(20.03.2018) Aplisens: wyniki finansowe za 2017 rok, o dywidendzie, zakłada skup akcji własnych, inwestycje w 2018 roku
/ Najnowsze / (20.03.2018) Aplisens: wyniki finansowe za 2017 rok, o dywidendzie, zakłada skup akcji własnych, inwestycje w 2018 roku

(20.03.2018) Aplisens: wyniki finansowe za 2017 rok, o dywidendzie, zakłada skup akcji własnych, inwestycje w 2018 roku

Aplisens

Aplisens

Aplisens SA odnotował 19,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 14,24 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 17,09 mln zł wobec 15,94 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 22,13 mln zł wobec 20,57 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 99,85 mln zł w 2017 r. wobec 96,68 mln zł rok wcześniej.

„Ostateczny wynik netto Aplisens w 2017 roku wyniósł 19,6 mln zł. Jest to efekt decyzji o rozwiązaniu odpisu aktualizującego aktywo podatkowe, które utworzyliśmy w związku ze zwolnieniem z podatku dochodowego zakładu działającego na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Radomiu. Ten ruch powiększył nasz zysk netto o 5,2 mln zł” – powiedział prezes Aplisensu Adam Żurawski, cytowany w komunikacie.

Największymi odbiorcami grupy w 2017 roku pozostawały rynek krajowy oraz WNP, gdzie przychody ukształtowały się na poziomie odpowiednio 32,5 mln zł (-3,2% r/r) i 36,7 mln zł (-4,5% r/r). Przychody w krajach UE wyniosły 21,8 mln zł (+17,7% r/r), natomiast na pozostałych rynkach – 8,8 mln zł (+44,4% r/r).

„Spadki na rynku WNP to efekt słabej koniunktury, wysokiej bazy porównawczej z 2016 roku oraz dywersyfikacji kanałów dystrybucji produktów grupy. Na rynku krajowym, tak jak przewidzieliśmy w strategii, zanotowaliśmy słabsze wyniki w związku z przerwą w dopływie funduszy unijnych do strategicznych dla nas branż oraz brakiem inwestycji” – skomentował prezes.

Nakłady inwestycyjne wyniosły 8,6 mln zł. Największych nakładów wymagała rozbudowa siedziby w Warszawie (3,1 mln zł), zakup maszyn (2,9 mln zł) oraz inwestycje w badania i pozyskiwanie certyfikatów (2 mln zł), podano także w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 19,26 mln zł wobec 13,32 mln zł zysku rok wcześniej.

Aplisens SA planuje przeznaczyć 21,6 mln zł na inwestycje w 2018 r., poinformował prezes Adam Żurawski.

„Wydatki inwestycyjne w 2018 r. planujemy na 21,6 mln zł” – powiedział Żurawski podczas konferencji prasowej.

Wskazał, że w ostatnim czasie wydatki inwestycyjne w spółce nieco się przesuwały, stąd niektórych inwestycji może nie udać się skończyć do końca 2018 r.

„Do większych inwestycji należy budowa fabryki w Radomiu. Planujemy ją skończyć w pierwszej połowie 2019 r., ale główne nakłady poniesiemy w tym roku” – wskazał prezes.

Istotnym wydatkiem w tym roku może być także zakup 100% udziałów spółki z branży aparatury kontrolno-pomiarowej, której badanie prowadzi Aplisens.

W 2017 r. nakłady inwestycyjne Aplisensu wyniosły 8,6 mln zł wobec wcześniej planowanych 10,6 mln zł.

Aplisens SA zakłada, że może wypłacić ok. 25% zysku netto za 2017 r. w formie dywidendy, podobnie jak w latach ubiegłych, poinformował prezes Adam Żurawski.

„Nie mamy polityki dywidendowej, ale jest taka praktyka, że płaciliśmy ok. 25% zysku netto. Nie ma jeszcze decyzji, niemniej jest duże prawdopodobieństwo, że ta praktyka będzie powielona” – powiedział Żurawski podczas konferencji prasowej.

Zapytany, czy dywidenda będzie wypłacona z zysku ogółem czy skorygowanego wskazał, że zdecydują o tym akcjonariusze.

W maju ub.r. akcjonariusze Aplisens SA postanowili o przeznaczeniu kwoty 3,87 mln zł, to jest 0,3 zł na jedną akcję, na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.

Aplisens SA zakłada, że może przeprowadzić skup ok. 200 tys. akcji pod koniec roku na potrzeby programu motywacyjnego, poinformował prezes Adam Żurawski.

„W firmie funkcjonuje system motywacyjny i na jego realizację potrzebujemy przeciętnie ok. 200 tys. akcji. Dotychczas realizowane były różne warianty, jak emisja i skup. Jeden z wariantów to że pod koniec roku przeprowadzimy skup ok. 200 tys. akcji” – powiedział Żurawski podczas konferencji prasowej.

Zastrzegł jednak, że nie jest to jedyny rozważany wariant. Podkreślił też, że nie byłby to tak duży skup, jak ostatnio realizowany.

„Nasze plany inwestycyjne, w tym plan zakupu spółki, nadwerężają nasze finanse i na pewno nie planujemy skupu większego niż wynika z potrzeb systemu motywacyjnego” – powiedział prezes.

W październiku 2017 r. Aplisens SA zrealizował skup 537 170 akcji własnych po 14,8 zł za sztukę.

Ze względu na niepewną sytuację na rynkach WNP, przede wszystkim Rosji i Białorusi, Aplisens ostrożnie podchodzi do perspektyw sprzedażowych grupy w 2018 r., poinformował prezes Adam Żurawski.

„Jeśli chodzi o rynki wschodnie, to wiele zależy od polityki i kursu ropy. To, co się teraz dzieje nie sprzyja nadziei, że sytuacja polityczna się poprawi” – powiedział Żurawski podczas konferencji prasowej.

Argumentem sprzyjającym jest fakt, że spółka zależna Aplisensu w Kazachstanie zaczęła działać i – zdaniem prezesa – ma perspektywę wzrostu, podobnie jak na rynku Ukrainy. Trudniej o pozytywną perspektywę w przypadku rynku rosyjskiego i białoruskiego.

Aplisens pozytywnie ocenia perspektywy dla rynku polskiego w tym roku, mimo, że sprzedaż I kwartału nie jest miarodajna dla całego roku. Podtrzymuje też pozytywne nastawienie do rynków UE i pozostałych.

„Wydaje się że w tym roku będziemy trochę rośli. Największą niewiadomą jest WNP – równie dobrze może spaść o 10%, jak i rosnąć” – powiedział prezes.

„Ze względu na WNP ostrożnie podchodzimy do 2018 roku” – dodał.

Jego zdaniem, możliwe jest, że udział tych rynków w strukturze sprzedaży grupy będzie malał ze względu na wzrost innych rynków.

W 2017 r. przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej Aplisensu wyniosły 32,55 mln zł na rynku polskim (spadek o 3% r/r), 36,74 mln zł na rynkach WNP (spadek o 5%), 21,8 mln zł na rynkach Unii Europejskiej (wzrost o 18%) i 8,76 mln zł na pozostałych rynkach (wzrost o 44%).

O spółce

Aplisens SA jest producentem i dostawcą rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Oferuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji i przetwarzania ciśnienia, wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu od energetyki po przemysł chemiczny, rafineryjny, farmaceutyczny czy spożywczy. Spółka jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych od 2008 roku.

Źródło: ISBnews

Zobacz także: STARFUNDS PRZEŚWIETLA FUNDUSZE: Investors TFI SA

Ronson Europe N.V., Rami Geris – Dyrektor Finansowy, Członek Zarządu, #191 PREZENTACJE WYNIKÓW
Analiza Raportów Rocznych Spółek Publicznych: Michał Selbka, S&P Global Ratings
Comments are disabled