Grupa Aforti na wzrostach zamyka trzy kwartały 2018 roku – inwestorzy.tv
/ Najnowsze / Grupa Aforti na wzrostach zamyka trzy kwartały 2018 roku

Grupa Aforti na wzrostach zamyka trzy kwartały 2018 roku

Aforti

Aforti

Grupa AFORTI – holding finansowy świadczący usługi pożyczkowe, faktoringowe i windykacyjne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz zarządzający platformą wymiany walut online dla firm – osiągnęła narastająco po trzech kwartałach 2018 roku niemal 365.73 mln zł skonsolidowanych przychodów netto ze sprzedaży. To o ponad 200 proc. więcej względem analogicznego okresu roku ubiegłego.

Jednocześnie, narastająco zysk netto Grupy AFORTI zwiększył się z 1.12 mln zł po trzech kwartałach 2017 roku do 1.24 mln zł w okresie styczeń – wrzesień 2018. EBIT Grupy wyniósł 8.7 mln zł względem 5.18 mln zł w okresie 9 pierwszych miesięcy 2017 roku, co daje wzrost o 67.98 proc.

Dobrym wynikom finansowym Grupy towarzyszy wysoka wycena notowanej na NewConnect spółki Aforti Holding. W połowie listopada 2018 roku kapitalizacja spółki zarządzanej przez Klaudiusza Sytka szacowana była na 52.89 mln zł w porównaniu do 42.44 mln zł w połowie sierpnia 2018 roku i 24.88 mln zł na koniec grudnia 2017. W okresie niespełna
11 miesięcy wycena spółki Aforti Holding wzrosła o ok. 112.5 proc.

grupa-aforti_iiiq-2018_przychody-narastajaco

Z kolei w samym III kwartale 2018 roku spółki z Grupy AFORTI wypracowały ponad 121.98 mln zł przychodów netto ze sprzedaży względem 46.53 mln zł, osiągniętych w okresie lipiec – wrzesień 2017, dając wzrost na poziomie 162.13 proc. Co więcej – jest to wartość nawet nieco wyższa względem przychodów osiągniętych przez Grupę łącznie w trzech kwartałach 2017 roku, kiedy to spółki zarządzane przez Klaudiusza Sytka osiągnęły 121.7 mln zł. Jednocześnie zysk netto Grupy AFORTI w III kwartale 2018 wyniósł 231 tys. zł.

grupa-aforti_iiiq-2018_przychody-kwartalne

W III kwartale 2018 roku wartość mikropożyczek sprzedanych przez Aforti Finance wzrosła o niemal 27 proc. – z 9,83 mln zł w IIIQ 2017 do 12.48 mln zł. W tym czasie spółka Aforti Exchange wypracowała na krajowej platformie wymiany walut online dla firm 61.05 mln EUR obrotu względem 22,91 mln EUR w IIIQ 2017, co daje wzrost o 166.47 proc., a Aforti Exchange Romania zanotowała prawie 14.65 mln EUR obrotu w porównaniu do: 12.5 mln EUR w IIQ 2018 i 7.2 mln EUR w IQ 2018 roku. Z kolei wartość nominalna zleceń windykacyjnych pozyskanych łącznie przez Aforti Collections oraz spółkę LifeBelt wyniosła narastająco po trzech kwartałach 2018 roku 329.94 mln zł, co daje wzrost o 1491.79 proc. rok do roku. Jednocześnie wartość wierzytelności sfinansowanych przez Aforti Factor szacowana była w okresie od lipca do września 2018 na 8.3 mln zł w porównaniu do 5.8 mln zł w IIQ 2018 i 2.93 mln zł w IQ 2018.

Tak dobre wyniki Grupa zawdzięcza rosnącej popularności usług pożyczkowych, windykacyjnych  faktoringowych, oferowanych przedsiębiorstwom z sektora MSP oraz – rozwijającej się w kraju i na rynkach zagranicznych – platformie wymiany walut online dla firm.

Z kwartału na kwartał poprawiamy nasze przychody. Zyski – co do zasady – również rosną, o ile w danym okresie nie inwestujemy znaczących kwot w rozwój Grupy. Szczególnie kosztochłonna, ale równie perspektywiczna w ujęciu wieloletnim, jest zagraniczna ekspansja spółek z Grupy AFORTI, wśród których prym wiedzie doświadczona już w tym względzie platforma wymiany walut Aforti Exchange, a wtóruje jej Aforti Finance. Aktualnie operacyjnie działamy już nie tylko w Polsce, ale również w Rumunii. Myślimy też o tym, by bułgarscy przedsiębiorcy także mogli niebawem korzystać z naszej platformy wymiany walut. Z kolei jednym z ważniejszych wydarzeń biznesowych trzeciego kwartału 2018 roku było nabycie przez Aforti Collections większościowych udziałów w firmie windykacyjnej LifeBelt, specjalizującej się między innymi w masowej windykacji, prowadzonej na zlecenie banków, firm pożyczkowych, telekomów oraz innych windykatorów. Jest to znaczący ruch w kontekście wzrostu udziałów Grupy w rynku windykacyjnym, co w przyszłości znajdzie również odzwierciedlenie wynikach finansowych. Co więcej – w lipcu 2018 roku uruchomiliśmy własne call center, a poszczególne spółki zyskały wysoko doświadczonych managerów, dzięki czemu niezwykle pozytywnie patrzymy na kolejne miesiące dynamicznego rozwoju Grupy AFORTI podsumowuje Klaudiusz Sytek, prezes zarządu Aforti Holding.

Jak dodaje Paweł Opoka, wiceprezes zarządu Aforti Holding – Bardzo dobre wyniki finansowe Grupy AFORTI narastająco po trzech kwartałach 2018 rokuefektem wielu inicjatyw biznesowych, jak też działań na poziomie inwestorskim. Niezmiennie dążymy do tego, by nasze usługi były coraz szerzej dostępne, a ich jakość znacząco wyższa z każdym miesiącem działalności. Konkretne aktywności w tym zakresie przynoszą wymierne efekty chociażby w postaci rosnących przychodów netto.  Co więcej, perspektywiczność branż, w których działają: Aforti Finance, Aforti Exchange, Aforti Collections i Aforti Factor – przyjmując, że sytuacja gospodarcza i makroekonomiczna w Polsce pozostanie stabilna – oraz konsekwentna realizacja naszej strategii biznesowej, umożliwią istotne zwiększenie udziałów Grupy AFORTI w rynku i tym samym wpłyną na dalszy wzrost wyników w latach kolejnych.

Znaczącemu rozszerzeniu portfolio produktów i usług oferowanych mikro, małym i średnim przedsiębiorcom przez spółki z Grupy AFORTI będzie towarzyszyć rozwój nowych obszarów działalności, oparty m.in. na poszerzeniu portfela produktowego dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej w zakresie leasingu. W tym celu AFORTI planuje powołać w ciągu najbliższych 3 lat nową spółkę, ale niewykluczona jest także akwizycja istniejącego już podmiotu.

***

WYNIKI FINANSOWE GRUPY AFORTI – INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE:

 • Wartość mikropożyczek sprzedanych przez Aforti Finance wzrosła w IIIQ 2018 roku o niemal
  27 – z 9.83 mln zł w IIIQ 2017 do 12.48 mln zł

  • narastająco po dziewięciu miesiącach 2018 roku spółka Aforti Finance udzieliła
   o 28.91 proc. pożyczek więcej w ujęciu rok do roku, a ich łączna wartość wyniosła w tym okresie 45.16 mln zł, co daje to wzrost o 91.03 proc. względem 2017 roku
  • od stycznia do końca września 2018 roku liczba wniosków złożonych do Aforti Finance wzrosła o 81.01 proc., zaś ich łączna wartość o 204.61 proc. w odniesieniu do tożsamego okresu w roku poprzednim
 • Aforti Finance kontynuowało rozwój przez:
  • uruchomienie własnego call center – lipiec 2018
  • przygotowanie i wdrożenie procedury związanej z obowiązywaniem ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML)
  • rozpoczęcie prac nad dedykowanym, autorskim systemem IT do obsługi klientów spółki
  • zaprojektowanie i uruchomienie nowej strony internetowej
  • wdrożenie nowego systemu monitoringu, analizy i weryfikacji nowych klientów, co będzie miało wpływ na dalszy wzrost jakości posiadanego portfela pożyczkowego
  • testowanie nowych procesów, pozwalających na zwiększenie liczby wpływających wniosków pożyczkowych, odpowiadających przyjętym przez spółkę kryteriom jakościowym
  • wzmocnienie struktur kadrowych – od lipca 2018 Tomasz Kaźmierski objął stanowisko wiceprezesa zarządu Aforti Finance
  • wzrost rozpoznawalności i kreowanie wizerunku za pośrednictwem pierwszej odsłony kampanii telewizyjnej, dostępnej in. w TVP i Polsacie oraz na kanałach tematycznych należących do tych ogólnopolskich stacji telewizyjnych oraz w kanałach pakietu TVN Premium

aforti-finance_iiiq-2018_wartosc-sprzedanych-mikropozyczek_pln

 • Na platformie wymiany walut online dla firm, spółka Aforti Exchange wypracowała w IIIQ 2018 61.05 mln EUR obrotu względem 22.91 mln EUR w IIIQ 2017:
  • w okresie od stycznia do września 2018 roku wartość obrotu na krajowej platformie Aforti Exchange osiągnęła poziom 173.16 mln EUR, notując wzrost o 209.44 proc. rok do roku
  • dynamika wartości wymienionej waluty wyniosła na polskiej platformie 166.48 proc. w ujęciu rok do roku

Ważnymi działaniami, prowadzonymi przez Aforti Exchange w okresie trzeciego kwartału 2018 roku były:

 • prace operacyjne nad uruchomieniem własnego call center
 • zmiany w strukturze kadrowej:
  • w sierpniu 2018 roku wiceprezesem zarządu Aforti Exchange został Marcin Chmielewski, odpowiedzialny za skuteczny rozwój spółek zagranicznych oraz wdrażanie nowoczesnych rozwiązań w celu optymalizacji procesu obsługi klienta
  • powiększenie zespołu regionalnych dyrektorów sprzedaży, dzięki czemu spółka zwiększyła efektywność pozyskiwania nowych klientów.
 • przygotowanie i wdrożenie procedury związanej z obowiązywaniem ustawy
  o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML)
 • dołączenie Aforti Exchange do grupy biorącej udział w pracach nad projektem PolishAPI, prowadzonym przez Związek Banków Polskich

aforti-exchange-polska_iiiq-2018_wartosc-wymienionej-waluty_eur

 • Na rumuńskiej platformie spółka Aforti Exchange Romania zanotowała
  w IIIQ 2018 roku prawie 14.65 mln EUR obrotu względem: 12.5 mln EUR obrotu w IIQ 2018;
  7.2 mln EUR w IQ 2018 oraz 1.33 mln EUR w IVQ 2017

  • w okresie od stycznia do końca września 2018 roku Aforti Exchange Romania zanotowała 34.48 mln EUR łącznej wartości obrotu

aforti-exchange-romania_iiiq-2018_wartosc-wymienionej-waluty_eur

 • Wartość wierzytelności sfinansowanych przez Aforti Factor – spółkę, która rozpoczęła działalność operacyjną dopiero w IQ 2018 roku – wyniosła w IIIQ 2018 8.3 mln zł względem
  5.8 mln zł w IIQ 2018 i 2.93 mln zł w IQ 2018, co daje narastająco, na koniec września 2018 kwotę 17.06 mln zł

Jednocześnie, w III kwartale 2018 roku spółka Aforti Factor w celach rozwojowych:

 • doskonaliła procedurę związaną z weryfikacją nowych Klientów
 • uruchomiła pełną działalność operacyjną departamentu weryfikacji i windykacji
 • wdrożyła kolejny etap procesu związanego z uruchomieniem dedykowanego systemu IT, służącego do zautomatyzowanej analizy wniosków faktoringowych
 • przygotowała i wdrożyła procedury związane z obowiązywaniem ustawy
  o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML)

aforti-factor_iiiq-2018_wartosc-sfinanoswanych-wierzytelnosci_pln

 • W sierpniu 2018 roku spółka Aforti Collections nabyła 76.9 proc. udziałów w lubelskiej spółce LifeBelt, specjalizującej się m.in. w masowej windykacji na zlecenie banków, firm pożyczkowych, telekomów oraz innych windykatorów. Tym samym, w perspektywie 2-3 lat, Aforti Collections zakłada wzmocnienie swojego udziału w rynku windykacji, na którym według danych Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych wartość przeprowadzonych transakcji zakupu wierzytelności przekroczyła na koniec III kwartału 2017 roku 104.4 mld zł względem niemal 15 mld zł na koniec 2014 roku
  • wartość nominalna zleceń windykacyjnych pozyskanych łącznie przez Aforti Collections oraz spółkę LifeBelt wyniosła narastająco po trzech kwartałach 2018 roku 329.94 mln zł, co daje wzrost o 1491.79 proc. rok do roku
  • jednocześnie, łączna liczba zleceń windykacyjnych w okresie od stycznia do września 2018 roku wyniosła 72.75 tys. sztuk i tym samym wzrosła o 349.3 proc.

Ponadto, spółka Aforti Collections po rozpoczęciu procesu połączenia z LifeBelt:

 • przygotowała i wdrożyła procedury związane z obowiązywaniem ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML)
 • testuje nowe procedury związane z pozyskaniem klientów, a także optymalizacją procesów zarządzania jakością w odniesieniu do budowy portfela posiadanych wierzytelności.

aforti-collections_iiiq-2018_wartosc-zlecen-windykacyjnych_pln

Pełna treść raportu za III kwartał 2018 dostępna jest na stronie AFORTI.

O spółce

AFORTI to dynamicznie rozwijająca się grupa finansowa, której celem jest wyznaczanie nowych standardów kompleksowej obsługi klienta
w zakresie finansów osobistych oraz przedsiębiorstw. W skład holdingu zarządzanego przez Klaudiusza Sytka wchodzą: Aforti Finance – firma świadcząca pozabankowe usługi pożyczkowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, Aforti Collections – spółka specjalizująca się
w zarządzaniu należnościami i procesach windykacyjnych, Aforti Factor oferujący usługi faktoringowe oraz Aforti Exchange – internetowa platforma wymiany walut. Jednocześnie spółka Aforti Holding, należąca również do AFORTI, jest notowana na NewConnect od sierpnia 2011 roku.

Źródło: Spółka, 16.11.2018

Zobacz także: Subiektywny Flash Giełdowy Sobiesława Kozłowskiego #36

BILANS, czyli podsumowanie miesiąca na rynku funduszy inwestycyjnych: X. 2018
startupy.tv| Sebastian Czarnota, Digital Fingerprints
Comments are disabled

FreshMail.pl