/ Najnowsze / (18.05.2018) i2 Developement rekomenduje wypłatę dywidendy, prezentuje wyniki finansowe za I kw. 2018 oraz prognozuje wyniki za cały 2018 rok

(18.05.2018) i2 Developement rekomenduje wypłatę dywidendy, prezentuje wyniki finansowe za I kw. 2018 oraz prognozuje wyniki za cały 2018 rok

i2 Developement

i2 Developement

i2 Developement SA odnotował 0,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 4,08 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 0,67 mln zł wobec 4,07 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 28,95 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 10,34 mln zł rok wcześniej.

„W ocenie zarządu w najbliższych kwartałach 2018 roku należy się spodziewać wzrostów wyników finansowych grupy, w związku z kończonymi zgodnie z założonymi harmonogramami projektami deweloperskimi. W grupie od stycznia 2018 roku przychód ze sprzedaży rozpoznawany jest w momencie przekazania lokalu nabywcy, będzie to miało przełożenie na rozpoznanie sprzedaży z działalności deweloperskiej w najbliższych okresach.W momencie przekazania lokalu klienci dokonują wpłaty 100% wartości zakupowanej nieruchomości.
Sytuacja Grupy Kapitałowej jest, zdaniem zarządu jednostki dominującej, dobra. Płynność finansowa utrzymywana jest na satysfakcjonującym poziomie. Grupa sukcesywnie realizuje założenia biznesowe przyjętej strategii, jednocześnie dywersyfikując przychody poprzez realizację różnych zadań, powierzając ich realizację spółkom zależnym wyspecjalizowanym w swoich zakresach działalności” – czytamy w raporcie.
W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2018 r. wyniosła 0,22 mln zł wobec 38,22 mln zł zysku rok wcześniej.

i2 Development SA rekomenduje wypłatę dywidendy z zysku za 2017 r. w wysokości 10,86 mln zł, czyli 1,12 zł na akcję, podała spółka.

„Pomimo dużego zapotrzebowania na kapitał chcemy dalej dzielić się zyskiem z akcjonariuszami, chociaż wysokość dywidendy będziemy musieli dostosowywać do bieżących potrzeb związanych z rozwojem, tak jak to miało miejsce w tym roku” – powiedział prezes Marcin Misztal, cytowany w komunikacie.

Kwota 30,81 mln zł zostanie przekazana na kapitał zapasowy. Zarząd zaproponował dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2017 na 10 września 2018 roku, zaś termin wypłaty dywidendy na 20 września 2018 roku, podano także.

i2 Development SA prognozuje ok. 197 mln zł skonsolidowanych przychodów i ok. 30 mln zł zysku netto w 2018 r., podała spółka. Zysk brutto na sprzedaży ma wynieść ok. 46 mln zł, wynik z działalności operacyjnej ok. 33 mln zł, a wynik brutto ok. 31 mln zł. Projekcja zakłada też, że i2 Development przekaże klientom i rozpozna w wyniku sprzedaż około 660 lokali w br.

„2018 będzie rokiem zbierania pierwszych owoców wytężonej pracy minionych lat, kiedy to położyliśmy fundamenty pod dynamiczny wzrost naszej firmy, tworząc portfel równie atrakcyjnych dla klientów co zyskownych dla i2 Development projektów mieszkaniowych. Na tym nie koniec. W latach 2019-2020 mamy potencjał do rozpoznania w wynikach sprzedaży blisko 1,8 tys. lokali” – powiedział prezes Marcin Misztal, cytowany w komunikacie.

Na koniec 2018 r. spółka miała 850 sprzedanych, a nieprzekazanych nabywcom lokali, z których 655 może zostać przekazanych w 2018 r. W I kw. 2018 r. i2 Development zrealizowało 18 przekazań, a ich kumulacji oczekuje na drugą połowę roku, kiedy to oddany do użytkowania zostanie projekt Soft Lofty przy ul. Legnickiej we Wrocławiu oraz część budynków w ramach wieloinwestycyjnego projektu Bulwar Staromiejski, podano także.

Prezes podkreśla, iż i2 Development SA ma potencjał, by w kolejnych latach dynamicznie zwiększać skalę prowadzonej działalności.

„Nasz portfel projektów pozwala nam na wprowadzenie do sprzedaży w 2018 i 2019 r. projektów z blisko 50 tys. m2 powierzchni usługowej. Nieustannie pracujemy nad pozyskaniem nowych projektów – w mijającym tygodniu podpisaliśmy przedwstępne umowy zakupu dwóch działek, na których możemy wybudować blisko 500 lokali. Te zakupy nie wyczerpują naszego potencjału zakupowego, pracujemy nad kolejnymi akwizycjami” – podsumował Misztal.

O spółce

i2 Development SA jest jednym z wiodących deweloperów na rynku wrocławskim. Spółka zadebiutowała na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w 2016 roku.

Źródło: ISBnews

Zobacz także: Subiektywny Flash Giełdowy Sobiesława Kozłowskiego #26

BILANS, czyli podsumowanie miesiąca na rynku funduszy inwestycyjnych: IV. 2018
startupy.tv | Anton Butser, PingDelivery
Comments are disabled

FreshMail.pl