Herkules chce kupić Trinac Polska, nie wyklucza pozyskania także Trinac GmbH – inwestorzy.tv
/ Biznes / Herkules chce kupić Trinac Polska, nie wyklucza pozyskania także Trinac GmbH

Herkules chce kupić Trinac Polska, nie wyklucza pozyskania także Trinac GmbH

Herkules

Herkules

Herkules SA zakończył proces due diligence i złożył wiążącą ofertę nabycia 100% udziałów Trinac Polska Sp. z o.o. , podał Herkules, ujawniając opóźnioną informację poufną. Cena, po której Herkules byłby skłonny nabyć spółkę to 10 mln euro.

„Zarząd Herkules […] w dniu 1 sierpnia 2018 roku przekazał przedstawicielom spółki Trinac GmbH (kontrahent) z siedzibą w Niemczech dokument niewiążącej oferty zakupu udziałów spółki Trinac Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (spółka przejmowana). Kontrahent jest właścicielem 2 500 udziałów spółki przejmowanej o łącznej nominalnej wartości 2 500 000 zł, co stanowi 100% udziałów spółki przejmowanej. Dokument niewiążącej oferty wskazuje na kwotę 10 000 000 euro jako cenę, po której emitent byłby skłonny nabyć 100% udziałów spółki przejmowanej, z zastrzeżeniem że:

  • cena płatna będzie w dwóch ratach:
    • kwota 9 500 000 euro płatna przy zawarciu umowy sprzedaży udziałów;
    • 500 000 euro złożone do depozytu notarialnego z możliwością podjęcia przez kontrahenta po spełnieniu określonych warunków po dniu 31 grudnia 2018 r.
  • akwizycja spółki przejmowanej odbyłaby się w trybie ‚debt-free cash-free’;
  • wycena musi zostać potwierdzona w drodze przeprowadzenia ostatniego etapu badania due diligence spółki przejmowanej” – czytamy w komunikacie.

Herkules podał, iż uznał informację o złożeniu dokumentu oferty za informację poufną, ponieważ w dniu jej powstania oczekiwał, iż doprowadzi ona do przeprowadzenia ostatniego etapu due diligence i złożenia kontrahentowi wiążącej oferty kupna 100% udziałów Trinac Polska Sp. z o.o.

„Podanie do publicznej wiadomości informacji poufnej zostało opóźnione dnia 1 sierpnia 2018 roku. Opóźnienie informacji zostało przewidziane do czasu podjęcia przez zarząd emitenta decyzji o nabyciu udziałów spółki przejmowanej poprzedzonej badaniem tej spółki, przy czym na moment podjęcia decyzji o opóźnieniu termin ten był niemożliwy do precyzyjnego określenia” – czytamy także.

Przejęcie przez Herkulesa spółki Trinac Polska za kwotę 10 mln euro może zwiększyć zasoby sprzętowe żurawi wieżowych grupy o blisko 50%, podała spółka. Ponadto, jeśli transakcja dojdzie do skutku, Herkules nie wyklucza rozpoczęcia rozmów nad pozyskaniem drugiej spółki – Trinac GmbH, czyli podmiotu sprzedającego Herkulesowi w tej chwili polską część biznesu.

„Pozostajemy dobrej myśli w zakresie pomyślnego zakończenia rozmów ze sprzedającym, które toczą się już kilka miesięcy. W wyniku akwizycji Herkules może umocnić swoją pozycję rynkową w sektorze żurawi wieżowych dzięki poszerzeniu parku maszynowego i pozyskaniu dużej liczby żurawi w wysokich grupach udźwigu, które najbardziej nas interesują. Liczymy także na pozyskanie nowych odbiorców. Jednocześnie, jeśli transakcja dojdzie do skutku, nie wykluczamy rozpoczęcia rozmów nad pozyskaniem drugiej spółki działającej na rynku żurawi wieżowych w Niemczech – Trinac GmbH, czyli podmiotu faktycznie sprzedającego nam w chwili obecnej polską część biznesu” – powiedział prezes Grzegorz Żółcik, cytowany w komunikacie.

Wartość transakcji może wynieść w przeliczeniu na złote około 43 mln zł, a jej finansowanie opiera się w 30-proc. na środkach własnych, w pozostałej części na długu bankowym, podano także.

Trinac Polska jest spółką-córką niemieckiej firmy Trinac GmbH, której właścicielem jest globalne przedsiębiorstwo budowlane HOCHTIEF Solutions.

Trinac Polska dysponuje istotnym zapleczem sprzętowym. To ok. 120 żurawi wieżowych własnych od 30 do 630 tm takich producentów, jak Liebherr, Wolff i Potain oraz podnajmowanych w ilości około 30 szt. Dzięki oczekiwanej akwizycji, Herkules może w przyszłości łącznie dysponować około 430 żurawiami, co stanowi wzrost o blisko 50% w stosunku do obecnie posiadanego parku maszynowego. Jednocześnie szacuje się, że udział rynkowy Herkulesa w tej branży może wzrosnąć do 25%, a spółka wzmocnić może swoją pozycję szczególnie w takich sektorach jak budownictwo infrastrukturalne, mieszkaniowe i biurowe.

Trinac Polska jest obecna na polskim rynku od 18 lat, a jej sprzęt w tym okresie brał udział w realizacji wielu inwestycji budowlanych, takich jak centra handlowe, logistyczne, obiekty mieszkaniowe czy lotniska, współpracując także w wielu wypadkach z Herkules S.A. Przedsiębiorstwo posiada bazy terenowe w Warszawie, Krakowie i Poznaniu. W 2017 r. Trinac Polska wypracował 62,8 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 8,9 mln zł zysku EBITDA, podano także.

„Oceniamy, że stabilne wyniki finansowe oraz szacowane przyszłe przepływy operacyjne Trinaca pozwolą nam na w miarę szybki zwrot z inwestycji. Podobny efekt przejęcia osiągnęliśmy w przypadku PGMB Budopol, gdzie efektywna restrukturyzacja i atrakcyjne aktywa pozwoliły wygenerować wyniki i przepływy pokrywające szybko cenę nabycia” – dodał Żółcik.

O spółce

Herkules SA jest dostawcą usług sprzętowych w zakresie wynajmu urządzeń dźwigowych oraz realizacji transportu ponadgabarytowego. Świadczy również usługi budowlano-montażowe wiązane z wznoszeniem obiektów kubaturowych, farm wiatrowych oraz realizuje obiekty telekomunikacyjne i energetyczne. Jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2006 roku.

Źródło: ISBnews, 13.09.2018

Zobacz także: impact’18: Ewa Wernerowicz, Vivus Finance

Nowe podejście do znanego leku
Subiektywny Flash Giełdowy Sobiesława Kozłowskiego #33
Comments are disabled