Bioton w III kwartale 2018 miał 2.3 mln zł straty netto, 3.31 mln zł straty EBIT – inwestorzy.tv
/ Najnowsze / Bioton w III kwartale 2018 miał 2.3 mln zł straty netto, 3.31 mln zł straty EBIT

Bioton w III kwartale 2018 miał 2.3 mln zł straty netto, 3.31 mln zł straty EBIT

Bioton

Bioton

Bioton SA odnotował 2.3 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 1.47 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 3.31 mln zł wobec 2,12 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 48.4 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 91.94 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2018 r. spółka miała 66 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 12.69 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 201.75 mln zł w porównaniu z 247.36 mln zł rok wcześniej.

„Przychody ze sprzedaży grupy w okresie trzech kwartałów 2018 r. wyniosły 201.8 mln zł i były na poziomie niższym o 45.6 mln zł aniżeli w roku poprzednim (nie włączając przychodów z działalności zaniechanej) na co największy wpływ miała zmiana struktury przychodów po sprzedaży udziałów w SciGen Ltd i w związku z tym brak sprzedaży produktów dystrybuowanych przez SciGen Ltd w trzecim kwartale 2018 roku. Marża brutto na sprzedaży osiągnęła poziom 55 % i była wyższa o 4 p.p. w porównaniu do analogicznego okresu 2017 r. (nie wliczając działalności zaniechanej oraz kosztów przestojów i niewykorzystanych mocy produkcyjnych)” – czytamy w sprawozdaniu.

Wartość EBITDA Grupy osiągnęła w trzech kwartałach 2018 wartość 23.9 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie 2017 wyniosła ona 29.7 mln zł. Wartość EBITDA w okresie trzech kwartałów 2018 r. wskazana w sprawozdaniu ProForma wyniosła 20.7 mln zł w porównaniu do 14.3 mln zł w analogicznym okresie 2017 r., podano także

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2018 r. wyniosła 36.01 mln zł wobec 64.22 mln zł straty rok wcześniej.

O spółce

Bioton SA to polska spółka biotechnologiczna zajmująca się produkcją leków. Założona w 1989 roku, od sierpnia 2004 roku działa jako spółka akcyjna, od 16 marca 2005 roku notowana jest na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Źródło: ISBnews, 16.11.2018

Zobacz także: Subiektywny Flash Giełdowy Sobiesława Kozłowskiego #36

BILANS, czyli podsumowanie miesiąca na rynku funduszy inwestycyjnych: X. 2018
startupy.tv| Sebastian Czarnota, Digital Fingerprints
Comments are disabled

FreshMail.pl