(17.04.2018) BZ WBK rekomenduje 3,1 zł dywidendy na akcję z niepodzielonego zysku za 2016 rok
/ Najnowsze / (17.04.2018) BZ WBK rekomenduje 3,1 zł dywidendy na akcję z niepodzielonego zysku za 2016 rok

(17.04.2018) BZ WBK rekomenduje 3,1 zł dywidendy na akcję z niepodzielonego zysku za 2016 rok

BZ WBK

BZ WBK

Zarząd Banku Zachodniego WBK zdecydował o rekomendowaniu nieprzeznaczenia na dywidendę żadnej części zysku netto osiągniętego w roku 2017, a jednocześnie – o rekomendowaniu przeznaczenia 307,63 mln zł z niepodzielonego zysku netto banku za rok 2016 na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 3,1 zł na akcję, podał bank.

„Zarząd Banku Zachodniego WBK S.A. informuje, że stosując się w pełni do indywidualnego zalecenia wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego z dnia 16 marca 2018 roku w sprawie zwiększenia funduszy własnych, […] podjął uchwałę rekomendującą nieprzeznaczenie na dywidendę żadnej części zysku netto osiągniętego w roku 2017. Rada nadzorcza banku pozytywnie zaopiniowała tę rekomendację” – czytamy w komunikacie.

  Jednocześnie, biorąc pod uwagę dobrą sytuację kapitałową banku i grupy kapitałowej banku, zarząd banku zgłosił propozycję, pozytywnie zaopiniowaną przez radę nadzorczą banku, przeznaczenia na dywidendę dla akcjonariuszy:

 • kwoty 307 627 055,40 zł z niepodzielonego zysku netto banku za rok 2016, co oznacza, że proponowana dywidenda na 1 akcję wynosić będzie 3,1 zł,
 • wyznaczenia dnia ustalenia prawa do dywidendy na dzień 30 maja 2018 r. i dnia wypłaty dywidendy na dzień 14 czerwca 2018 r.” – czytamy dalej.

Zgodnie z uchwałą zwyczajnego walnego zgromadzenia BZ WBK nr 43 z 17 maja 2017 r. w dywidendzie wypłacanej z zysku osiągniętego w 2016 r. nie uczestniczą akcje banku serii M.

„Poniżej przedstawiono argumenty na poparcie zgłoszonej propozycji tj. wypłacenia dywidendy z niepodzielonego zysku netto Banku za rok 2016

  O dobrej sytuacji kapitałowej Banku i Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A świadczą następujące wskaźniki osiągnięte na dzień 31.12.2017:

 • Wskaźnik kapitału podstawowego Tier I Banku 17,37%
 • Łączny współczynnik kapitałowy TCR Banku 18,95 %
 • Wskaźnik kapitału podstawowego Tier I Grupy 15,28%
 • Łączny współczynnik kapitałowy TCR Grupy 16,69%

Współczynniki kapitałowe w ujęciu jednostkowym i skonsolidowanym kształtują się powyżej minimalnych współczynników kapitałowych wynikających z decyzji kapitałowej i rekomendacji organu nadzorczego, tj. Komisji Nadzoru Finansowego” – napisano w komunikacie.

  Zarząd uważa, że:

 • poziom zysków zatrzymanych pozwala na realizację strategii przyjętej przez bank/grupę i zapewnia właściwą równowagę między wykorzystaniem kapitału oraz jego wzrostem;
 • istniejąca baza kapitałowa odzwierciedla ostrożne podejście i akceptowalny poziom ryzyka związanego z bieżącą oraz przyszłą działalnością banku oraz zapewnia bezpieczeństwo depozytów klientów, podano także.

W połowie marca br. BZ WBK otrzymał od KNF zalecenie zwiększenia funduszy własnych poprzez zatrzymanie całości zysku wypracowanego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku, poinformował bank. Jednocześnie – jak podkreślał wówczas bank – KNF nie zgłosiła zastrzeżeń co do możliwości wypłaty przez bank dywidendy z zysku zatrzymanego za rok 2016.

BZ WBK odnotował 2 213,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 2 166,85 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2017 r. wyniósł 1 916,16 mln zł wobec 2 081,72 mln zł zysku rok wcześniej.

O spółce

Bank Zachodni WBK SA należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Głównym akcjonariuszem BZ WBK jest hiszpański Santander.

Źródło: ISBnews

Zobacz także: Private Equity Managers SA, Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu, #202 PREZENTACJE WYNIKÓW

Echo Investment SA, Maciej Drozd – Wiceprezes Zarządu, #203 PREZENTACJE WYNIKÓW
Nowa strategia Aforti Holding
Comments are disabled

FreshMail.pl