W II kwartale 2018 roku PKP Cargo miało 53,95 mln zł zysku netto, 70,69 mln zł EBIT
/ Najnowsze / W II kwartale 2018 roku PKP Cargo miało 53,95 mln zł zysku netto, 70,69 mln zł EBIT

W II kwartale 2018 roku PKP Cargo miało 53,95 mln zł zysku netto, 70,69 mln zł EBIT

PKP Cargo

PKP Cargo

PKP Cargo SA odnotowało 53,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 20,8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 70,69 mln zł wobec 42,25 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 294 mln zł w II kw. 2018 r. wobec 1 166,83 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2018 r. spółka miała 89,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 19,36 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2 509,88 mln zł w porównaniu z 2 266,85 mln zł rok wcześniej.

„Wzrost przychodów ze sprzedaży usług i wyrobów gotowych (w tym głównie przychodów z tytułu kolejowych usług przewozowych oraz spedycyjnych) wynikał z wyższych cen przewozowych oraz z większych przewozów (wzrost masy towarowej o 3,4% r/r, wzrost pracy przewozowej o 2,1% r/r)” – czytamy w raporcie.

Jednocześnie odnotowano wzrost kosztów zużycia materiałów i energii, spowodowany przede wszystkim wzrostem kosztów zużycia paliwa, wzrost kosztów usług obcych, głównie w pozycjach kosztów czynszów i opłat za użytkowanie nieruchomości i taboru, oraz wzrost kosztów świadczeń pracowniczych, wynikający głównie z podwyżek wynagrodzeń.

„Na pozostałe zmiany mające pozytywny wpływ na wynik EBIT składają się głównie: wzrost wyniku na sprzedaży towarów i materiałów o 6,0 mln zł jako efekt wzrostu sprzedaży złomu; spadek pozycji podatki i opłaty o 6,2 mln zł na skutek otrzymanego zwrotu zagranicznego podatku VAT” – czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2018 r. wyniósł 129,18 mln zł wobec 18,49 mln zł zysku rok wcześniej.

O spółce

PKP Cargo SA zadebiutowało w 2013 roku na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnym, spedycji, oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce (44,8% udziału w rynku według masy i 51,6% według pracy przewozowej w 2017 r.) oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej.

Źródło: ISBnews, 21.08.2018

Zobacz także: Subiektywny Flash Giełdowy Sobiesława Kozłowskiego #31

#BIZNESwDRODZE, odcinek 7, Krzysztof Zdanowski, Summa Linguae SA
Agora SA, Bartosz Hojka – Prezes Zarządu, #233 PREZENTACJE WYNIKÓW
Comments are disabled

FreshMail.pl