Drozd (Echo Investment): Rynek deweloperów będzie się teraz konsolidował, a duzi gracze, kosztem małych, powiększać będą udział w rynku – inwestorzy.tv
/ Najnowsze / Drozd (Echo Investment): Rynek deweloperów będzie się teraz konsolidował, a duzi gracze, kosztem małych, powiększać będą udział w rynku

Drozd (Echo Investment): Rynek deweloperów będzie się teraz konsolidował, a duzi gracze, kosztem małych, powiększać będą udział w rynku

Wywiad z Maciejem Drozdem, Wiceprezesem Zarządu ds. Finansowych, Echo Investment SA

Wywiad z Maciejem Drozdem, Wiceprezesem Zarządu ds. Finansowych, Echo Investment SA

Z Maciejem Drozdem, Wiceprezesem Zarządu ds. Finansowych, Echo Investment SA o emisji obligacji, sytuacji finansowej spółki, najważniejszych projektach, jak Browary Warszawskie czy katowickie Libero, a także o mieszkaniach na wynajem rozmawia Magdalena Szafran z serwisu inwestycje.pl.

Magdalena Szafran, inwestycje.pl: Rozpoczynają Państwo kolejną emisję obligacji wartą blisko 50 mln złotych. Jakie są główne założenia emisji i na co zostaną przeznaczone środki?

Maciej Drozd, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, Echo Investment SA: Pieniądze pozyskane z emisji obligacji planujemy wykorzystać na finansowanie rozwoju biznesu. Mamy obecnie w budowie i przygotowaniu ponad 1,1 miliona mkw. biur, mieszkań i powierzchni handlowo-rozrywkowej. Chcemy zabezpieczyć nasz rozwój w kolejnych latach, dlatego kupujemy kolejne atrakcyjne grunty.

Jednym z najważniejszych projektów inwestycyjnych, jakie rozpoczęliśmy w tym roku, jest Resi4Rent, pierwsza w Polsce instytucjonalna platforma mieszkań na wynajem. Platforma prowadzi cztery projekty inwestycyjne z 1 200 mieszkań w budowie i w nieodległej przyszłości rozpocznie kolejne projekty z 1 700 lokali. W perspektywie 3-5 lat zgromadzi 5-7 tys. mieszkań a zatem będzie najsilniejszym oraz największym podmiotem instytucjonalnego najmu w Polsce.

Oprocentowanie tej serii obligacji jest oparte o sześciomiesięczny WIBOR powiększony o 3,4 proc. marżę. Termin zapadalności serii I to pięć lat. Sprzedaż rozpoczynamy 11 października, a jej zamknięcie powinno nastąpić do 19 października. Ofertę koordynuje Dom Maklerski PKO Banku Polskiego pełniący funkcję lidera konsorcjum, w którym są jeszcze Noble Securities SA oraz Centralny Dom Maklerski Pekao SA.

Zobacz także: Echo Investment SA, Maciej Drozd – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, #241 PREZENTACJE WYNIKÓW

Jak ocenia Pan sytuację finansową spółki?

Nasz wskaźnik zadłużenia netto do wartości aktywów jest bardzo bezpieczny i na 30 czerwca 2018 r. wynosi 29%. Utrzymujemy wysoką pozycję gotówkową, stale współpracujemy z największymi bankami i instytucjami finansowymi. Wartość naszych aktywów systematycznie rośnie, na koniec czerwca wynosiła blisko 3,7 mld zł. To dobry punkt wyjścia dla przyszłego rozwoju i dalszego umacniania Grupy. W pierwszym półroczu 2018 r. wypracowaliśmy 126 mln zł zysku netto. Wynika to między innymi z uzyskania bardzo dobrej marży na mieszkaniach, które przekazaliśmy w tym okresie, a także ze wzrostu wartości biurowców i centrów handlowych, które budujemy.

Jakie obecnie są najważniejsze projekty Echo Investment?

To przede wszystkim Browary Warszawskie – wielofunkcyjny kompleks z mieszkaniami, mieszkaniami na wynajem, biurami i powierzchnią pod handel, restauracje i usługi; zlokalizowany w sercu tzw. bliskiej Woli – najdynamiczniej rozwijającej się dzielnicy Warszawy. Takie projekty, w których zagospodarowujemy całe kwartały miejskie, używając naszej wiedzy i doświadczenia z różnych sektorów rynku nieruchomości, są miastotwórczymi projektami przyciągającymi ludzi. Dają nam one szereg korzyści: oprócz lepszego wykorzystania działki, mniejszej konkurencji deweloperów w pozyskiwaniu dużych terenów oraz szybszego procesu zabudowy całej powierzchni, także dużo przychylności ze strony społeczności lokalnej i miast, które są zadowolone z prowadzenia spójnej, całościowej zabudowy o przemyślanych, komplementarnych funkcjach. Jeszcze w tym roku wszystkie budynki Browarów Warszawskich wejdą w fazę budowy, a pierwszy biurowiec i budynek mieszkalny zostaną oddane do użytku. Do 2020 r. wszystkie budynki będą gotowe i przekazane użytkownikom, łącznie z doskonale zorganizowaną przestrzenią publiczną, dostępną dla wszystkich. Przygotowujemy kolejne takie projekty w Łodzi i Krakowie.

Jeżeli jeszcze nie widziałeś, koniecznie zobacz, naszą wizytę w Browarach Warszawskich!

Za kilka tygodni otworzymy Libero – centrum handlowe w Katowicach, które jest już w pełni wynajęte. W Warszawie, która jest zdecydowanie najbardziej atrakcyjnym rynkiem dla handlu, budujemy Galerię Młociny. Jest ona w 87% wynajęta już na ponad pół roku przed otwarciem.

To tylko kilka przykładów naszych inwestycji. Nasza grupa ma w budowie i przygotowaniu projekty o łącznej powierzchni blisko 1,1 mln mkw., które powstaną w kolejnych 3-4 latach. Pracujemy nad zabezpieczeniem dalszego rozwoju, m.in. przez zakupy gruntów. W negocjacjach lub już zabezpieczone umowami przedwstępnymi mamy teraz tereny, na których powstać może nawet 180 tys. mkw. mieszkań i powierzchni biurowej.

Jak ocenia Pan obecną sytuację i nastroje w branży mieszkaniowej? Czy według Pana to dobry czas na inwestycje w nieruchomości na wynajem?

Uważam, że rynek mieszkaniowy znalazł się w równowadze, bo wzrost cen mieszkań, który przyspieszył ze względu na wzrost kosztów budowy, nieco ograniczył popyt i doprowadził do jego zrównania z mniejszą podażą. Spodziewam się, że rynek deweloperów będzie się teraz konsolidował, a duzi gracze, kosztem małych, powiększać będą udział w rynku. My zareagowaliśmy na te zmiany dostosowaniem strategii sprzedaży do aktualnych warunków rynkowych: wysokiego popytu, szybkiej wyprzedaży oferty oraz rosnących cen. Zgodnie z nowym podejściem, w momencie zakończenia projektu około 80% mieszkań powinno być sprzedane, a 20% wciąż powinno się znajdować w ofercie. Nasze doświadczenie pokazuje, że marża na gotowych mieszkaniach jest wyższa, bo klienci mogą je zobaczyć od wewnątrz przed transakcją i niemal natychmiast się wprowadzić.

Obserwujemy zmieniające się trendy społeczne, większą mobilność i mniejsze przywiązanie, szczególnie młodego pokolenia, do własności mieszkania, w którym mieszkają. Dlatego postanowiliśmy wejść w nowy na polskim rynku sektor i powołać do życia profesjonalną platformę mieszkań na wynajem. Patrząc na doświadczenia krajów rozwiniętych wierzymy, że instytucjonalny wynajem mieszkań ma w Polsce dużą przyszłość.

Jakie największe wyzwania stoją przed spółką w okresie najbliższych 2-3 lat?

Koncentrujemy się na realizacji założeń strategii rentownego wzrostu. Pracujemy nad utrzymaniem pozycji lidera w sektorze biur i powierzchni handlowej, walczymy o wyższy udział w sektorze mieszkaniowym. W tym ostatnim przez ostatnie trzy lata przeszliśmy ze skali średniej wielkości firmy, do pierwszej dziesiątki największych dostarczycieli mieszkań w Polsce. Od 2020 roku chcemy sprzedawać a następnie oddawać do użytku po około 2 tys. mieszkań rocznie. W najbliższych tygodniach otworzymy katowickie Libero, a następnie – w pierwszej połowie 2019 roku – warszawską Galerię Młociny. W 2020 roku chcemy zakończyć wszystkie prace w Browarach Warszawskich i oddać miastu ten fantastyczny kwartał, w którym znajdzie się blisko tysiąc mieszkań, miejsca pracy dla ponad 6 tys. osób, a także restauracje i kawiarnie w zabytkowych piwnicach, znakomita przestrzeń publiczna, place, uliczki i ogródki. Jednocześnie podobnej skali projekty zaczniemy realizować w Łodzi, na terenie wspaniałej fabryki włókienniczej Scheiblera; w Krakowie – w sąsiedztwie Dworca Głównego, czy następnie przy Towarowej 22, gdzie zaproponujemy stolicy kolejny kwartał z powierzchnią pod usługi, handel, restauracje, mieszkania i biura. Zamierzamy także dynamicznie rozwijać platformę Resi4Rent, która za 3-5 lat będzie największą instytucjonalną platformą z mieszkaniami na wynajem.

Źródło: inwestycje.pl, 11.10.2018
Zdjęcia: echo.com.pl

Zobacz także: Jak NCBiR zapatruje się na elektromobilność

Echo Investment SA, Nicklas Lindberg – Prezes Zarządu, CEO, #309 ZE SPÓŁEK
Paweł Szczepanik przedstawia: LOTOS, KGHM, PKN, PZU, PGNIG | Analiza techniczna
Comments are disabled

FreshMail.pl