Akcjonariusze Skarbiec Holding zdecydowali o wypłacie 4,45 zł dywidendy na akcję – inwestorzy.tv
/ Najnowsze / Akcjonariusze Skarbiec Holding zdecydowali o wypłacie 4,45 zł dywidendy na akcję

Akcjonariusze Skarbiec Holding zdecydowali o wypłacie 4,45 zł dywidendy na akcję

Skarbiec Holding

Skarbiec Holding

Akcjonariusze Skarbiec Holding SA zdecydowali o wypłacie 4,45 zł dywidendy na akcję z zysku wypracowanego w roku obrotowym trwającym do 1 lipca 2017 r. do dnia 30 czerwca 2018 r., wynika z uchwał walnego zgromadzenia.

    „Spółka postanowiła przeznaczyć zysk netto osiągnięty w roku obrotowym trwającym od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku w wysokości: 30 573 865,10 zł. w następujący sposób:

  • kwotę 30 356 462,65 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co przy 6 821 677 akcjach spółki daje 4,45 zł na akcję,
  • kwotę 217 402,45 zł na kapitał zapasowy,
  • kwotę 17 083,55 zł stanowiącą iloczyn wartości dywidendy przypadającej na jedną akcję i 3 839 akcji własnych posiadanych przez spółkę na dzień ustalenia prawa do dywidendy – na rezerwowy fundusz dywidendowy” – czytamy w uchwałach.

Dniem ustalenia prawa do dywidendy w wysokości 4,45 zł na każdą akcję, będzie 25 października, a dniem wypłaty dywidendy – 9 listopada 2018.

O spółce

Skarbiec Holding SA to grupa zarządzająca funduszami inwestycyjnymi (fundusze inwestycyjne otwarte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, fundusze inwestycyjne zamknięte) oraz świadcząca usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych na zlecenie. Skarbiec Holding SA jest akcjonariuszem Skarbiec TFI, które powstało w 1997 roku.

Źródło: ISBnews, 10.10.2018

Zobacz także: Jak NCBiR zapatruje się na elektromobilność

Pfleiderer Group SA, Zbigniew Prokopowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej, #245 PREZENTACJE WYNIKÓW
Paweł Szczepanik przedstawia: LOTOS, KGHM, PKN, PZU, PGNIG | Analiza techniczna
Comments are disabled

FreshMail.pl