Infoscan ma listy intencyjne z inwestorami ws. finansowania w Azji i Polsce
/ Bez kategorii / Infoscan ma listy intencyjne z inwestorami ws. finansowania w Azji i Polsce

Infoscan ma listy intencyjne z inwestorami ws. finansowania w Azji i Polsce

Infoscan

Infoscan

Infoscan SA podpisał listy intencyjne z inwestorami spółki, w tym osobami pełniącymi funkcje zarządcze i nadzorcze, którzy zadeklarowali zainteresowanie inwestycją polegającą na obejmowaniu akcji nowej emisji, podała spółka. Środki z emisji byłyby przeznaczone głównie na finansowanie umowy dystrybucyjnej dotyczącej sprzedaży badań w krajach Azji Południowo-Wschodniej i rozwój projektów w Polsce.

„Łącznie Inwestorzy wyrazili chęć objęcia co najmniej 120 tys. akcji spółki po cenie nie odbiegającej istotnie od ceny rynkowej. Środki uzyskane w ten sposób posłużyłyby przede wszystkim na finansowanie umowy dystrybucyjnej w zakresie sprzedaży badań w krajach Azji Południowo-Wschodniej, […] a także na rozwój kolejnych projektów na rynku polskim” – czytamy w komunikacie.

W związku z zawarciem ww. listów intencyjnych, zarząd spółki podejmie stosowne kroki celem zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki, którego proponowany porządek obrad będzie obejmował podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego spółki, podano także.

Infoscan poinformował jednocześnie, że struktura finansowania ekspansji na rynku amerykańskim przedstawiana wcześniej pozostaje niezmieniona i będzie opierała się na instrumentach dłużnych.

„Zarząd emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na jej istotne znaczenie dla komercjalizacji urządzenia MED Recorder na terenie Azji oraz Polski i potencjalny wpływ na wycenę instrumentów finansowych emitenta notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” – podsumowano.

O spółce

Infoscan SA prowadzi działalność od 2007 roku. Spółka rozwija urządzenie zdalnie diagnozujące zaburzenia oddychania podczas snu oraz urządzenia z dziedziny telemedycyny. Jest notowana na rynku NewConnect od 2015 roku.

Źródło: ISBnews, 09.08.2018

Zobacz także: Tomasz Karwat – o sposobie rozwoju, kierunkach i narzędziach dla startupów

Mateusz Namysł, #27 PODSUMOWANIE MIESIĄCA (03.08.2018)
Czy humanoidalna Sophia ma szansę dostać pracę w PZU?
Comments are disabled

FreshMail.pl