+48 601 632 601
/ Najnowsze / GK Immobile jest gotowa objąć 9 mln akcji nowej emisji ZBM Zremb-Chojnice

GK Immobile jest gotowa objąć 9 mln akcji nowej emisji ZBM Zremb-Chojnice

GK Immobile

GK Immobile

GK Immobile SA jest zainteresowana objęciem w wyniku nowej emisji akcji 9 mln akcji na okaziciela w spółce Zakład Budowy Maszyn Zremb-Chojnice w restrukturyzacji, po cenie emisyjnej 0,75 zł za jedną akcję, tj. o łącznej wartości emisji nowych akcji w wysokości 6,75 mln zł.

„Warunkiem objęcia akcji jest zbadanie, na koszt Zremb, jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego odpowiednio Zremb oraz jej grupy kapitałowej za rok obrachunkowy zakończony w dniu 31 grudnia 2017 r. przez zaakceptowaną przez spółkę firmę audytorską spośród następujących podmiotów: Deloitte, E&Y, KPMG, PwC, a także brak istotnych rozbieżności pomiędzy jednostkowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniem finansowych odpowiednio Zremb oraz jej grupy kapitałowej za rok obrachunkowy zakończony w dniu 31 grudnia 2016 r., a sprawozdaniem z badania sporządzonym przez wyznaczony podmiot” – czytamy w komunikacie.

Jak podała spółka, dodatkowym warunkiem oferty jest rezygnacja z przeprowadzenia w najbliższym czasie jakichkolwiek nowych emisji akcji Zremb (z wyjątkiem emisji akcji wynikającej z oferty spółki).

„Jednocześnie spółka poinformowała Zremb, iż środki pieniężne uzyskane przez Zremb z tytułu wniesienia wkładu przez spółkę w zamian za objęte udziałowe papiery wartościowe mogłyby zostać przeznaczone również (z zachowaniem zasad ogólnych regulowania przez Zremb jej wymagalnych wierzytelności) do zaspokojenia wierzycieli Zremb” – podano także.

Spółka zaznaczyła, że oferta jest aktualna do 21.12.2017 roku.

O spółce

Grupa kapitałowa Immobile posiada w portfelu spółki działające w przemyśle, hotelarstwie, nieruchomościach oraz branży budowlanej. Jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych od 2007 roku. (początkowo jako Makrum).

Źródło: ISBnews

Zobacz także: Ustawa o jawności życia publicznego OKIEM PRAWNIKA

THE PROFIT #79: Michał Skotnicki, BBI Development SA
Mabion SA, Artur Chabowski – Prezes Zarządu, #174 PREZENTACJE WYNIKÓW
Comments are disabled

FreshMail.pl