Ciech w III kwartale 2018 miał 26,84 mln zł zysku netto, 60,33 mln zł zysku EBIT – inwestorzy.tv
/ Najnowsze / Ciech w III kwartale 2018 miał 26,84 mln zł zysku netto, 60,33 mln zł zysku EBIT

Ciech w III kwartale 2018 miał 26,84 mln zł zysku netto, 60,33 mln zł zysku EBIT

Ciech

Ciech

Ciech SA odnotował 26,84 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 85 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 60,33 mln zł wobec 122,87 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 882,73 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 836,29 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2018 r. spółka miała 199,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 255,95 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2 701,91 mln zł w porównaniu z 2 617,65 mln zł rok wcześniej.

  „Pozytywnie na osiągnięte przychody ze sprzedaży wpłynęły:

 • wzrost cen sody na tzw. rynkach zamorskich (ceny dolarowe),
 • wyższa sprzedaż soli suchej (wzrost wolumenu i cen),
 • wyższa sprzedaż krzemianów w Ciech Vitrosilicon S.A. w efekcie przebudowy w pierwszym kwartale 2018 roku jednego z pieców do produkcji opakowań na piec do produkcji krzemianów,
 • wyższe ceny sprzedaży produktów bazujących na surowcach ropopochodnych sprzedawanych w segmencie organicznym głównie w efekcie wyższych cen surowców ropopochodnych,
 • wyższe przychody na energetyce w zakładzie energetycznym w Niemczech w efekcie wzrostu cen energii elektrycznej oraz wyższego wynagrodzenia otrzymanego od operatora sieci z tytułu rozliczenia mechanizmu vNNe za 2017 rok” – czytamy w raporcie.
  Z kolei negatywne czynniki to:

 • niższe wolumeny sprzedaży sody z uwagi na nieznacznie niższą produkcję sody oraz wysoką sprzedaż w pierwszym kwartale 2017 roku (sprzedaż z zapasu),
 • nieznaczny spadek cen sody na rynku europejskim z uwagi na presję ze strony konkurentów,
 • niższy wolumen sprzedaży soli mokrej.
 • niższa sprzedaż środków ochrony roślin (głównie efekt warunków pogodowych – długa zima, krótki okres wegetacji, susza oraz udanej sprzedaży przedsezonowej),
 • niższe przychody ze sprzedaży szkła opakowaniowego w efekcie przełączenia jednego z pieców do produkcji opakowań na piec do produkcji krzemianów.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2018 r. wyniósł 72,45 mln zł wobec 175,58 mln zł zysku rok wcześniej.

O spółce

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 roku Ciech SA notowany jest na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Źródło: ISBnews, 22.11.2018
Zdjęcie: ciechgroup.com

Zobacz także: Paweł Szczepanik przedstawia: „NA TRUPAKA PEŁNA PAKA” | Analiza techniczna

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA, Marek Dietl – Prezes Zarządu, #312 ZE SPÓŁEK
Amica SA, Wojciech Kocikowski – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, #246 PREZENTACJE WYNIKÓW
Comments are disabled