Enea prowadzi modernizację bloków 9 i 10 w Elektrowni Kozienice
/ Najnowsze / Enea prowadzi modernizację bloków 9 i 10 w Elektrowni Kozienice

Enea prowadzi modernizację bloków 9 i 10 w Elektrowni Kozienice

Enea

Enea

Enea Wytwarzanie – spółka zależna Enei – prowadzi modernizację bloków energetycznych nr 9 i 10 Elektrowni Kozienice (o mocy 560 MW każdy), która ma je dostosować do dyrektywy IED oraz konkluzji BAT, podała spółka.

„Trwająca modernizacja ma na celu zwiększenie efektywności wytwarzania energii i dostosowanie jednostek wytwórczych Enei Wytwarzanie do wymagań środowiskowych, określonych w Dyrektywie IED w zakresie emisji tlenków azotu do atmosfery, poprzez zabudowę instalacji katalitycznego odazotowania spalin (SCR)” – czytamy w komunikacie.

W ramach modernizacji zakończono prace przy bloku nr 10, którego synchronizacja z krajowym systemem elektroenergetycznym miała miejsce w maju 2018 r.

„Końcowe efekty zrealizowanych prac modernizacyjnych to wzrost efektywności wytwarzania, zwiększenie mocy turbozespołu, a dzięki zabudowie instalacji katalitycznego odazotowania spalin (SCR) mają one również wymiar środowiskowy” – powiedział prezes Enei Wytwarzanie Antoni Józwowicz, cytowany w komunikacie.

Prowadzone są także zaawansowane prace modernizacyjne bloku numer 9, obejmujące główne urządzenia wytwórcze w obszarach mechanicznym, elektrycznym, automatyki i sterowania oraz budowlanym. Modernizację turbozespołu prowadzi GE Power.

„Ze względu na konieczność podjęcia nieprzewidzianych w pierwotnym kontrakcie prac dodatkowych, które zostały zdiagnozowane po rozpoczęciu robót, niezbędne jest przesunięcie terminu odbioru jednostki nr 9. Enea Wytwarzanie i wykonawca – GE Power prowadzą rozmowy w celu zawarcia aneksu terminowego do umowy. Dotychczas obowiązującym terminem uruchomienia bloku nr 9 był koniec stycznia 2019 r.” – czytamy dalej.

Zmiana terminu odbioru bloku nr 9 nie będzie miała istotnego wpływu na plany wytwórcze Enei Wytwarzanie w 2019 r., które w założeniu będą wyższe niż tegoroczne, zaznaczono.

O spółce

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych od 2008 roku.

Źródło: ISBnews, 10.08.2018
Zdjęcie enea.pl

Zobacz także: Czym ma się zajmować, co finansować i czym w ogóle jest Corporate Venture Capital

W jaki sposób cyfryzacja ułatwia nam życie
Mateusz Namysł, #27 PODSUMOWANIE MIESIĄCA (03.08.2018)
Comments are disabled

FreshMail.pl