W II kwartale 2018 roku Bloober Team miało 0,68 mln zł zysku netto, 1 mln zł zysku EBIT
/ Najnowsze / W II kwartale 2018 roku Bloober Team miało 0,68 mln zł zysku netto, 1 mln zł zysku EBIT

W II kwartale 2018 roku Bloober Team miało 0,68 mln zł zysku netto, 1 mln zł zysku EBIT

Bloober Team

Bloober Team

Bloober Team SA odnotował 0,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 0,37 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 1 mln zł wobec 0,75 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 7,46 mln zł w II kw. 2018 r. wobec 5,19 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2018 r. spółka miała 1,43 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 0,97 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 12,1 mln zł w porównaniu z 8,55 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2018 r. wyniósł 1,59 mln zł wobec 1,04 mln zł zysku rok wcześniej.

„Na przychód w drugim kwartale złożyły się głównie – realizacja kolejnego (mniejszego) kamienia milowego w ramach umowy z Gun Media Holdings i sprzedaż gier ‚Layers of Fear’ (gdzie największy udział w drugim kwartale ma wersja na platformę Nintendo Switch) oraz ‚>observer_’. Sprzedaż tej ostatniej gry w pierwszym półroczu była niższa niż w wewnętrznych kalkulacjach, ale należy zauważyć, że zaplanowane działania promocyjne i sprzedażowe – już w III kwartale dają nadzieję na znacznie lepsze wyniki tego tytułu” – czytamy w raporcie.

Bloober Team SA pracuje obecnie nad 3 znaczącymi produkcjami, ale sprzedażowo działa również na polach rozszerzenia eksploatacji posiadanych przez siebie brandów, podkreśliła spółka.

„Zarząd emitenta prowadzi również działania w zakresie przeniesienia notowań spółki na główny parkiet GPW” – czytamy też w raporcie.

O spółce

Bloober Team SA to niezależny producent gier wideo, założony w 2008 roku. Spółka jest notowana na NewConnect od 2011 roku.

Źródło: ISBnews, 13.08.2018

Zobacz także: Jak zwiększyć ilość kapitału krajowego?

Czy jest potencjał polskiego rynku startupowego dla funduszy venture
W jaki sposób cyfryzacja ułatwia nam życie
Comments are disabled

FreshMail.pl