(17.04.2018) W 2017 roku zysk netto Newag wzrósł r/r do 29,74 mln zł
/ Najnowsze / (17.04.2018) W 2017 roku zysk netto Newag wzrósł r/r do 29,74 mln zł

(17.04.2018) W 2017 roku zysk netto Newag wzrósł r/r do 29,74 mln zł

Newag

Newag

Newag SA odnotował 29,74 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 11,19 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 45,51 mln zł wobec 19 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 79,41 mln zł wobec 48,66 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 789,87 mln zł w 2017 r. wobec 559,06 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 14,79 mln zł wobec 38,49 mln zł zysku rok wcześniej.

„Mimo trudnego okresu wygrane przez grupę Newag postępowania przetargowe w 2016 pozwoliły na udział w rynku dostaw nowych pojazdów elektrycznych w roku 2017 na poziomie 86%. Przełożyło się to na wzrost przychodów ze sprzedaży o 230,8 mln zł oraz wzrost EBITDA o 63% do poziomu 79,4 mln zł w stosunku do roku poprzedniego. Ponadto spółka zdominowała rynek postępowań na dostawę nowych lokomotyw elektrycznych. Oferta spółki została wybrana przez spółkę PKP Intercity w postępowaniu na dostawę dwudziestu lokomotyw elektrycznych. W tym miejscu mogę pokusić się o małe podsumowanie dotyczące warunków cenowych oferowanych przez uczestników przetargów. W mojej ocenie, rynek zaczął urealniać ceny w stosunku do rzeczywistych kosztów produkcji co napawa pewnym optymizmem i pozwala mieć nadzieję, iż okres szkodliwej dla wszystkich uczestników w rynku wojny cenowej dobiega końca” – napisał w liście do akcjonariuszy prezes Zbigniew Konieczek.

O spółce

Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. Newag SA zadebiutował na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w 2013 roku.

Źródło: ISBnews

Zobacz także: Private Equity Managers SA, Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu, #202 PREZENTACJE WYNIKÓW

Echo Investment SA, Maciej Drozd – Wiceprezes Zarządu, #203 PREZENTACJE WYNIKÓW
Nowa strategia Aforti Holding
Comments are disabled

FreshMail.pl