/ Najnowsze / GPW i KDPW chcą przejąć CBF lub nieruchomość przy ul. Książęcej 4 w Warszawie

GPW i KDPW chcą przejąć CBF lub nieruchomość przy ul. Książęcej 4 w Warszawie

GPW

GPW

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA (GPW) podjęła decyzję o podpisaniu wraz z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych (KDPW) listu intencyjnego z Centrum Bankowo-Finansowym „Nowy Świat” (CBF), akcjonariuszem dominującym Centrum Giełdowego SA (CGSA) w sprawie nieruchomości zlokalizowanej w Warszawie przy ulicy Książęcej 4, podała spółka.

„Na podstawie listu intencyjnego strony deklarują wolę podjęcia rozmów i negocjacji mających na celu wypracowanie szczegółowego rozwiązania skutkującego ewentualnym wyjściem z akcjonariatu CGSA spółki CBF lub przejęciem przez GPW i KDPW nieruchomości zlokalizowanej w Warszawie przy ulicy Książęcej 4 „Centrum Giełdowe”, do których prawa obecnie przysługują spółce CGSA” – czytamy w komunikacie.

GPW, KDPW oraz CGSA są właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości zlokalizowanych w „Centrum Giełdowym”. „Centrum Giełdowe” to 8-kondygnacyjny budynek o całkowitej powierzchni (biurowej i wspólnej) około 35 078 m2. Powierzchnia jest w posiadaniu odpowiednio GPW: 36%, KDPW: 22%, i CGSA: 42%. W budynku „Centrum Giełdowego” zlokalizowane są m. in. siedziby GPW, KDPW i ich spółek zależnych, podano także.

Strony listu intencyjnego są również akcjonariuszami CGSA i posiadają odpowiednio: CBF – 111 600 akcji CGSA, co stanowi 59,49% kapitału zakładowego CGSA, GPW – 46 506 akcji CGSA, co stanowi 24,79% kapitału zakładowego CGSA, KDPW – 29 494 akcje CGSA, co stanowi 15,72% kapitału zakładowego CGSA.

„Realizacja postanowień listu intencyjnego może być warunkowana uzyskaniem zgód organów każdej ze stron, wymaganych zgodnie z postanowieniami ich statutów, w szczególności po podjęciu stosownych, przyszłych decyzji przez zarząd GPW i uzyskaniu wymaganych zgód korporacyjnych, w tym zgody akcjonariuszy GPW. Na dziś żadne takie decyzje ani zgody nie miały miejsca” – czytamy także.

O spółce

GPW SA prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst – rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 roku Giełda Papierów Wartościowych jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

Źródło: ISBnews

Zobacz także: Mateusz Namysł, #21 PODSUMOWANIE MIESIĄCA

Paweł Szczepanik przedstawia: SP500, DAX, WIG BANKI, WIG20, sWIG80 | Analiza techniczna
Albert „Longterm” Rokicki, #78 PYTANIA DO LONGTERMA
Comments are disabled

FreshMail.pl