Aktywność inwestorów na rynkach GPW – podsumowanie: maj 2018
/ Najnowsze / Aktywność inwestorów na rynkach GPW – podsumowanie: maj 2018

Aktywność inwestorów na rynkach GPW – podsumowanie: maj 2018

GPW

GPW

    W skrócie:

  • Spadek wartości obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń na Głównym Rynku o 21,3% rdr do 17,1 mld zł w maju 2018 r.
  • Spadek łącznego wolumenu obrotu kontraktami terminowymi o 2,1% rdr do poziomu 657,7 tys. szt.
  • Wzrost wartości emisji obligacji nieskarbowych notowanych na rynku Catalyst o 27,7% rdr do poziomu 80,7 mld zł
  • Wzrost łącznego wolumenu obrotu energią elektryczną o 108% do poziomu 18,2 TWh
  • Wzrost łącznego wolumenu obrotu gazem o 46,9% rdr do 10,2 TWh
  • Wzrost wolumenu obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia na rynku spot o 33,5% do 10,7 TWh

Rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych

Łączna wartość obrotu akcjami na głównym rynku warszawskiej giełdy spadła o 20,4% r/r do 17,57 mld zł w maju 2018 r., podała giełda. W okresie styczeń-maj łączna wartość obrotu na tym rynku wyniosła 87,18 mld zł i była o 21,1% niższa niż rok wcześniej.

Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń spadła w maju o 21,3% r/r do poziomu 17,05 mld zł. W okresie styczeń-maj br. wartość obrotu spadła o 20,4% do 85 mld zł.

Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń osiągnęła w maju br. poziom 852,5 mln zł, o 17,4% mniej niż rok wcześniej.

Wartość indeksu WIG na koniec maja 2018 r. wyniosła 57 282,73 pkt i była o 4,7% niższa niż przed rokiem.

„Kapitalizacja 426 spółek krajowych notowanych na głównym rynku wyniosła na koniec maja 2018 r. 587,28 mld zł (135,96 mld euro). Łączna kapitalizacja 476 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na głównym rynku sięgnęła na koniec maja tego roku 1 230,37 mld zł (284,84 mld euro)” – czytamy w komunikacie.

Na głównym rynku w maju 2018 r. zadebiutowała spółka Ten Square Games, o wartości oferty 94 mln zł.

Rynek NewConnect

Łączna wartość obrotów akcjami na rynku NewConnect w maju br. wzrosła o 38% r/r do 143,01 mln zł, podała giełda. W okresie styczeń-maj br. wartość ta spadła o 32,3% do 488,63 mln zł.

Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect wzrosła w maju br. o 48,2% r/r do 141,32 mln zł. W okresie styczeń-maj br. wartość ta spadła o 31,4% do 452,34 mln zł, podano w komunikacie.

Na NewConnect w maju 2018 r. zadebiutowała spółka Creative Forge Games, o wartości oferty 9,4 mln zł.

Rynek Catalyst

Łączna wartość obrotów na rynku Catalyst w maju br. wyniosła 155,56 mln zł, co oznacza spadek o 46,9% r/r, podała giełda. W okresie styczeń-maj łączna wartość obrotów wzrosła o 18% r/r do 1 297,3 mln zł.

Wartość obrotów na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń spadek o 7,2% r/r do 148,71 mln zł w maju. W okresie styczeń-maj łączna wartość obrotów wzrosła o 11,4% r/r do 1014,84 mln zł, podano w komunikacie.

„Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła 80,7 mld zł na koniec maja 2018 r. wobec 63,2 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń spadła w maju 2018 r. o 7,2% r/r, do poziomu 148,7 mln zł” – czytamy w materiale.

Pozostałe

Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP sięgnęła w maju tego roku 22,9 mld zł i była o 49,7% niższa niż rok wcześniej.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym Towarowej Giełdy Energii (TGE) w maju 2018 r. wyniósł 18,2 TWh, co oznacza wzrost o 108% r/r, podała Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).

Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku forward wzrósł o 142% r/r do 16,14 TWh. W okresie styczeń-maj br. odnotowano wzrost o 140,3% r/r do 65,33 TWh, podano w komunikacie.

W przypadku transakcji na rynku spot w tym samym okresie odnotowano wolumen 2,1 TWh, podobnej wysokości, co w maju 2017 r.. W okresie styczeń-maj br. obrót na rynku spot wzrósł o 5,2% do 11,57 TWh.

„Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną (‚białe certyfikaty’), na rynku spot wyniósł w maju 2018 r. 10,7 TWh, co oznacza wzrost o 33,5% r/r. Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną (‚białe certyfikaty’) spadł o 41,9% r/r osiągając w maju 2018 r. poziom 22,8 ktoe” – czytamy dalej w komunikacie.

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym wyniósł w maju 2018 r. 10,2 TWh, tj. o 46,9% więcej niż rok wcześniej. Na rynku spot wolumen obrotu spadł o 43,5% do poziomu 1,03 TWh. Natomiast wzrost o 79,5% do poziomu 9,12 TWh odnotowano na rynku terminowym.

Łącznie w okresie styczeń-maj obrót gazem na rynku spot wyniósł 13,77 TWh po wzroście o 0,4% r/r, a na rynku terminowym 28,03 TWh, po spadku o 10,1% r/r.

W maju 2018 roku na GPW odbyło się 20 sesji giełdowych, o jedną mniej niż rok wcześniej.

O spółce

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie to jedna z najszybciej rozwijających się giełd w Europie Środkowo-Wschodniej. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Giełda rozwija także Catalyst – rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych. Od lutego 2012 r. częścią Grupy Kapitałowej GPW jest Towarowa Giełda Energii, na której dokonuje się obrót energią elektryczną, gazem ziemnym, prawami majątkowymi oraz gwarancjami pochodzenia i uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla. Od 9 listopada 2010 roku GPW jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Źródło: Spółka, ISBnews, 05.06.2018

Zobacz także: MCI Capital SA, Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu, CFO, #218 PREZENTACJE WYNIKÓW

BIZNES TO SZTUKA #1: Holy Art, WallArtNow
Aforti Holding SA, Klaudiusz Sytek – Prezes Zarządu, #219 PREZENTACJE WYNIKÓW
Comments are disabled

FreshMail.pl