/ Najnowsze / BZ WBK otrzymał pozytywną perspektywę ratingu od EuroRating oraz rekomendację od Vestor DM

BZ WBK otrzymał pozytywną perspektywę ratingu od EuroRating oraz rekomendację od Vestor DM

bzwbk5

bzwbk5

EuroRating podwyższył perspektywę ratingu kredytowego Banku Zachodniego WBK do „pozytywnej” ze „stabilnej”, utrzymując jednocześnie rating na dotychczasowym poziomie BBB+, podała agencja.

„Podwyższenie perspektywy ratingu Banku Zachodniego WBK związane jest przede wszystkim z systematycznie poprawiającą się pozycją kapitałową banku, skutkującą wzrostem współczynników kapitałowych, których poziom EuroRating ocenia obecnie jako wysoki i bezpieczny. Na malejące ryzyko kredytowe banku wpływa również obniżający się w ciągu ostatnich trzech lat udział kredytów nieregularnych (NPL) oraz stosunkowo wysokie pokrycie tych kredytów rezerwami. Do czynników pozytywnych agencja zalicza także stale wysoką i dodatkowo poprawiającą się w ostatnich kwartałach rentowność banku” – czytamy w komunikacie.

EuroRating wskazał, że na sytuację finansową BZ WBK pewien wpływ będzie miała finalizacja w ciągu najbliższych kwartałów przejęcia części działalności banku Deutsche Bank Polska (z wyłączeniem kredytów hipotecznych denominowanych w walutach obcych oraz kredytów korporacyjnych).

„Ponieważ jednak skala przejmowanych aktywów nie jest duża w stosunku do dotychczasowej działalności BZ WBK, a także z uwagi na fakt, że przejęcie jest w 80 procentach finansowane emisją nowych akcji, agencja ocenia, że transakcja ta nie powinna osłabić wskaźników finansowych banku przejmującego” – czytamy dalej.

Na kształtowanie się poziomu ratingu BZ WBK w przyszłości, oprócz tempa rozwoju działalności operacyjnej, istotny wpływ będzie miała również realizowana przez bank polityka dywidendowa, podkreślono.

Pozytywne perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych ocen agencji ratingowej EuroRating prawdopodobieństwo podwyższenia ratingu kredytowego nadanego BZ WBK w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy jest obecnie wyższe niż 1:3.

Analitycy Domu Maklerskiego Vestor podnieśli rekomendację dla Banku Zachodniego WBK do „kupuj” z „akumuluj”, a cenę docelową akcji obniżyli do 436 zł z 442 zł, wynika z raportu datowanego na 21 lutego.

Rekomendacja została wydana przy cenie 386 zł za akcję. W poniedziałek około godziny 11:30 kurs wynosił 382,4 zł.

„Wyniki za IV kw. 2017 r. oraz guidance zarządu skłoniły nas do nieznacznego obniżenia naszych prognoz zysku netto w 2018/19E (o 3%) oraz podwyższenia oczekiwań dot. wypłaty dywidendy z zysku za 2017 r. do 30%. W naszym przekonaniu BZ WBK pozostaje jednym z najbardziej rentownych banków w Polsce (2018/19E ROE 11/11,3% vs. 9,6/10,5% mediana sektora) z najlepszym profilem NIM-CoR. Bank bierze również udział w konsolidacji sektora bankowego w Polsce, co powinno wspierać jego wyniki w długim terminie. W tym świetle wycenę BZ WBK na poziomie 15,6x 2018 PE oraz 1,6x P/BV, z odpowiednio 3% oraz 12% premią do sektora uważamy za atrakcyjną. Czynnikiem ryzyka pozostaje ustawa dot. walutowych kredytów hipotecznych, jednak potencjalne koszty dla BZ WBK z tego tytułu są niższe niż w przypadku pozostałych banków z ekspozycją na hipoteki walutowe” – czytamy w raporcie.

O spółce

Bank Zachodni WBK SA należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Głównym akcjonariuszem BZ WBK jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji. Bank Zachodni WBK SA powstał w wyniku fuzji Banku Zachodniego S.A. z Wielkopolskim Bankiem Kredytowym S.A w 2001 roku. W tym samym roku akcje banku po raz pierwszy notowane były na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Źródło: ISBnews

Zobacz także: Co zmieni RODO w funkcjonowaniu spółek giełdowych?

Aforti Holding SA, Klaudiusz Sytek – Prezes Zarządu, #180 PREZENTACJE WYNIKÓW
Kiedy XTPL zacznie przynosić samodzielnie zyski?
Comments are disabled

FreshMail.pl