Bank BGŻ BNP Paribas sfinalizował przejęcie działalności podstawowej RBPL – inwestorzy.tv
/ Najnowsze / Bank BGŻ BNP Paribas sfinalizował przejęcie działalności podstawowej RBPL

Bank BGŻ BNP Paribas sfinalizował przejęcie działalności podstawowej RBPL

BGŻ BNP Paribas

BGŻ BNP Paribas

Sąd Rejonowy zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Banku BGŻ BNP Paribas w związku z podziałem Raiffeisen Bank Polska (RBPL) – tym samym BGŻ BNP Paribas przejął podstawową działalność RBPL, podał bank.

„Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego banku z kwoty 97 538 318,00 zł do kwoty 147 418 918,00 zł w drodze emisji 49 880 600 akcji zwykłych imiennych serii L o wartości nominalnej 1,00 zł każda, w związku z podziałem RBPL” – czytamy w komunikacie.

Wraz z rejestracją podwyższenia kapitału nastąpiło wydzielenie podstawowej działalności RBPL w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa wraz ze wszystkimi aktywami i pasywami RBPL związanymi z tą działalnością, a z wyłączeniem aktywów i pasywów, które pozostaną w RBPL po podziale, oraz przeniesienie podstawowej działalności RBPL na BGŻ BNP Paribas.

„Działalność obu banków jest wobec siebie komplementarna, zwłaszcza pod względem zakresu świadczonych usług. Połączenie wzmocni naszą pozycję przede wszystkim w obszarach MŚP, bankowości korporacyjnej i faktoringu, jak również bankowości prywatnej. Chcemy wszystkim naszym klientom oferować kompleksową i nowoczesną obsługę na najwyższym poziomie oraz konsekwentnie umacniać naszą pozycję wśród wiodących banków w Polsce” – powiedział prezes Banku BGŻ BNP Paribas Przemek Gdański, cytowany w komunikacie.

Przejęcie podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska przez Bank BGŻ BNP Paribas nie wymaga od dotychczasowych klientów obu banków żadnych działań. Umowy zawarte przez klientów z bankami pozostają w mocy i nie wymagają podpisywania aneksów. Numery rachunków bankowych nie ulegają zmianie, aktywne pozostają wszystkie karty i numery PIN, wskazano także.

„Na obecnym etapie bank działa jeszcze pod odrębnymi markami, rebranding planowany jest w najbliższych miesiącach. W IV kwartale 2019 r. nastąpi integracja systemów informatycznych” – czytamy dalej.

10 kwietnia 2018 r. Bank BGŻ BNP Paribas SA zawarł z Raiffeisen Bank International AG i BNP Paribas SA umowę w sprawie nabycia przez BGŻ BNP Paribas podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska SA (z wyłączeniem działalności w zakresie walutowych kredytów hipotecznych na cele mieszkaniowe i niemieszkaniowe udzielone przez RBPL, innych ekspozycji kredytowych, jak również wszelkich stosunków prawnych pomiędzy RBPL a sześcioma funduszami inwestycyjnymi w likwidacji, zarządzanymi do listopada 2017 r. przez FinCrea TFI S.A.) w drodze podziału RBPL przez wydzielenie działalności podstawowej.

O spółkach

Raiffeisen Bank Polska SA – działający pod nazwą Raiffeisen Polbank – został założony w 1991 roku i jest jednym z najdłużej obecnych na polskim rynku banków z udziałem kapitału zagranicznego. Aktywa grupy na koniec 2017 r. wyniosły 48,97 mld zł.

Bank BGŻ BNP Paribas SA jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych. Na koniec 2017 r. jego aktywa wyniosły 72,75 mld zł.

Źródło: ISBnews, 31.10.2018
Zdjęcie: bgzbnpparibas.pl

Zobacz także: Banking Forum & Insurance Forum: Roman Szwed, Atende SA

Albert „Longterm” Rokicki, #103 PYTANIA DO LONGTERMA (26.10.2018)
Paweł Szczepanik przedstawia: CYKL PAŹDZIERNIKOWY, WIG, WIG20, DOW JONES, SP500 | Analiza techniczna
Comments are disabled