złotych.

Średnia cena hurtowa energii zrealizowana przez segment Energetyki Konwencjonalnej w 2017 roku wyniosła 164,4 zł/MWh.

Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej PGE jest nadal przedmiotem audytu przez biegłego rewidenta. Publikacja skonsolidowanego raportu za rok 2017 nastąpi 6 marca 2018 roku, podsumowano w informacji.

O spółce

Udział Grupy PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi ok. 40%, natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26%. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych od 2009 roku.

Źródło: ISBnews

Zobacz także: Prezes SARE o wezwaniu na akcje

Czy panika na Wall Street wpływa na GPW? Nestmedic SA, dr n. med. Patrycja Wizińska-Socha – Prezes Zarządu, #280 ZE SPÓŁEK
Comments are disabled

FreshMail.pl