(16.05.2018) Akcjonariusze BZ WBK zdecydowali o zmianie nazwy na Santander Bank Polska oraz o 3,1 zł dywidendy na akcję z zysku za 2016 rok
/ Najnowsze / (16.05.2018) Akcjonariusze BZ WBK zdecydowali o zmianie nazwy na Santander Bank Polska oraz o 3,1 zł dywidendy na akcję z zysku za 2016 rok

(16.05.2018) Akcjonariusze BZ WBK zdecydowali o zmianie nazwy na Santander Bank Polska oraz o 3,1 zł dywidendy na akcję z zysku za 2016 rok

BZ WBK

BZ WBK

Akcjonariusze Banku Zachodniego WBK przyjęli uchwałę w sprawie zmiany nazwy banku na Santander Bank Polska oraz zmiany siedziby rejestrowej na Warszawę, podał BZ WBK.

„W imieniu całej Grupy Santander, jest mi miło poinformować, że dziś walne zgromadzenie akcjonariuszy Banku Zachodniego WBK zaakceptowało zmianę nazwy naszego banku w Polsce. Obecność w Polsce jest ważnym elementem strategii Grupy. Zamierzamy kontynuować rozwój na tym rynku oraz nieustannie wspierać polskich klientów i ich firmy w codziennych sukcesach” – powiedziała Group Executive Chairman Grupy Santander Ana Botín, cytowana w komunikacie.

Zmiana nazwy na Santander Bank Polska stanowi też etap rozpoczętego pod koniec marca br. globalnego projektu unowocześnienia marki we wszystkich krajach, w których działa Grupa Santander. Jej nowy wizerunek mi.in. lepiej odzwierciedla transformację cyfrową, która jest jednym z filarów globalnej strategii grupy, podano także.

Bank w swojej strategii określił, że chce być jednym z najbardziej innowacyjnych banków w Polsce. Celem jest także intensywniejsze wykorzystanie przynależności do Grupy Santander.

„Zmiana marki to świetna okazja do wzmocnienia pozycji rynkowej w coraz bardziej cyfrowym, szybko zmieniającym się świecie. Pozwoli nam lepiej komunikować naszą nowoczesność i postępy transformacji cyfrowej. Będziemy mogli oferować też nowe, innowacyjne rozwiązania, które sprawią, że klienci będą jeszcze łatwiej, bardziej efektywnie zarządzać finansami osobistymi oraz rozwijać swoje firmy” – powiedział prezes BZ WBK Michał Gajewski, cytowany w komunikacie.

Bank przypomniał, że zmiana nazwy, logo oraz siedziby nie będą wymagać od klientów podejmowania jakichkolwiek dodatkowych działań. Wszystkie umowy pozostaną w mocy, bez konieczności podpisywania dodatkowych aneksów. Nie zmienią się również numery rachunków bankowych, terminy ważności kart oraz numery PIN. Do czasu zarejestrowania zmiany nazwy Banku w Krajowym Rejestrze Sądowym adresy strony internetowej banku oraz stron do logowania do bankowości internetowej i mobilnej pozostają takie same jak dotychczas.

Formalny start rebrandingu nastąpi we wrześniu, wraz z dniem rejestracji odpowiednich zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. Od tego momentu bank będzie działał pod nazwą Santander Bank Polska S.A. Do nowej nazwy zostanie dopasowana identyfikacja wizualna, która zostanie zaprezentowana we wrześniu br. Zmiana obejmie także spółki grupy kapitałowej BZ WBK, mające w nazwie skrót „BZ WBK”. Towarzyszyć jej będzie ogólnopolska kampania informacyjna i wizerunkowa w mediach tradycyjnych i cyfrowych.

Grupa Banku Zachodniego WBK zajmuje obecnie trzecie miejsce pod względem wielkości aktywów w sektorze bankowym w Polsce. W skład Grupy w Polsce wchodzi także m.in. Santander Consumer Bank, spółka leasingowa, faktoringowa oraz TFI.

Akcjonariusze Banku Zachodniego WBK zdecydowali o wypłacie dywidendy wysokości 307,63 mln zł, co daje 3,10 zł na jedną akcję – z zatrzymanego zysku za 2016 r., podał bank.

„Na dywidendę dla akcjonariuszy przeznacza się kwotę 307 627 055,40 z niepodzielonego zysku netto banku za rok 2016. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 99 234 534 akcji serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K oraz L. […] Wartość dywidendy przypadającej na 1 akcję wynosi 3,10 zł” – czytamy w uchwale walnego zgromadzenia.

Dniem ustalenia prawa do dywidendy (dzień dywidendy) jest dzień 30 maja 2018 r., dniem wypłaty dywidendy – 14 czerwca 2018 r., podano także.

W podziale dywidendy wypłacanej z zysku osiągniętego w 2016 r. nie uczestniczą akcje serii M, zgodnie z uchwałą ZWZ z 17 maja 2017 r.

W połowie marca br. BZ WBK otrzymał od KNF zalecenie zwiększenia funduszy własnych poprzez zatrzymanie całości zysku wypracowanego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku. Jednocześnie – jak podkreślał wówczas bank – KNF nie zgłosiła zastrzeżeń co do możliwości wypłaty przez bank dywidendy z zysku zatrzymanego za rok 2016.

O spółce

Bank Zachodni WBK od 2011 roku jest częścią międzynarodowej Grupy Santander, która obsługuje ponad 132 mln klientów, w 13,7 tys. oddziałów, na 10 głównych rynkach świata, w tym m.in. w Hiszpanii, Polsce, Wielkiej Brytanii, Portugalii, USA, Chile, Brazylii, Argentynie i Meksyku. Grupa Santander to jedna z największych grup finansowych świata i największa instytucja finansowa w strefie euro pod względem kapitalizacji.

Źródło: ISBnews

Zobacz także: 11 bit studios SA, Grzegorz Miechowski – Prezes Zarządu, #292 ZE SPÓŁEK

Paweł Szczepanik przedstawia: CDR, 11BIT, odpowiedzi na pytania Widzów | Analiza techniczna
Albert „Longterm” Rokicki, #90 PYTANIA DO LONGTERMA
Comments are disabled

FreshMail.pl