IMS przejmuje APR - konkurenta w segmencie audiomarketingu
/ Biznes / IMS przejmuje APR – konkurenta w segmencie audiomarketingu

IMS przejmuje APR – konkurenta w segmencie audiomarketingu

IMS przejmuje APR

IMS przejmuje APR

Zarząd IMS podpisał z właścicielami katowickiej spółki APR umowę ramową term-sheet, która zmierza do przejęcia 100% udziałów. APR zajmuje się świadczeniem usług audiomarketingu w segmencie ekonomicznym w oparciu o około 3.000 lokalizacji abonamentowych. Po podpisaniu umowy inwestycyjnej do 5 listopada 2018 roku IMS zapłaci właścicielom APR kwotę 3,75 mln zł. Ostateczna cena transakcji może ulec zmianie w zależności od wyników finansowych APR (earn-out).

IMS, lider rynku marketingu sensorycznego w Polsce, zgodnie z wcześniej ujawnioną publicznie zapowiedzią, poszukuje wartości dodanej dla akcjonariuszy poprzez transakcje M&A. Przejęcie APR jest potwierdzeniem tych starań i konsekwencją upoważnienia zarządu spółki do emisji do 5 mln akcji przez walne zgromadzenie z 31 lipca br.

„Mamy ambicje stać się podmiotem konsolidującym rynek marketingu sensorycznego w Polsce i poza granicami. Niedawno walne zgromadzenie upoważniło zarząd do podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji, co dodatkowo nas zmotywowało do intensywnych poszukiwań celów transakcji M&A. Chcemy sprawnie przeprowadzać akwizycje, a co najważniejsze takie, które zwiększą wartość IMS dla akcjonariuszy” – powiedział Piotr Bielawski, wiceprezes zarządu IMS.

APR specjalizuje się w świadczeniu usług audiomarketingu w oparciu o około 3.000 lokalizacji abonamentowych. Dołączenie aktywów APR spowoduje, że Grupa IMS będzie dysponować około 17.000 lokalizacji.

Jeżeli due diligence spółki APR zakończy się pomyślnie, to zwieńczeniem transakcji będzie podpisanie ostatecznej umowy inwestycyjnej do 5 listopada 2018 roku. W ramach term-sheet strony transakcji ustaliły, że IMS zapłaci 3,75 mln zł za 100% udziałów APR. Umowie ramowej towarzyszą klauzule earn-out, które mogą spowodować podwyższenie lub obniżenie wynagrodzenia transakcyjnego w zależności od wyników finansowych wygenerowanych przez APR w okresie od 1 lipca 2019 do 30 czerwca 2020 roku. W skrajnie pozytywnym przypadku, jeżeli APR uzyskałby w ww. okresie ponad 1,6 mln zł zysku netto, to IMS wypłaciłby dodatkowe wynagrodzenie w kwocie 4,8 mln zł. W skrajnie negatywnym przypadku, jeżeli APR uzyskałby w ww. okresie nie więcej niż 400 tys. zł zysku netto, to dotychczasowi udziałowcy APR, będą zobowiązani do zapłaty IMS kwoty 750 tys. zł z wynagrodzenia wypłaconego po podpisaniu umowy inwestycyjnej (zwrotu części z 3,75 mln zł).

Zobacz także: #BIZNESwDRODZE, odcinek 6, Michał Kornacki, IMS SA

„Klauzule earn-out mogą się wydawać na pierwszy rzut oka nieco skomplikowane. Wiemy, jak je stosować i jesteśmy przekonani, że zabezpieczają właściwie interesy naszych akcjonariuszy. Stosowanie klauzul earn-out pokazuje, że rozumiemy pojęcie ryzyka w biznesie. Jeżeli wyniki finansowe celu akwizycji są dobre, to chętnie dzielimy się sukcesem z dotychczasowymi właścicielami prowadzącymi przejmowany biznes w postaci dodatkowego wynagrodzenia. Jeżeli zaś są gorsze od oczekiwanych przez nas, to oczekujemy od dotychczasowych właścicieli przejmowanego biznesu poczucia się do współodpowiedzialności i poniesienia konsekwencji za generowane rezultaty w postaci zwrotu części wynagrodzenia.” – wyjaśnił Piotr Bielawski.

Jednym z warunków przeprowadzania transakcji M&A jest włączanie do grupy kapitałowej podmiotów, które charakteryzują niższe parametry finansowe niż IMS. Wedle szacunków zarządu IMS suma płatności na rzecz udziałowców APR stanowić będzie łącznie około pięciokrotność do ośmiokrotności zysku netto wypracowanego przez APR dla Grupy IMS w okresie od 1 lipca 2019 roku do 30 czerwca 2020 roku. Dla porównania akcje IMS wg danych GPW za 2017 rok notowane były przy współczynniku cena/zysk w wysokości 16,5 pkt. „APR jest ciekawą spółką, uzupełniającą nasze kompetencje w szeroko pojętym marketingu sensorycznym. Na uwagę zasługuje zwłaszcza specjalizacja w dziedzinie audiomarketingu w segmencie ekonomicznym – wzmacnia to naszą pozycję konkurencyjną.” – podkreślił Piotr Bielawski.

O spółce

Grupa IMS zajmuje się świadczeniem wyspecjalizowanych usług marketingi sensorycznego w Polsce, gdzie jest liderem rynkowym, i w 15 krajach Europy (głównie Europa Środkowa). Działalność IMS opiera się na trzech kluczowych filarach biznesowych: audiomarketingu – przygotowanie i emisja formatów reklamowych oraz emisja reklam dźwiękowych, digital signage – produkcja i emisja przekazów reklamowych na ekranach plazmowych, aromamarketingu – dobór i dystrybucja kompozycji zapachowych. Połowa sprzedaży Grupy IMS pochodzi ze sprzedaży usług abonamentowych w tych obszarach działalności. IMS dostarcza swoje usługi do przeszło 13 tys. lokalizacji abonamentowych. Usługi abonamentowe cechują w większości długoterminowe umowy na ich świadczenie – zwykle kilkuletnie kontrakty. Odbiorcami tego typu usług są w dużej mierze galerie i centra handlowe, spożywcze sieci handlowe, firmy odzieżowe i obuwnicze oraz klienci sieciowi (gastronomia, banki, farmacja, markety DIY oraz sport&turystyka). Od 2012 roku akcje IMS są przedmiotem obrotu na rynku kapitałowym – początkowo na NewConnect, a od 2014 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Średnioroczna łączna stopa zwrotu z akcji IMS w ciągu ostatnich 5 lat wyniosła 44,2% (CAGR 2013-2017). Spółka nieprzerwanie od 2013 roku wypłaca dywidendę swoim akcjonariuszom.

Źródło: Spółka IMS, 10.08.2018

Zobacz także: Czym ma się zajmować, co finansować i czym w ogóle jest Corporate Venture Capital

W jaki sposób cyfryzacja ułatwia nam życie
Mateusz Namysł, #27 PODSUMOWANIE MIESIĄCA (03.08.2018)
Comments are disabled

FreshMail.pl