Aplisens złożył ofertę skupu do 255 079 akcji własnych po cenie 12,8 zł/szt.
/ Giełda / Aplisens złożył ofertę skupu do 255 079 akcji własnych po cenie 12,8 zł/szt.

Aplisens złożył ofertę skupu do 255 079 akcji własnych po cenie 12,8 zł/szt.

Aplisens

Aplisens

Aplisens SA podjął uchwałę w sprawie realizacji skupu do 255 079 akcji własnych po cenie 12,8 zł za jedną akcję, podała spółka.

„W ramach oferty spółka oferuje akcjonariuszom spółki nabycie od nich notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA akcji Aplisens SA o jednostkowej wartości nominalnej 0,2 zł, będących zdematerializowanymi akcjami zwykłymi na okaziciela […] w liczbie nie większej niż 255 079, co stanowi nie więcej niż 1,94% kapitału zakładowego spółki. Oferowana cena zakupu akcji wynosi 12,8 zł za jedną akcję. Spółka zastrzega sobie prawo do zwiększenia liczby akcji będącej przedmiotem oferty w trakcie jej trwania. Maksymalna wartość akcji objętych ofertą nie przekroczy 5 000 000 zł” – czytamy w komunikacie.

Oferty sprzedaży akcji będą przyjmowane od 17 lipca do 3 sierpnia 2018 r. Zawarcie i rozliczenie transakcji w ramach oferty przewidywane jest na dzień 8 sierpnia 2018 r. W przypadku, gdy liczba akcji objętych prawidłowo złożonymi ofertami sprzedaży w terminie ich przyjmowania będzie większa niż 255 079 akcji, wszystkie prawidłowo złożone oferty sprzedaży zostaną zredukowane proporcjonalnie, podano także.

Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu i rozliczeniu oferty jest Alior Bank S.A. – Biuro Maklerskie.

O spółce

Aplisens SA jest producentem i dostawcą rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Oferuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji i przetwarzania ciśnienia, wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu od energetyki po przemysł chemiczny, rafineryjny, farmaceutyczny czy spożywczy. Spółka jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych od 2008 roku.

Źródło: ISBnews, 11.07.2018
Zdjęcie: aplisens.pl

Zobacz także: Premium RE Summit 2018: Bartosz Puzdrowski, Marvipol Logistics

Paweł Szczepanik przedstawia: WADY I ZALETY STRATEGII INWESTYCYJNYCH | Analiza techniczna
Nowa strategia Nestmedic
Comments are disabled

FreshMail.pl