/ Najnowsze / Globalne rynki nie podzielają mundialowej atmosfery – komentarz Union Investment TFI

Globalne rynki nie podzielają mundialowej atmosfery – komentarz Union Investment TFI

Globalne rynki

Globalne rynki

  • Globalna przecena wyhamowała
  • Handlowe wojny znów niepokoją
  • Absolute return strategią na zmienność

Ryszard Rusak, dyrektor inwestycyjny ds. akcji Union Investment TFI

Na finansowych rynkach nastroje jak wśród drużyn, które już pożegnały się z mundialem. Od pierwszego gwizdka w Rosji, do momentu, kiedy z mistrzostwami pożegnała się reprezentacja Niemiec, indeks DAX stracił ponad 6%. W ostatnich dniach spadki wyhamowały.

Inwestorzy z niepokojem obserwują jak prezydenta Donald Trump, gospodarczo walczy już nie tylko z Chinami, ale również swoimi sojusznikami, w tym Meksykiem, Kanadą oraz Unią Europejską. To może negatywnie wpływać na międzynarodowy handel i światowy wzrost gospodarczy. W Europie obawy koncentrują się wokół przemysłu motoryzacyjnego, który mógłby ucierpieć na wprowadzeniu przez USA cła na europejskie, w tym głównie niemieckie, samochody.

Globalny niepokój jest jednak szczególnie widoczny na rynkach wschodzących. Główny indeks giełdy w Warszawie od początku roku stracił już ponad 13%. Wśród 20 największych spółek tylko akcje CD Projekt mają wyższą wartość niż na początku roku. Tym samym Polska poszła śladem amerykańskiego rynku, który rośnie dzięki akcjom spółek technologicznych. Na amerykańskim rynku utworzono  nawet skrót: FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Microsoft i Google).

Przecena ma również swoje dobre strony. Niektóre spółki, np. część banków, już teraz mają korzystne wyceny. Wycenie całego sektora może jednak ciążyć niepewność, związana z brakiem formalnej decyzji w sprawie połączenia Banku Pekao z Alior Bankiem.

W tak zmiennym i niepewnym otoczeniu rynkowym inwestorzy mogą coraz chętniej spoglądać na fundusze absolutnej stopy zwrotu. Ten typ funduszy pozwala zarządzającym zajmować krótką pozycję, czyli zarabiać również na spadkach kursu akcji czy obligacji. Zmienność jest szansą dla funduszy absolute return, które mogą pokazać wyraźnie lepsze wyniki niż fundusze obstawiające tylko długie pozycje (tzw. long-only) i tym samym w pewnej mierze chronić zainwestowany kapitał.

O spółce

Union Investment TFI SA („Towarzystwo”) działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95. Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Towarzystwo i nie stanowi porady prawnej, podatkowej, księgowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Prognozy przedstawione w niniejszym materiale nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami Informacyjnymi funduszy zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty informacyjne, Kluczowe informacje dla Inwestorów, Informacje dla Klienta AFI, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na naszej stronie internetowej (www.union-investment.pl). Niniejszy materiał został przygotowany z dołożeniem należytej staranności i z wykorzystaniem najlepszej wiedzy. Informacje przedstawione i opisane w niniejszym materiale opierają się na ocenie autora w momencie jego tworzenia i w stosunku do bieżącego stanu prawnego i podatkowego oraz mogą ulec zmianie bez uprzedniego poinformowania. W materiale użyto informacji ze źródeł własnych oraz z publicznie dostępnych źródeł. Wszelkie prawa autorskie do niniejszego materiału przysługują wyłącznie Towarzystwu. Prezentowane prognozy dotyczą klas aktywów, nie konkretnych funduszy/subfunduszy. Towarzystwo ani fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych. Uczestnik musi się liczyć z możliwością zmniejszenia lub utraty zainwestowanych środków. Wyniki mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i należne podatki. Opodatkowanie zależy od indywidualnej sytuacji klienta i może ulec zmianie w przyszłości. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki wynikające bezpośrednio lub pośrednio z użytku treści zawartych w niniejszym materiale.

Źródło: Spółka, 09.07.2018

Zobacz także: startupy.tv| Jana Oparij, PublBox

Premium RE Summit 2018: Bartosz Puzdrowski, Marvipol Logistics
GPW SA, Marek Dietl – Prezes Zarządu, #298 ZE SPÓŁEK
Comments are disabled

FreshMail.pl