Akcjonariusze PiLab zdecydują 6 sierpnia o przejściu na GPW z NewConnect i emisji akcji
/ Giełda / Akcjonariusze PiLab zdecydują 6 sierpnia o przejściu na GPW z NewConnect i emisji akcji

Akcjonariusze PiLab zdecydują 6 sierpnia o przejściu na GPW z NewConnect i emisji akcji

PiLab

PiLab

Akcjonariusze PiLab SA zdecydują o przeniesieniu notowań na rynek główny GPW z NewConnect i emisji w trybie oferty publicznej do 1,35 mln nowych akcji zwykłych na okaziciela serii M z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na dzień 6 sierpnia.

„Nadzwyczajne walne zgromadzenie postanawia o ubieganiu się przez spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich akcji serii B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) […] Walne zgromadzenie postanawia o przeniesieniu na rynek regulowany prowadzony przez GPW wszystkich akcji notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz dematerializacji akcji spółki, które na dzień sporządzenia niniejszej uchwały nie są zdematerializowane, a spółka będzie ubiegała się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW” – czytamy w projekcie uchwały.

„Podwyższa się kapitał zakładowy spółki […] w drodze emisji nie więcej niż 1 350 000 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii M […]” – czytamy w odrębnym projekcie uchwały.

„Akcje serii M zostaną zaoferowane do objęcia inwestorom zewnętrznym w drodze oferty publicznej. Środki finansowe uzyskane od inwestorów zewnętrznych w drodze emisji akcji serii M pozwolą na dofinansowanie spółki, co umożliwi realizację zamierzeń inwestycyjnych spółki oraz dalszy rozwój jej działalności” – podano w uzasadnieniu uchwały.

O spółce

PiLab SA zajmuje się architekturą danych informatycznych w przedsiębiorstwach. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od 2012 roku.

Źródło: ISBnews, 11.07.2018

Zobacz także: Premium RE Summit 2018: Bartosz Puzdrowski, Marvipol Logistics

Paweł Szczepanik przedstawia: WADY I ZALETY STRATEGII INWESTYCYJNYCH | Analiza techniczna
Nowa strategia Nestmedic
Comments are disabled

FreshMail.pl