/ Najnowsze / (18.05.2018) Informacje na temat dywidendy ze spółek: Wawel, Maxcom, Stalprofil, ES-System

(18.05.2018) Informacje na temat dywidendy ze spółek: Wawel, Maxcom, Stalprofil, ES-System

temat dywidendy ze spółek: Wawel, Maxcom, Stalprofil, Es-System

temat dywidendy ze spółek: Wawel, Maxcom, Stalprofil, Es-System

Zarząd Wawel SA postanowił przedłożyć radzie nadzorczej wniosek o przeznaczenie 29,995 mln zł z zysku za 2017 r. na dywidendę, to jest 20 zł na jedną akcję, podała spółka.

Wawel odnotował 113,32 mln zł jednostkowego zysku netto w 2017 r. wobec 85,09 mln zł zysku rok wcześniej.

O spółce

Wawel to producent czekolad, batonów, cukierków i bombonierek, notowany na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych od 1998 roku.

Zarząd Maxcom SA podjął uchwałę dotyczącą rekomendacji akcjonariuszom wypłaty dywidendy wysokości 2,7 mln zł, czyli 1 zł na jedną akcję, podała spółka.

„Dywidendą objętych będzie 2 700 000 akcji. Wypłata nastąpi z zysku netto spółki za rok 2017, który wyniósł 9 149 000 zł. Rekomendacja co do wypłaty oraz wysokości dywidendy uwzględnia obecną sytuację finansową oraz dalszą strategię rozwoju grupy kapitałowej Maxcom” – czytamy w komunikacie.

Zarząd zastrzegł jednocześnie, że rekomendacja zostanie przedstawiona radzie nadzorczej, celem zaopiniowania, a ostateczna decyzja w sprawie podziału zysku należeć będzie do zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki.

O spółce

Maxcom AS ma ponad 15-letnie doświadczenie w produkcji oraz dystrybucji własnych marek produktów telekomunikacyjnych. Jest jednym z kluczowych graczy w Europie w sprzedaży klasycznych telefonów komórkowych, w szczególności dla seniorów oraz dedykowanych osobom, które uprawiają sporty ekstremalne lub pracują w ciężkich warunkach. Grupa działa pod dwiema markami – Maxcom oraz budżetową Maxton. Spółka zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w czerwcu 2017 roku.

Akcjonariusze Stalprofil SA zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę kwoty 3,15 mln zł z zysku za 2017 r., wynoszącego łącznie 16,36 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 0,18 zł na akcję, poinformowała spółka.

„Zwyczajne walne zgromadzenie Stalprofil zaakceptowało propozycję zarządu dotyczącą podziału zysku netto za rok 2017 i przeznaczyło na dywidendę dla akcjonariuszy spółki kwotę 3,15 mln zł, co daje 0,18 zł dywidendy na każdą akcję. Wszystkie akcje wyemitowane przez spółkę w ilości 17,5 mln sztuk zostaną objęte dywidendą” – czytamy w komunikacie.

Dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 16 sierpnia 2018 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy nastąpi 5 września 2018 roku, dodano.

W ubiegłym roku akcjonariusze zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę kwotę 1,75 mln zł z zysku za 2016 r., wynoszącego 8,97 mln zł, co oznaczało wypłatę w wysokości 0,1 zł na akcję.

O spółce

Stalprofil SA jest jednym z największych dystrybutorów stali w Polsce, oferującym wyroby hutnicze w sprzedaży krajowej i zagranicznej. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych od 2000 roku.

Akcjonariusze ES-System SA zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu 15 mln zł, pochodzących z zysku za 2017 r. oraz z kapitału zapasowego, na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,35 zł na akcję, podała spółka. Zarząd rekomendował wypłatę dywidendy w wysokości 0,25 zł na akcję.

    „Zgodnie z tą uchwałą całość zysku wypracowanego przez spółkę w roku obrotowym 2017, w wysokości 1 609 558,12 zł przeznaczona będzie do podziału między akcjonariuszy poprzez wypłatę dywidendy. Walne Zgromadzenie postanowiło wypłacić akcjonariuszom dywidendę według następujących zasad:

  1. Łączna kwota dywidendy wynosi 15 002 272,95 zł i obejmuje:
    • całość zysku za rok obrotowy 2017 przeznaczonego na wypłatę dywidendy w kwocie 1 609 558,12 zł
    • kwotę 13 392 714,83 zł przeniesioną z kapitału zapasowego, utworzonego z zysku spółki, która została przeznaczona na wypłatę dywidendy, zgodnie z uchwałą nr 5 walnego zgromadzenia, uwzględniającą opinię rady nadzorczej.
  2. Wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,35 zł” – czytamy w komunikacie.

Liczba akcji uczestniczących w podziale dywidendy wynosi 42 863 637.

Dzień dywidendy ustalono na 29 czerwca 2018 r., a termin wypłaty dywidendy – na 12 lipca 2018 r., podano także.

W połowie kwietnia ES-System SA podał, że zarząd rekomenduje przeznaczenie całego zysku wypracowanego w 2017 r. w wysokości 1,6 mln zł oraz 9,1 mln zł pochodzące z kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy, co oznacza wypłatę w wysokości 0,25 zł na jedną akcję.

O spółce

ES-System SA to największa polska firma w branży oświetleniowej, działająca w segmentach oświetlenia architektonicznego, ulicznego, zewnętrznego i awaryjnego. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych od 2007 roku.

Źródło: ISBnews

Zobacz także: Subiektywny Flash Giełdowy Sobiesława Kozłowskiego #26

BILANS, czyli podsumowanie miesiąca na rynku funduszy inwestycyjnych: IV. 2018
startupy.tv | Anton Butser, PingDelivery
Comments are disabled

FreshMail.pl