Aforti Factor – współpraca z platformą peer-to-peer ViVentor opcją na wzmocnienie i przyspieszenie rozwoju biznesu faktoringowego
/ Najnowsze / Aforti Factor – współpraca z platformą peer-to-peer ViVentor opcją na wzmocnienie i przyspieszenie rozwoju biznesu faktoringowego

Aforti Factor – współpraca z platformą peer-to-peer ViVentor opcją na wzmocnienie i przyspieszenie rozwoju biznesu faktoringowego

Aforti Factor

Aforti Factor

Aforti Factor – spółka oferująca usługi faktoringowe dla firm z sektora MSP, należąca do Grupy AFORTI – zwiększa efektywność i potencjał faktoringowy dzięki współpracy z SIA ViVentor LLC. Litewska platforma pożyczkową peer-to-peer pozwala inwestorom na udział w portfelach kredytowych, a pożyczkodawcom  z sektora pozabankowego umożliwia pozyskiwanie środków na finansowanie bieżących akcji pożyczkowych. Tym samym proces odzyskiwania środków ulokowanych przez Aforti Factor w wykupionych fakturach ulegnie skróceniu,  a pozyskane w ten sposób fundusze – szacowane wstępnie na 50-75 proc. zainwestowanego kapitału – spółka będzie inwestować w dalszy rozwój biznesu faktoringowego.

Współpraca Aforti Factor z platformą pożyczkową ViVentor jest jednym z elementów strategii rozwoju Grupy AFORTI na lata 2018-2020, dotyczącym ekspansji geograficznej jej poszczególnych marek na rynkach zagranicznych oraz dywersyfikacji źródeł finansowania, a co za tym idzie – zwiększania dostępności oferowanych produktów i usług w Polsce i na rynkach zagranicznych. Z platformy ViVentor korzysta obecnie blisko 4,4 tys. inwestorów, pochodzących z ponad 30 krajów, głównie z Niemiec, krajów skandynawskich, bałtyckich i Europy Środkowej.

Z usług ViVentora już od listopada 2017 korzysta również Aforti Finance, spółka z Grupy AFORTI, udzielająca pożyczek dla firm z sektora MSP, współpracująca również od marca 2016 roku z łotewskim Mintosem, za pośrednictwem którego sfinansowała około 30 proc. pożyczek udzielonych przedsiębiorcom.

Platformy typu peer-to-peer są dla spółek z Grupy AFORTI jednym z trzech źródeł pozyskiwania funduszy przeznaczanych na pożyczki dla firm z sektora MSP lub – jak ma to miejsce w przypadku Aforti Factor – na finansowanie faktur wykupionych przez spółkę w ramach prowadzonej działalności faktoringowej. Ten sposób pozyskiwania kapitału nie tylko daje nam ogromne możliwości na poziomie zarządzania projektami, ale zapewnia też dużą stabilność i bezpieczeństwo finansowe, pozwalając jednocześnie na realizacji kolejnych inwestycji, które przekładają się finalnie na rozwój całego biznesu” – podkreśla Klaudiusz Sytek, prezes zarządu Aforti Holding.

Zobacz także: #BIZNESwDRODZE, odcinek 2, Klaudiusz Sytek, AFORTI HOLDING SA

Fintechy bazujące na strategii pożyczek wzajemnych rozwijają się bardzo dynamicznie. Wystarczy spojrzeć na łączną wartość pożyczek, jakich udzielono w ciągu ostatnich trzech lat na platformie Mintos – było to blisko 700 mln euro. W Europie rynek platform peer-to-peer wart jest już około 17 mld euro, a to dopiero początek ich międzynarodowego rozwoju. Mamy zatem nadzieję, że spółki z Grupy AFORTI – korzystające z platform pożyczkowych – będą rosły równie dynamicznie” – dodaje Klaudiusz Sytek.

Współpraca Aforti Factor z ViVentorem jest w pełni zautomatyzowana i przebiega w trybie online, co skutkuje tym, że wierzytelności wystawiane przez Aforti Factor na platformie – czyli wykupione i opłacone wcześniej faktury pozyskane od klientów Aforti Factor – trafiają bezpośrednio na giełdę ViVentora, gdzie każdy z zarejestrowanych tam inwestorów może je nabyć, lokując pośrednio kapitał w spółkę Aforti Factor. Dzięki temu spółka z bardzo szybki sposób może odzyskiwać ulokowane w fakturach środki, dynamizując tym samym działania sprzedażowe.

– Nawiązując współpracę z ViVentorem liczymy nie tylko na to, że w szybki i płynny sposób będziemy mogli odzyskiwać ulokowane w fakturach środki finansowe. Równolegle chcemy również zmniejszyć koszty pozyskania funduszy niezbędnych do rozwoju biznesu faktoringowego, a co za tym idzie – rozwijać sprzedaż i zwiększać skalę świadczonych usług – dodaje Jacek Książek, dyrektor zarządzający ds. sprzedaży faktoringu w Aforti Factor.

Aforti Factor to najmłodsza spółka z portfolio AFORTI. Faktoringowy outsourcer rozpoczął działalność operacyjną dopiero na początku 2018 roku, a już po pięciu miesiącach tego roku wartość sfinansowanych przez Aforti Factor wierzytelności wyniosła 6,28 mln zł.

2018-05-aforti-factor_wartosc-sfinansowanych-wierzytelnosci

Zgodnie ze strategią Grupy AFORTI na lata 2018-2020, największym przedsięwzięciem w obszarze finansowania faktur – w ramach realizowanego rozwoju technologicznego Grupy – będzie wprowadzenie usługi faktoringu online. Aforti Factor już przygotowuje się do wdrożenia systemu obsługi produktów faktoringowych, dzięki czemu nowe rozwiązanie powinno być dostępne na przełomie 2018/2019 roku.

O spółce

AFORTI to dynamicznie rozwijająca się grupa finansowa, której celem jest wyznaczanie nowych standardów kompleksowej obsługi klienta w zakresie finansów osobistych oraz przedsiębiorstw. W skład holdingu zarządzanego przez Klaudiusza Sytka wchodzą: Aforti Finance – firma świadcząca pozabankowe usługi pożyczkowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, Aforti Collections – spółka specjalizująca się w zarządzaniu należnościami i procesach windykacyjnych, Aforti Factor oferujący usługi faktoringowe oraz Aforti Exchange – internetowa platforma wymiany walut. Jednocześnie spółka Aforti Holding, należąca również do AFORTI, jest notowana na NewConnect od sierpnia 2011 roku.

Źródło: Spółka, 19.06.2018

Zobacz także: Aktywność spółek z portfela LARQ

Blockchain – rewolucja szybsza niż początki internetu
T-Bull SA, Damian Fijałkowski – Członek Zarządu, #295 ZE SPÓŁEK
Comments are disabled