Herkules w III kwartale 2018 miał 3,33 mln zł zysku netto, 4,86 mln zł zysku EBIT – inwestorzy.tv
/ Najnowsze / Herkules w III kwartale 2018 miał 3,33 mln zł zysku netto, 4,86 mln zł zysku EBIT

Herkules w III kwartale 2018 miał 3,33 mln zł zysku netto, 4,86 mln zł zysku EBIT

Herkules

Herkules

Herkules SA odnotował 3,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 1,56 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 4,86 mln zł wobec 2,71 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 30,86 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 33,45 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2018 r. spółka miała 7,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 6,23 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 91,54 mln zł w porównaniu z 95,66 mln zł rok wcześniej.

„Wyniki III kwartału 2018 r. wraz z niewielkim spadkiem sprzedaży przynoszą poprawę rentowności. Grupa kapitałowa Herkules osiągnęła w tym okresie wolumen przychodów w wysokości blisko 31 mln zł i zysk ze sprzedaży rzędu 3,2 mln zł, czyli o prawie 90% wyższy niż w analogicznym kwartale poprzedniego roku. EBIT ukształtował się na poziomie 4,9 mln zł, tj. wyżej o 79%. Zysk brutto osiągnięty w wysokości 4,2 mln zł także jest wyższy o ponad 180%, a zysk netto 3,3 mln zł wzrósł w relacji do III kwartału 2017 r. o 114%” – czytamy w raporcie.

W podobnym kierunku, lecz mniej dynamicznie kształtuje się relacja dziewięciomiesięcznego okresu 2018 r. do tożsamego okresu w roku poprzedzającym. Sprzedaż uzyskano w kwocie 91,5 mln zł, przy czym zysk ze sprzedaży wyniósł prawie 7,1 mln zł, czyli o 2% niższy do analogicznego okresu 2017 r. Pozostałą działalność operacyjna przyniosła EBIT na poziomie 12,3 mln zł, czyli o 17% więcej. Zysk brutto to 9,2 mln zł, a więc +28% w relacji do okresu styczeń – wrzesień 2017 r., a zysk netto 7,2 mln zł, czyli +25%, wymieniono również.

„Prezentowany kwartał to kolejny okres, w którym utrzymano wysokie obroty w dziale wynajmu żurawi wieżowych. Aktywność ta jest na tyle duża, że coraz mocniej niweluje negatywny wpływ słabszych wyników w części operującej żurawiami kołowymi i gąsienicowymi. Niekorzystnie rezultaty w sprzedaży i osiągniętym wyniku odnotowano w segmencie budownictwa telekomunikacyjnego. Kwartał objęty niniejszym sprawozdaniem to kolejny okres powodzenia spółki zależnej Gastel Prefabrykacja S.A., która ponownie zwiększyła swoją sprzedaż i poprawiła rentowność” – czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2018 r. wyniósł 7,67 mln zł wobec 10,42 mln zł zysku rok wcześniej.

O spółce

Herkules SA jest dostawcą usług sprzętowych w zakresie wynajmu urządzeń dźwigowych oraz realizacji transportu ponadgabarytowego. Świadczy również usługi budowlano-montażowe wiązane z wznoszeniem obiektów kubaturowych, farm wiatrowych oraz realizuje obiekty telekomunikacyjne i energetyczne. Jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych od 2006 r.

Źródło: ISBnews, 29.11.2018

Zobacz także: IMS SA, Piotr Bielawski – Wiceprezes Zarządu, #247 PREZENTACJE WYNIKÓW

Mercator Medical zwiększa moce produkcyjne
ABC Data SA Okiem ANALITYKA #35, Łukasz Feldman (23.11.2018)
Comments are disabled

FreshMail.pl