Alior Bank m.in. podtrzymuje cel C/I poniżej 39% i wypłatę dywidendy w 2020 roku, zakłada wzrost wyniku z prowizji
/ Najnowsze / Alior Bank m.in. podtrzymuje cel C/I poniżej 39% i wypłatę dywidendy w 2020 roku, zakłada wzrost wyniku z prowizji

Alior Bank m.in. podtrzymuje cel C/I poniżej 39% i wypłatę dywidendy w 2020 roku, zakłada wzrost wyniku z prowizji

Alior Bank

Alior Bank

Alior Bank SA ocenia, że osiągane obecnie wskaźniki kapitałowe – wyższe od zakładanych w strategii – pozwalają uzyskać możliwość wypłaty dywidendy w 2020 roku, poinformował wiceprezes Filip Gorczyca.

„Sytuacja płynnościowa i kapitałowa banku jest bardzo bezpieczna. Podtrzymujemy, że planujemy osiągnąć zdolność do wypłaty dywidendy w 2020 roku. Cel to 15% Tier 1 i 17% TCR w 2020 r.” – powiedział Gorczyca podczas telekonferencji.

Bank podał dziś, że jego współczynnik wypłacalności Tier 1 wyniósł 12,2%, a współczynnik TCR sięgnął 15,43% na koniec czerwca i są one istotnie wyższe, niż zakładane w strategii.

Alior Bank SA realizuje program optymalizacji kosztowej i podtrzymuje cel obniżenia wskaźnika koszty do dochodów (C/I) poniżej 39% w 2020 r. Bank zakłada lekki wzrost wyniku prowizyjnego w kolejnych kwartałach, poinformował wiceprezes Filip Gorczyca.

„W tym roku możemy spodziewać się stabilizacji kosztów. Z jednej strony mamy synergie wynikające z połączenia z BPH, ale z drugiej mamy bardzo duże projekty transformacyjne. Te koszty kwartalnie będę się nierówno rozkładać” – powiedziała prezes Katarzyna Sułkowska podczas telekonferencji.

W I półroczu koszty ogółem Aliora wyniosły 886 mln zł i były niższe o 116 mln zł tj. o 11,6% w skali roku. Bank podał, że spadek kosztów działania ma związek z widocznymi już synergiami związanymi z fuzją z wydzieloną częścią Banku BPH przeprowadzoną w ubiegłym roku.

Koszty osobowe wyniosły 473,9 mln zł i były o 14,6% niższe r/r., zaś koszty ogólnego zarządu w I półroczu 2018 r. wyniosły 322,8 mln zł i były niższe o 9% r/r.

W rezultacie wskaźnik koszty/dochody ukształtował się na koniec czerwca 2018 r. na poziomie 44,4% w stosunku do 55,9% na koniec czerwca 2017 r.

„Założyliśmy w strategii dalszą optymalizację kosztową. To będzie miało charakter trwały. Bardzo dużo czasu poświęcamy robotyzacji procesów, liczba pracowników spada. Nasz cel strategiczny – zejście z C/I do poziomu poniżej 39% – jest utrzymany” – powiedział wiceprezes Filip Gorczyca.

Wiceprezes poinformował, że w kolejnych kwartałach bank oczekuje lekkiej poprawy wyniku prowizyjnego.

„Spodziewamy się lekkiego wzrostu z kwartału na kwartał jeśli chodzi o wynik prowizyjny. W II kw. mieliśmy wysokie koszty akwizycji klientów przez pośredników. Gdyby nie czynniki jednorazowe, koszty prowizyjne powinny być niższe o 6-7 mln zł w II kw.” – powiedział Gorczyca.

Bank podał dziś, że wynik prowizyjny w II kw. 2018 r. wyniósł 105 mln zł i był niższy o 3% w skali kwartału. To efekt wzrostu przychodów prowizyjnych o 1,8% w porównaniu z I kw. w tym z tytułu obsługi kart płatniczych oraz kredytów i pożyczek oraz wyższych o 7,9% kw/kw kosztów prowizyjnych związanych z pozyskaniem klientów oraz wysyłką komunikacji listowej.

Alior Bank SA oczekuje dalszej poprawy jakości portfela pożyczek gotówkowych w tym roku, poinformowała prezes Katarzyna Sułkowska.

„W pożyczkach gotówkowych mamy spadające poziomy NPL. Mniej klientów wchodzi do defaultu, co wpływa pozytywnie na wskaźnik. Należy założyć, że poprawa jakości portfela w segmencie pożyczek gotówkowych będzie kontynuowana” – powiedziała Sułkowska podczas telekonferencji.

Bank podał w prezentacji, że wyższa skuteczność procesów monitoringu pożyczki sukcesywnie zmniejsza udział ekspozycji wchodzących do NPL (2016: 1,85%; 2017: 1,69%; II kw. 2018: 1,53%).

„Skuteczne nawiązanie relacji z klientami pozwala nam na polepszenie jakości kredytowej udzielanych ekspozycji (~80% sprzedaży jest realizowana do dotychczasowych klientów Aliora)” – czytamy także.

Nowa sprzedaż pożyczki gotówkowej wyniosła 1,8 mld zł w II kw. br. wobec 1,7 mld zł kwartał wcześniej. Ponad 90% sprzedaży wolumenu pożyczki gotówkowej w II kw. bank zrealizował w ramach sieci własnej wraz z agencjami.

Koszt ryzyka Alior Banku spadł do 1,7% na koniec czerwca wobec 1,8% kwartał wcześniej, w tym dla pożyczek gotówkowych wyniósł on 2,7% w II kw. br. wobec 2,6% kwartał wcześniej.

„W 2016 mieliśmy 4% kosztów ryzyka. Nasz cel na 2020 rok [dla pożyczek gotówkowych] to 2,54%, a już jesteśmy na poziomie 2,6-2,7%, więc można powiedzieć, że w zasadzie już osiągnęliśmy cel strategiczny” – powiedział wiceprezes Filip Gorczyca.

W strategii do 2020 roku bank założył, że koszt ryzyka dla grupy Aliora wyniesie 1,7%, a dla pożyczek gotówkowych będzie to 2,5%.

Gorczyca poinformował, że bank nadal będzie sukcesywnie sprzedawał portfele wierzytelności w kolejnych kwartałach.

„Kilka, kilkanaście milionów złotych wpływu na wynik netto będziemy notować co kwartał. W II kwartale to było było 12 mln zł” – powiedział wiceprezes.

Alior Bank SA jest zainteresowany współpracą z Bankiem Pekao w obszarze banku hipotecznego, należącego go grupy Pekao, poinformowała prezes Katarzyna Sułkowska.

„Analizowaliśmy też mniejsze obszary [oprócz opcji połączenia Pekao i Aliora]. Najbardziej interesowałby nas ich bank hipoteczny, bo jesteśmy na tyle mali, że postawienie samodzielnie banku hipotecznego byłoby dużym obciążeniem kosztowym” – powiedziała Sułkowska podczas telekonferencji.

We wtorek Bank Pekao i Alior poinformowały, że odstąpiły od negocjacji w sprawie połączenia w związku z brakiem porozumienia co do m.in. warunków cenowych.

Alior poinformował wówczas, że kontynuuje konsekwentne działania w celu realizacji swojej obecnej strategii ‚Cyfrowego Buntownika’ i dalszego samodzielnego rozwoju w ramach Grupy PZU.

O spółce

Alior Bank SA rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w grudniu 2012 roku. Aktywa banku miały wartość 69,5 mld zł na koniec 2017 roku.

Źródło: ISBnews, 09.08.2018

Zobacz także: Tomasz Karwat – o sposobie rozwoju, kierunkach i narzędziach dla startupów

Mateusz Namysł, #27 PODSUMOWANIE MIESIĄCA (03.08.2018)
Czy humanoidalna Sophia ma szansę dostać pracę w PZU?
Comments are disabled

FreshMail.pl