/ Najnowsze / (17.05.2018) Enea i Energa rekomendują niewypłacanie dywidendy z zysku za 2017 rok

(17.05.2018) Enea i Energa rekomendują niewypłacanie dywidendy z zysku za 2017 rok

Enea i Energa rekomendują niewypłacanie dywidendy

Enea i Energa rekomendują niewypłacanie dywidendy

Zarząd Enea SA podjął decyzję, iż nie będzie rekomendował walnemu zgromadzeniu wypłaty dywidendy za 2017 rok i całość zysku netto w wysokości 1 813 324 tys. zł rekomenduje przeznaczyć na kapitał zapasowy, poinformowała spółka.

„Rekomendacja zarządu spółki o przeznaczeniu 100% zysku netto za rok obrotowy 2017 na pozostałe kapitały rezerwowe jest konsekwencją znacznych potrzeb inwestycyjnych grupy wynikających między innymi z planów ujętych w ‚Strategii rozwoju grupy kapitałowej Enea w perspektywie do 2030 roku’, o której spółka informowała raportem bieżącym nr 29/2016. ” – czytamy w komunikacie.

Zasadą polityki dywidendowej Enei jest realizowanie w przyszłości wypłat stosownie do wielkości wypracowanego zysku i możliwości finansowych spółki, podano także.

O spółce

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych od 2008 roku.

Zarząd Energi podjął decyzję, iż nie będzie rekomendował walnemu zgromadzeniu wypłaty dywidendy za 2017 rok i całość zysku netto w wysokości 106,6 mln zł, powinna zostać przeznaczona na kapitał zapasowy, poinformowała spółka.

„Uzasadnieniem dla powyższej decyzji jest realizacja ‚Strategii Grupy Energa na lata 2016-2025’, przyjętej w dniu 15 listopada 2016 roku, zgodnie z którą polityka wypłat dywidendy dostosowywana jest do potrzeb finansowych procesu inwestycyjnego. Jednocześnie, w przyszłości zarząd nie wyklucza powrotu do wypłaty dywidendy akcjonariuszom, której poziom determinowany będzie realizacją strategii” – czytamy w komunikacie.

Wiceprezes Jacek Kościelniak mówił w czwartek, że Energa prowadzi dialog z właścicielem w sprawie tegorocznej dywidendy. Podkreślił, że spółka musi wyważyć oczekiwania właściciela i realizowane poważne procesy inwestycyjne.

O spółce

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie ddzi ostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW.

Źródło: ISBnews

Zobacz także: Paweł Szczepanik przedstawia: CDR, 11BIT, odpowiedzi na pytania Widzów | Analiza techniczna

Subiektywny Flash Giełdowy Sobiesława Kozłowskiego #26
Tower Investments SA, Bartosz Kazimierczuk – Prezes Zarządu, #212 PREZENTACJE WYNIKÓW
Comments are disabled

FreshMail.pl