+48 601 632 601
wersja beta
/ Najnowsze / Dziś ruszyły zapisy w ofercie publicznej spółki R22

Dziś ruszyły zapisy w ofercie publicznej spółki R22

R22

R22

Pierwotna oferta publiczna maksymalnie 5 201 596 akcji R22 SA rozpoczyna się dziś (04.12.17 r.) od przyjmowania zapisów w transzy inwestorów indywidualnych, podano w prospekcie emisyjnym. Na ofertę składa się nie więcej niż 3 500 000 nowo emitowanych akcji serii D i nie więcej niż 1 701 596 akcji serii B, stanowiących do 15,93% udziału w kapitale zakładowym. Spółka zamierza pozyskać wpływy brutto z emisji akcji nowej emisji na poziomie ok. 80 mln zł, a wpływy netto mają wynieść ok. 75 mln zł.

Cenę maksymalną na potrzeby składania zapisów przez inwestorów indywidualnych ustalono na 23 zł, podano też w prospekcie.

Przyjmowanie zapisów w transzy inwestorów indywidualnych ma potrwać do 13 grudnia; na 14 grudnia zaplanowano opublikowanie ceny ostatecznej akcji oferowanych dla inwestorów indywidualnych oraz dla inwestorów instytucjonalnych, ostatecznej liczby akcji oferowanych w ramach oferty oraz ostatecznej liczby akcji oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów. Przyjmowanie zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych ma odbyć się 15-19 grudnia, a 20 grudnia – przydział akcji oferowanych. Zakładany pierwszy dzień notowania akcji praw do akcji na GPW to 28 grudnia 2017 r., wynika z harmonogramu oferty.

„Spółka zamierza pozyskać wpływy brutto z emisji akcji nowej emisji na poziomie ok. 80 mln zł. Wysokość wpływów brutto z emisji akcji nowej emisji uzależniona będzie od ostatecznej liczby akcji nowej emisji przydzielonych w ramach oferty oraz ceny emisyjnej akcji nowej emisji. Przy szacowanych przez spółkę kosztach oferty ponoszonych przez spółkę na poziomie 5 mln zł, oczekiwane wpływy netto z emisji akcji nowej emisji wyniosą ok. 75 mln zł” – czytamy w prospekcie.

Jeżeli wszystkie akcje nowej emisji zostaną wyemitowane i objęte przez inwestorów, a akcjonariusze sprzedający (Jacek Duch, Jakub Dwernicki, Robert Dwernicki, Sebastian Górecki, Andrzej Dwernicki, Agnieszka Dwernicka-Piasecka, Robert Stasik) sprzedadzą wszystkie akcje sprzedawane, po przeprowadzeniu oferty akcje oferowane stanowić będą 36,7% kapitału zakładowego spółki i uprawniać do 5 201 596 ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

  „Środki pozyskane przez spółkę w ramach oferty wykorzystane zostaną na realizację przedstawionych poniżej celów (w kolejności od najwyższego priorytetu):

 • Cel 1

  Refinansowanie akwizycji spółek prowadzących działalność hostingową pod markami Linuxpl.com i Futurehost.pl – ok. 35 mln zł […]

 • Cel 2

  Akwizycje podmiotów z branży hostingu oraz omnichannel communication – ok. 33 mln zł […]

 • Cel 3

  Rozwój funkcjonalności w segmencie omnichannel communication oraz rozwój platformy IT w segmencie hosting – ok 7 mln zł” – czytamy dalej.

„Model biznesowy Grupy R22 polega na świadczeniu usług w oparciu o własne rozwiązania i oprogramowanie sprzedawane głównie w modelach abonamentowych oraz SaaS (ang. Software as a Service). W konsekwencji daje to Grupie stabilne i powtarzalne przychody” – wskazana także.

W roku obrotowym 2016/2017 (zakończonym 30 czerwca 2017 r.) Grupa R22 uzyskała 4,26 mln zł skonsolidowanego zysku przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 6,59 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio: 74,11 mln zł wobec 42,26 mln zł.

Strategia Grupy R22 zakłada dalszy rozwój organiczny oraz akwizycje w segmentach hostingu i omnichannel communication.

„Kolejne przejęcia wzmocnią pozycję rynkową w kraju oraz rozwój za granicą. Grupa ma plany akwizycji firm działających w segmencie hostingu z krajów Europy Środkowej i Wschodniej. W obszarze zainteresowań grupy będą wszelkie rozwiązania, które mogłyby uzupełnić ofertę usług i produktów. Zdobyte doświadczenie w obszarze przejęć ogranicza ryzyko niepowodzenia planowanych transakcji oraz zwiększa prawdopodobieństwo ich finalizacji na atrakcyjnych warunkach” – napisano także.

O spółce

Grupa R22 to dynamicznie rosnący holding spółek technologicznych, prowadzący działalność w bardzo obiecujących obszarach e-gospodarki. Grupa koncentruje się na skalowalnych usługach oferowanych w modelu abonamentowym oraz SaaS (ang. Software as a Service), prowadząc działalność w ramach całego łańcucha wartości – od tworzenia własnych rozwiązań, przez ich utrzymanie od strony technologicznej, po kompleksową sprzedaż i obsługę klienta.

W skład Grupy R22 wchodzą firmy oferujące: usługi hostingowe i sprzedaż domen realizowane przez Grupę H88 – lidera rynku krajowego pod względem przyrostu sprzedaży domen oraz usług hostingowych, posiadającą ponad 160 tys. obsługiwanych klientów i ponad 240 tys. domen, działalność w tym segmencie realizowana jest w ramach marek: Hekko.pl, Super-Host.pl, Biznes-Host.pl, Domeny.pl, Ogicom.pl, Active24.pl, Linuxpl.com i Futurehost.pl; usługi omnichannel communication automatyzujące komunikację elektroniczną z odbiorcami, realizowane przez Grupę Vercom, która jest liderem na polskim rynku w kategorii platform obejmujących automatyzację wysyłki zarówno e-mail jak i SMS, działalność w tym segmencie realizowana jest w ramach marek: EmailLabs, RedLink, SerwerSms.pl, EmailHeroes, CloudSender, SMSLabs; usługi telekomunikacyjne realizowane przez Grupę Oxylion – krajowego lidera w zakresie dostawy usługi VoIP w segmencie B2B.

Źródło: ISBnews

Zobacz także: Startupy.tv | Adrian Perdjon, VIRTHU

THE PROFIT #76: Remigiusz Kościelny, Vivid Games SA
Jastrzębska Spółka Węglowa SA, Daniel Ozon – Prezes Zarządu, #164 PREZENTACJE WYNIKÓW
Comments are disabled

FreshMail.pl