Grupa PKP Cargo z nową strategią na najbliższe lata – inwestorzy.tv
/ Najnowsze / Grupa PKP Cargo z nową strategią na najbliższe lata

Grupa PKP Cargo z nową strategią na najbliższe lata

PKP Cargo

PKP Cargo

Strategia Grupy PKP Cargo na lata 2019-2023 zakłada m.in. coroczny zysk netto na poziomie minimum 5% przychodów od 2019 r. i minimum 8% przychodów od 2023 r., podała spółka. Strategia została zatwierdzona przez radę nadzorczą spółki.

„Strategia określa wizję i misję Grupy PKP Cargo: Wizja Grupy PKP Cargo: ‚Środkowoeuropejski lider w przewozach kolejowych dzięki uzyskaniu dominującej pozycji w obszarze ‚Trójmorza’ i na Nowym Jedwabnym Szlaku’. Misja Grupy PKP Cargo: ‚Realizowanie kompleksowej usługi logistycznej na rynku kolejowych przewozów towarowych i usług intermodalnych dającej pozycję dostawcy pierwszego wyboru'” – czytamy w komunikacie.

  Cele Grupy PKP Cargo w strategii określono jako:

 • Cele strategiczne:
  1. Pozycja nr 1 w obszarze „Trójmorza” i na trasach Nowego Jedwabnego Szlaku na obszarze Unii Europejskiej pod względem pracy przewozowej oraz przewiezionej masy do 2023 r. i wzmacnianie pozycji w latach 2023-2038,
  2. 65% udział w polskim rynku towarowych przewozów kolejowych do 2023 roku mierzony pracą przewozową.
 • Cele krótkookresowe:
  1. Stworzenie najbardziej konkurencyjnej oferty dla partnerów biznesowych na Nowym Jedwabnym Szlaku na obszarze Unii Europejskiej i w obszarze „Trójmorza”,
  2. Coroczny wzrost efektywności operacyjnej mierzony wskaźnikami KPI,
  3. Utrzymanie tempa wzrostu ceny akcji wyższego od wzrostu wartości WIG30,
  4. Coroczny zysk netto na poziomie minimum 5% przychodów od 2019 r. i minimum 8% przychodów od 2023 r., wymieniono w informacji.
  „Osiągniecie celów strategicznych będzie oparte na realizacji 13 inicjatyw strategicznych uszeregowanych w trzech filarach:

 1. Wzrost:
  • Przyjęcie i realizacja planu wzrostu organicznego na rynku krajowym,
  • Przyjęcie i realizacja planu wzrostu nieorganicznego na rynku krajowym,
  • Skoordynowanie ekspansji zagranicznej,
  • Dostosowanie oferty w celu integracji łańcucha dostaw do klienta,
  • Przyjęcie i realizacja planu działania dla obszaru marketing oraz CSR w koordynacji z Grupą PKP,
  • Rozwój innowacji.
 2. Efektywność operacyjna:
  • Cyfryzacja i informatyzacja,
  • Optymalizacja procesów przewozowych,
  • Modernizacja i optymalizacja zasobów taborowych i procesów utrzymaniowych,
  • Optymalizacja zarządzania majątkiem.
 3. Efektywność organizacyjna:
  • Optymalizacja procesów decyzyjnych oraz dostosowanie struktury Grupy PKP Cargo,
  • Rozwój kultury organizacyjnej, kapitału ludzkiego oraz zarządzania opartego na celach (MBO),
  • Przyjęcie polityki zarządzania projektami oraz powołanie centralnej jednostki PMO” – wymieniono również.

O spółce

PKP Cargo SA zadebiutowało w 2013 roku na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnym, spedycji, oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce (44,8% udziału w rynku według masy i 51,6% według pracy przewozowej w 2017 r.) oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej.

Źródło: ISBnews, 27.11.2018
Zdjęcie: pkpcargo.com

Zobacz także: startupy.tv| Aleš Blahá, CheckTerra s.r.o.

IMS SA, Piotr Bielawski – Wiceprezes Zarządu, #247 PREZENTACJE WYNIKÓW
Biznes to nie tylko pomysł i pieniądze
Comments are disabled

FreshMail.pl