Getin Holding zdecydował o scaleniu akcji w stosunku 4:1 – inwestorzy.tv
/ Najnowsze / Getin Holding zdecydował o scaleniu akcji w stosunku 4:1

Getin Holding zdecydował o scaleniu akcji w stosunku 4:1

Getin Holding

Getin Holding

Getin Holdin SA zdecydował o rozpoczęciu realizacji procesu scalenia (połączenia) akcji, podała spółka. Stosunek wymiany ustalono na 4:1.

„W ocenie zarządu spółki, scalenie akcji spółki powinno zostać dokonane poprzez połączenie każdych 4 akcji spółki o dotychczasowej wartości nominalnej wynoszącej 1 zł w jedną akcję spółki o nowej wartości nominalnej wynoszącej 4 zł (stosunek wymiany: 4:1), co oznacza zmniejszenie liczby akcji spółki wszystkich emisji z 759 069 368 do 189 767 342, przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego spółki, przy czym decyzja w tym zakresie po uzyskaniu opinii rady nadzorczej spółki należeć będzie do walnego zgromadzenia spółki” – czytamy w komunikacie.

Zarząd podjął decyzję o rozpoczęciu realizacji procesu scalenia mając na uwadze, że średni kurs począwszy od 20 sierpnia 2018 r. utrzymuje się poniżej poziomu 0,5 zł, co może skutkować zakwalifikowaniem akcji do segmentu listy alertów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, wyjaśniono także.

O spółce

Grupa Getin Holding prowadzi działalność operacyjną w 7 branżach: bankowość, leasing, pośrednictwo finansowe, doradztwo księgowe, finansowanie publicznej służby zdrowia i jednostek samorządu terytorialnego, obrót i zarządzanie wierzytelnościami oraz faktoring. Akcje Getin Holding SA są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych od 2001 roku.

Źródło: ISBnews, 21.09.2018

Zobacz także: BILANS, czyli podsumowanie miesiąca na rynku funduszy inwestycyjnych: wakacje 2018

Centralny Port Komunikacyjny od strony finansowej i biznesowej
Echo Investment SA, Nicklas Lindberg – Prezes Zarządu, CEO, #309 ZE SPÓŁEK
Comments are disabled

FreshMail.pl