+48 601 632 601
/ Giełda / GPW: Udział inwestorów indywidualnych na głównym rynku spadł do 12% r/r w pierwszej połowie 2018 roku

GPW: Udział inwestorów indywidualnych na głównym rynku spadł do 12% r/r w pierwszej połowie 2018 roku

GPW

GPW

Udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) spadł o 4 pkt proc. r/r do 12% w I poł. 2018 r. Na rynku NewConnect inwestorzy indywidualni nadal odgrywali dominującą rolę, odpowiadając za 80% obrotów (wzrost o 3 pkt proc. r/r), podała giełda.

„Największy udział w obrotach na głównym rynku akcji GPW w pierwszej połowie 2018 r., tak jak w poprzednich latach, stanowili inwestorzy zagraniczni. Wygenerowali 56% obrotów akcjami, więcej o 4 pkt proc. r/r. Udział krajowych inwestorów instytucjonalnych wyniósł 32%, o 2 pkt proc. więcej niż w analogicznym okresie przed rokiem. Inwestorzy indywidualni w I połowie 2018 r. wygenerowali 12% obrotów (-2 pkt proc. w stosunku do II półrocza 2017 r. ) co jest spowodowane słabszą koniunkturą na giełdzie” – czytamy w komunikacie.

W I półroczu 2018 r. wśród krajowych instytucji dominowały TFI (udział na poziomie 31%). Na drugim miejscu uplasowały się podmioty świadczące usługi animatorów (29%), na trzecim otwarte fundusze emerytalne i członkowie giełdy działający na rachunek własny (po 14%), podano także.

„Na rynku NewConnect niezmiennie wiodącą rolę odgrywają inwestorzy indywidualni, którzy w pierwszej połowie 2018 r. odpowiadali aż za 80% obrotów. Ich udział wzrósł o 3 pkt proc. wobec I półrocza 2017 r. Inwestorzy zagraniczni stanowili 4% obrotów w pierwszej połowie 2018 r. Instytucje wygenerowały w tym okresie 16% obrotów, tyle samo co w analogicznym okresie rok wcześniej” – czytamy dalej.

W I półroczu 2018 r. wśród instytucji krajowych na NewConnect dominowały TFI, które odpowiadały za 62% obrotów akcjami (wzrost z 52% w analogicznym okresie przed rokiem). Aktywnymi inwestorami na NewConnect w tym okresie byli także animatorzy (13%) oraz firmy (9% obrotów).

„Dominującą rolę krajowi inwestorzy indywidualni odegrali również w pierwszej połowie 2018 r. na rynku derywatów. Ich udział w wolumenie obrotu kształtował się na poziomie 47%, odnotowując spadek o 5 pkt proc. r/r na rynku kontraktów terminowych. Na rynku opcji sięgnął zaś 45%. W I półroczu 2018 r. udział instytucji krajowych oraz inwestorów zagranicznych w wolumenie obrotu kontraktami kształtował się odpowiednio na poziomach: 37% i 16%. Na rynku opcji w badanym okresie inwestorzy zagraniczni osiągnęli udział 25%, a inwestorzy instytucjonalni stanowili 30%” – napisano też w komunikacie.

Na rynku instrumentów strukturyzowanych w ostatnim półroczu tego roku inwestorzy indywidualni odpowiadali za połowę obrotów, a za drugą zagraniczni.

O spółce

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst – rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

Źródło: ISBnews, 13.08.2018

Zobacz także: Jak zwiększyć ilość kapitału krajowego?

Czy jest potencjał polskiego rynku startupowego dla funduszy venture
W jaki sposób cyfryzacja ułatwia nam życie
Comments are disabled

FreshMail.pl