Fundusze nie zgodziły się na sprzedaż akcji Polenergii w wezwaniu – inwestorzy.tv
/ Najnowsze / Fundusze nie zgodziły się na sprzedaż akcji Polenergii w wezwaniu

Fundusze nie zgodziły się na sprzedaż akcji Polenergii w wezwaniu

Polenergia

Polenergia

Generali OFE, Nationale-Nederlanden OFE oraz Aviva OFE Aviva BZ WBK oświadczyły, że nie sprzedadzą akcji w wezwaniu Dominiki Kulczyk i Mansa Investments do sprzedaży akcji Polenergii, Podała Polenerga.

„W piśmie fundusze stwierdziły, iż cena zaproponowana w wezwaniu na sprzedaż akcji emitenta, ogłoszonym przez wzywających w dniu 27 sierpnia 2018 r., nie odzwierciedla wartości godziwej akcji emitenta. W związku z tym każdy z funduszy z osobna oświadczył wobec wzywających oraz zobowiązał się wobec pozostałych funduszy, że nie sprzeda akcji emitenta w wezwaniu po cenie 20,5 zł za jedną akcję. Fundusze jednocześnie stwierdziły, że nie podjęły względem siebie żadnych innych zobowiązań” – czytamy w komunikacie.

W końcu sierpnia Dominika Kulczyk oraz Mansa Investments wezwali do sprzedaży 22 631 790 akcji Polenergii, stanowiących 49,8% ogólnej liczby głosów po 20,5 zł sztuka. Zapisy zaplanowano między 17 września a 17 października. Planowana data realizacji transakcji na GPW to 22 października, a planowana data rozliczenia to 25 października.

Dominika Kulczyk, za pośrednictwem podmiotów zależnych (w tym Kulczyk Holding s.a.r.l. oraz Mansa Investments, która bezpośrednio posiada akcje) posiada 22 811 757, co stanowi 50,2% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Według stanu na 20 lipca br., Aviva OFE posiada akcje Polenergii uprawniające do 8,21% głosów na walnym zgromadzeniu, Generali OFE – 6,56%, a Nationale-Nederlanden OFE – 5,5%.

O spółce

Polenergia – notowana na GPW – jest pionowo zintegrowanym podmiotem specjalizującym się w realizacji projektów począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia.

Źródło: ISBnews, 11.10.2018

Zobacz także: Pfleiderer Group SA, Zbigniew Prokopowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej, #245 PREZENTACJE WYNIKÓW

BILANS, czyli podsumowanie miesiąca na rynku funduszy inwestycyjnych: IX. 2018
Adam Kiciak: Nieprzerwanie, konsekwentnie podążamy w kierunku liderów produktowych
Comments are disabled

FreshMail.pl