Dokurno (Sadkowski i Wspólnicy): Każda kwestia, która nie była wcześniej uregulowana ustawowo, wiąże się z zamieszaniem i chaosem
/ Okiem Prawnika / Dokurno (Sadkowski i Wspólnicy): Każda kwestia, która nie była wcześniej uregulowana ustawowo, wiąże się z zamieszaniem i chaosem

Dokurno (Sadkowski i Wspólnicy): Każda kwestia, która nie była wcześniej uregulowana ustawowo, wiąże się z zamieszaniem i chaosem

-omC9ZKSx8c.jpg

Maciej Dokurno w odcinku programu Okiem Prawnika na antenie inwestorzy.tv o ustawie ograniczającej handel w niedzielę.

Ustawa wejdzie w życie 1 marca 2018 roku. Obejmie ona około 4,5 miliona pracowników wykonujących pracę w niedzielę i święta. Handel w niedzielę będzie stopniowo ograniczany, a od 2020 roku możliwy będzie tylko w siedem niedziel w roku. Ustawa zawiera szeroki katalog podmiotów wyłączonych spod zakazu handlu. Niestety, nie jest wolna od wad legislacyjnych. Szczegóły w odcinku.

Comments are disabled

FreshMail.pl