+48 601 632 601
/ Najnowsze / Cena emisyjna akcji R22 została ustalona na 17,5 zł

Cena emisyjna akcji R22 została ustalona na 17,5 zł

R22

R22

Cena emisyjna akcji w ofercie publicznej R22 została ustalona na 17,5 zł za sztukę, podała spółka.

„Zarząd spółki (w odniesieniu do ceny emisyjnej akcji nowej emisji) i akcjonariusze sprzedający (w odniesieniu do ceny sprzedaży akcji sprzedawanych), w uzgodnieniu z koordynatorem oferty oraz w porozumieniu ze współprowadzącym księgę popytu, ustalili cenę ostateczną akcji oferowanych na 17,5 zł za jedną akcję oferowaną” – czytamy w informacji.

Ostateczna liczba akcji w ofercie jest równa maksymalnej wielkości zapowiadanej w prospekcie i wynosi 5 201 596 walorów, w tym 3 500 000 nowo emitowanych akcji serii D i 1 701 596 akcji serii B, stanowiących do 15,93% udziału w kapitale zakładowym.

Spółka i akcjonariusze sprzedający ustalili także podział akcji – do inwestorów indywidualnych trafi 250 000 akcji, a do inwestorów instytucjonalnych – 4 951 596 akcji.

Jeżeli wszystkie akcje nowej emisji zostaną wyemitowane i objęte przez inwestorów, a akcjonariusze sprzedający (Jacek Duch, Jakub Dwernicki, Robert Dwernicki, Sebastian Górecki, Andrzej Dwernicki, Agnieszka Dwernicka-Piasecka, Robert Stasik) sprzedadzą wszystkie akcje sprzedawane, po przeprowadzeniu oferty akcje oferowane stanowić będą 36,7% kapitału zakładowego spółki i uprawniać do 5 201 596 ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Według harmonogramu oferty, przyjmowanie zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych ma odbyć się 15-19 grudnia, a 20 grudnia – przydział akcji oferowanych. Zakładany pierwszy dzień notowania akcji praw do akcji na GPW to 28 grudnia 2017 r.

Strategia Grupy R22 zakłada dalszy rozwój organiczny oraz akwizycje w segmentach hostingu i omnichannel communication.

O spółce

Grupa R22 to holding spółek technologicznych. Grupa koncentruje się na skalowalnych usługach oferowanych w modelu abonamentowym oraz SaaS (ang. Software as a Service), prowadząc działalność w ramach całego łańcucha wartości – od tworzenia własnych rozwiązań, przez ich utrzymanie od strony technologicznej, po kompleksową sprzedaż i obsługę klienta.

Źródło: ISBnews

Zobacz także: PKN ORLEN SA, dr Adam B. Czyżewski – Główny Ekonomista, #274 ZE SPÓŁEK

Subiektywny Flash Giełdowy Sobiesława Kozłowskiego #17
#7 Śniadanie Inwestorów
Comments are disabled

FreshMail.pl