+48 601 632 601
wersja beta
/ Najnowsze / EC Będzin: projekt umowy zbycia elektrociepłowni, 2-3 małe projekty kogeneracyjne, 50% zysku na dywidendę

EC Będzin: projekt umowy zbycia elektrociepłowni, 2-3 małe projekty kogeneracyjne, 50% zysku na dywidendę

EC Będzin

EC Będzin

Elektrociepłownia Będzin SA zakłada, że w lipcu otrzyma projekt umowy od inwestora zainteresowanego spółką zależną Elektrociepłownia Będzin sp. z o.o., a w przypadku porozumienia – do połowy października inwestor uzyska zgody korporacyjne, poinformowali ISBnews przedstawiciele grupy.

Wyłączność negocjacyjna została przedłużona do 2 lipca br. w związku z wolą zapoznania się przez inwestora ze szczegółami technicznymi prac modernizacyjnych wykonanych w elektrociepłowni i wynikami I kw. 2018 r.

„2 lipca lub chwilę później zostanie nam złożona oferta wstępna, projekt umowy, która powinna zawierać określenie zasad ustalenia ceny. Jeśli ta oferta zostanie przez nas zaakceptowana, to inwestor musi uzyskać swoje zgody korporacyjne. Oczekujemy, że nastąpi to do połowy października br.” – powiedział członek rady nadzorczej EC Będzin Grzegorz Kwiatkowski w rozmowie z ISBnews.

Wówczas z prawa pierwokupu będzie mógł skorzystać Tauron Ciepło, który ma na to maksymalnie do sześciu miesięcy.

„Podmiot, z którym prowadzimy rozmowy to inwestor branżowy, zachodnioeuropejski, działający w Polsce” – powiedział prezes EC Będzin Krzysztof Kwiatkowski.

W grudniu 2017 roku Elektrociepłownia Będzin SA informowała, że będzie prowadzić negocjacje w sprawie zbycia 100% udziałów spółki zależnej Elektrociepłownia Będzin sp. z o.o. z zagranicznym inwestorem branżowym.

Elektrociepłownia Będzin SA chce dalej rozwijać się jako grupa finansowo-produkcyjna i może zaangażować się w 2-3 małe projekty kogeneracyjne w tym i przyszłym roku, poinformowali ISBnews przedstawiciele spółki.

„Mamy dwa scenariusze – jeden, że z inwestorem zagranicznym znajdziemy konsensus w sprawie zbycia Elektrociepłowni Będzin sp. z o.o. i w październiku dojdzie do podpisania umowy, a w przyszłym roku sprzedaży tego aktywa. I drugi wariant, że te wszystkie uzgodnienia przesuną się przynajmniej o rok. Niezależnie od wariantu, planujemy dynamiczny rozwój naszych usług finansowych w Energo-Utechu, związanych z finansowaniem pozabilansowym inwestycji w małe kogeneracje. Nad tym pracujemy i od lipca br. uruchamiamy bardzo intensywne działania w tym zakresie” – powiedział prezes Krzysztof Kwiatkowski w rozmowie z ISBnews.

Zarząd planuje zaprezentować tę strategię radzie nadzorczej i akcjonariuszom na walnym zgromadzeniu 28 czerwca br.

„Jeśli szybciej sprzedamy elektrociepłownię, to część pieniędzy z tego tytułu będzie wykorzystana właśnie na rozwój. Jeżeli później, to te pieniądze będą wykorzystane w fazie późniejszej” – wskazał prezes.

Grupa ocenia, że ma zdolność finansową, organizacyjną i doradczą do obsługi 2-3 projektów kogeneracyjnych o wartości 50-250 mln zł równolegle. Prowadzone są rozmowy z potencjalnymi partnerami.

„Być może z jednym projektem uda nam się ruszyć jesienią, ale faza przygotowawcza następnych nie będzie daleka” – powiedział Kwiatkowski.

Niektóre projekty są we wstępnej fazie i trzeba będzie poczekać aż przyniosą wyniki. Jest też coraz więcej klientów, którzy mają pozwolenie na budowę i nie mają finansowania.

„Widzimy rosnący popyt na nasze usługi, również doradczo-inżynierskie. Wynika to z coraz trudniejszej sytuacji na rynku” – dodał członek rady nadzorczej EC Będzin Grzegorz Kwiatkowski.

„W tym roku mija 5 lat, od kiedy weszliśmy do EC Będzin jako grupa do zrealizowania programu rozwojowego i w tym piątym roku zaczynamy etap rozwojowy. Chcemy, żeby grupa finansowo-produkcyjna EC Będzin się utrzymała i dynamicznie rozwijała” – wskazał prezes.

Zwrócił też uwagę, że w ostatnim czasie zwiększył swoje zaangażowanie w akcje spółki do poziomu ponad 32%.

Elektrociepłownia Będzin SA planuje przeznaczać do 50% zysku netto na dywidendę od 2019 r., a jej ostateczna wysokość w kolejnych latach będzie zależała od procesu sprzedaży Elektrociepłowni Będzin sp. z o.o., poinformowali ISBnews przedstawiciele spółki.

„Jeśli sprzedaż dojdzie do skutku, to dywidenda będzie wyższa, i to dużo wyższa. Jeżeli nie będzie sprzedaży, to dywidenda będzie mniejsza” – powiedział prezes Krzysztof Kwiatkowski.

Spółka przez ostatnie pięć lat nie wypłacała dywidendy, a wcześniej wypłata wynosiła w granicach 1-2 zł na akcję.

„Od pięciu lat nie było dywidendy, w związku z realizacją bardzo dużego programu inwestycyjnego, który wyniósł łącznie ok. 160 mln zł. Jeśli nie sprzedamy elektrociepłowni, to najprawdopodobniej wrócimy do poziomu dywidendy 1-2 zł na akcję. Natomiast jeśli sprzedamy, to będziemy starali się zrekompensować akcjonariuszom okres ostatnich 5 lat” – powiedział członek rady nadzorczej EC Będzin Grzegorz Kwiatkowski.

O spółce

Elektrociepłownia Będzin SA prowadzi działalność w zakresie wytwarzania ciepła i energii elektrycznej. Jest głównym źródłem ciepła w zakresie ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i ciepła technologicznego dla Zagłębia Dąbrowskiego. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1998 roku.

Źródło: ISBnews, 14.06.2018

Zobacz także: TAURON Polska Energia SA, Marek Wadowski – Wiceprezes Zarządu, #225 PREZENTACJE WYNIKÓW

startupy.tv | Włodzimierz Kuc, NCBR
Subiektywny Flash Giełdowy Sobiesława Kozłowskiego #28
Comments are disabled

FreshMail.pl