(17.04.2018) Apator zawiązał rezerwy na 12,6 mln zł, wynik netto grupy za 2017 rok to 43,8 mln zł
/ Najnowsze / (17.04.2018) Apator zawiązał rezerwy na 12,6 mln zł, wynik netto grupy za 2017 rok to 43,8 mln zł

(17.04.2018) Apator zawiązał rezerwy na 12,6 mln zł, wynik netto grupy za 2017 rok to 43,8 mln zł

Apator

Apator

Zarząd Apator SA w toku prac nad skonsolidowanym raportem rocznym podjął decyzję o zawiązaniu rezerw w ciężar wyniku za 2017 r. w łącznej wysokości 12,6 mln zł. W związku z tym szacunkowy skonsolidowany wynik netto Grupy Apator za 2017 r. wykazany w rocznym zaudytowanym sprawozdaniu wyniesie 43,8 mln zł, podała spółka.

„Rezerwy związane są z negocjacjami dotyczącymi zawarcia ugody sądowej z Tauron Dystrybucja SA (w tym kary umownej za zwłokę) oraz naprawami gwarancyjnymi. W związku z powyższym szacunkowy skonsolidowany wynik netto Grupy Apator za 2017 r. wykazany w rocznym zaudytowanym sprawozdaniu wyniesie 43,8 mln zł” – czytamy w komunikacie.

Proces negocjacji ugody jest zaawansowany, a o jej zawarciu Apator poinformuje osobnym raportem bieżącym, podano także.

W październiku ub.r. Apator podał, że konsorcjum z udziałem Apator Rector sp. z o.o., którego liderem jest Comarch SA, otrzymało od Tauron Dystrybucja SA wezwanie do solidarnej zapłaty kary umownej w związku ze zwłoką w realizacji umowy na wykonanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Majątkiem Sieciowym. Umowa realizowana jest przez czterech konsorcjantów i została zawarta w dniu 15 czerwca 2012 r. Apator podał wówczas, że uważa, iż wezwanie do zapłaty kary umownej jest niezasadne, gdyż nie znajduje podstaw w stanie faktycznym.

Przedstawiając wyniki za IV kw. ub.r., Apator podał, że w 2017 r. spółka miała 55,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 56,05 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 894,59 mln zł w porównaniu z 841,16 mln zł rok wcześniej.

O spółce

Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 roku.

Źródło: ISBnews

Zobacz także: Private Equity Managers SA, Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu, #202 PREZENTACJE WYNIKÓW

Echo Investment SA, Maciej Drozd – Wiceprezes Zarządu, #203 PREZENTACJE WYNIKÓW
Nowa strategia Aforti Holding
Comments are disabled

FreshMail.pl