Dudojc (Wierzbowski Eversheds Sutherland): Dzięki „ICO” budujemy społeczność wokół. Może ona wspierać nas w rozwoju przedsięwzięcia
/ Okiem Prawnika / Dudojc (Wierzbowski Eversheds Sutherland): Dzięki „ICO” budujemy społeczność wokół. Może ona wspierać nas w rozwoju przedsięwzięcia

Dudojc (Wierzbowski Eversheds Sutherland): Dzięki „ICO” budujemy społeczność wokół. Może ona wspierać nas w rozwoju przedsięwzięcia

ULb_lJCmook.jpg

Paweł Dudojc w odcinku programu Okiem Prawnika na antenie inwestorzy.tv o „ICO” – Initial Coin Offering, czyli metodzie alternatywnego pozyskiwania finansowania.

Źródła finansowania ICO poszukiwać należy w zjawiskach takich jak crowdfunding czy crowdsourcing. Metoda ta posiada zarówno wiele zalet, jak i wad. „ICO” ma nadal nieuregulowany status prawny, wiąże się także z ryzykami regulacyjnymi. Większość „ICO” organizowanych jest za pomocą sieci Ethereum, która pozwala tworzyć mierniki wartości – tokeny. Do zalet „ICO” należy szybkość organizowania, umiędzynarodowienie, budowanie społeczności wokół przedsięwzięcia czy niższe koszty niż przy IPO.

Comments are disabled

FreshMail.pl