Aktualizacja strategii GPW podtrzymuje cele finansowe, szczegółowy opis inicjatyw poznamy 27 czerwca 2018 roku
/ Najnowsze / Aktualizacja strategii GPW podtrzymuje cele finansowe, szczegółowy opis inicjatyw poznamy 27 czerwca 2018 roku

Aktualizacja strategii GPW podtrzymuje cele finansowe, szczegółowy opis inicjatyw poznamy 27 czerwca 2018 roku

GPW

GPW

Rada Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA zatwierdziła „Aktualizację strategii grupy kapitałowej GPW 2022” wraz z inicjatywami strategicznymi, podała GPW. Z komunikatu wynika, że aktualizacja podtrzymuje cele finansowe do 2020 r., przyjęte w 2014 r., natomiast szczegółowy opis strategicznych inicjatyw na lata 2018-2022, zostanie przedstawiony 27 czerwca br.

  „Cele finansowe spółki do 2020 r. ogłoszone 30 października 2014 r., zostają podtrzymane i są następujące:

 • średnioroczny wzrost przychodów 7% p.a.,
 • podwojenie wyniku EBITDA w 2020 r. vs. 2013 r.,
 • utrzymanie wskaźnika cost income < 0,5, – utrzymanie wskaźnika wypłaty dywidendy > 60%” – czytamy w komunikacie.

Ambicją grupy GPW jest wypracowanie takiego modelu biznesowego i zasad działania grupy zgodnych z najlepszymi globalnymi standardami, żeby wzmocnić pozycję konkurencyjną na europejskim rynku kapitałowym. Jednocześnie grupa GPW będzie zwiększać swoją rolę w dynamicznym rozwoju polskiej gospodarki, podano także.

  „Zaktualizowana strategia rozwoju grupy kapitałowej GPW opiera się na budowaniu wartości dla akcjonariuszy poprzez rozwój dotychczasowych linii biznesowych oraz rozwój nowych segmentów, przy zachowaniu rentowności oraz dyscypliny w zarządzaniu ryzykiem. Aktualizacja Strategii skupia się wokół czterech obszarów rozwoju Grupy Kapitałowej GPW:

 • rozwój podstawowego biznesu,
 • rozwój przez dywersyfikację i wejście w nowe obszary biznesowe,
 • tworzenie nowych rozwiązań technologicznych,
 • utrzymanie atrakcyjnej polityki dywidendowej” – czytamy dalej.

Przyjęta aktualizacja strategii stanowi aktualizację i uszczegółowienie działań w ramach wieloletniego planu rozwoju i funkcjonowania spółki zawartego w dokumencie pt. „Strategia grupy kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych GPW.2020”, który został zaprezentowany 30 października 2014 r. Strategia szczegółowo określa założenia, cele i działania strategiczne w ramach poszczególnych filarów rozwoju wskazując konkretne inicjatywy do realizacji w najbliższych latach, wyjaśniono.

Spółka informuje jednocześnie, że niniejsze cele i założenia strategii nie stanowią prognozy lub szacunku wyników, w tym finansowych i odnoszą się jedynie do zamierzonych kierunków działania w latach 2018-2022, zastrzeżono także.

„Szczegółowy opis strategicznych inicjatyw na lata 2018-2022, zostanie przedstawiony w prezentacji, którą spółka przedstawi podczas konferencji w dniu 27 czerwca 2018 r.” – podsumowano.

O spółce

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst – rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 roku GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

Źródło: ISBnews, 13.06.2018

Zobacz także: Echo Investment SA, Maciej Drozd – Wiceprezes Zarządu, #223 PREZENTACJE WYNIKÓW

Paweł Szczepanik przedstawia: CDR | Analiza techniczna
Ten Square Games SA, Arkadiusz Pernal – Wiceprezes Zarządu, #224 PREZENTACJE WYNIKÓW
Comments are disabled

FreshMail.pl