/ Najnowsze / (18.04.2018) Inter Cars prezentuje wyniki finansowe za 2017 rok oraz przedstawia plany na bieżący rok

(18.04.2018) Inter Cars prezentuje wyniki finansowe za 2017 rok oraz przedstawia plany na bieżący rok

Inter Cars

Inter Cars

Inter Cars SA odnotował 216,43 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 230,06 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 294,46 mln zł wobec 315,67 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 6 908,37 mln zł w 2017 r. wobec 5 973,46 mln zł rok wcześniej.

„W 2017 roku Inter Cars kolejny raz ustanowił rekord sprzedaży. Nasze przychody wyniosły ponad 6,9 miliarda złotych, dynamika wzrostu ponad 16%. Jesteśmy drugą firmą w Europie na niezależnym rynku dystrybucji części samochodowych” – napisał prezes Maciej Oleksowicz w liście załączonym do raportu rocznego.

Sieć dystrybucyjna Inter Cars powiększyła się w 2017 r. o 62 nowe filie, co oznacza, że na koniec roku liczyła 507 punktów sprzedaży w 16 krajach Europy. Rynek polski stanowił 61% sprzedaży grupy, a segment osobowy pozostaje segmentem dominującym.

„Pod względem rentowności odnotowaliśmy wynik gorszy niż w roku ubiegłym o 6%, to jest skonsolidowany zysk netto na poziomie 216 milionów złotych i jest to wynik poniżej naszych oczekiwań. Przyczyn takiej sytuacji należy upatrywać przede wszystkim w zbyt wysokich kosztach operacyjnych, dodatkowych kosztach logistycznych, wynikających z jednoczesnego prowadzenia 2 magazynów centralnych w I półroczu 2017 roku oraz utrzymywania zbyt wysokich stanów magazynowych w pierwszych 3 kwartałach 2017 roku (wzrost wolumenu operacji logistycznych). Zdajemy sobie sprawę z konieczności poprawy na poziomie zarządzania ceną i rozłożeniem towaru” – wskazał także prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2017 r. wyniósł 101,06 mln zł wobec 109,39 mln zł zysku rok wcześniej.

Inter Cars SA planuje dwucyfrowy wzrost sprzedaży i poprawę rentowności w 2018 r., poinformował prezes Maciej Oleksowicz. Spółka zamierza powiększyć sieć sprzedaży o kilkadziesiąt filii, przede wszystkim zagranicznych.

„Będziemy koncentrować się na zrównoważonym wzroście sprzedaży i długoterminowym wzroście rentowności. W 2018 planujemy dalszy dwucyfrowy wzrost sprzedaży oraz zwiększenie rentowności w stosunku do roku 2017” – napisał Oleksowicz w liście załączonym do raportu rocznego.

Spółka chce w tym roku rosnąć w tempie szybszym niż rynek – zarówno w kraju jak i zagranicą.

„W 2018 roku zamierzamy otworzyć kilkadziesiąt nowych fili przede wszystkim zagranicą” – wskazał prezes.

Plan Inter Cars na 2018 zakłada też otwarcie magazynu regionalnego w Sofii, który poprawi logistykę na terenie Bułgarii, umożliwi dalszą ekspansję w Grecji oraz odciąży magazyn w Braszowie (Rumunia).

Celem strategicznym jest zwiększenie sprzedaży opon w segmencie B2C w roku 2018, a w segmencie części karoseryjnych osiągnięcie pozycji lidera na rynku polskim w roku 2019, a do roku 2023 udana ekspansja na pozostałe kraje Europy, przypomniał także prezes.

„Największym wyzwaniem dla naszej firmy na rok 2018 będzie optymalizacja działań głównie w zakresie zakupów towarów, zarządzania ceną, magazynem oraz logistyką w oparciu o istniejące i nowopowstałe centra logistyczne, czyli poprawa rentowności sprzedaży przy utrzymaniu dwucyfrowej dynamiki sprzedaży w następnych latach” – napisał też Oleksowicz.

„Pomimo naszego optymizmu, co do rozwoju biznesu w przyszłości musimy pozostać czujni na postępujące zmiany na rynku, posunięcia konkurencji. Główne wyzwania dla Inter Cars to: konsolidacja rynku, konkurencja ze strony producentów samochodów, rozwój nowych biznes modeli związanych z internetem, zmieniające się nastawienie użytkowników samochodów do faktu posiadania samochodów (np. carsharing) oraz zmiana pokoleniowa wśród kadry managerskiej i filialnej” – podsumował.

Jego zdaniem, rosnący wpływ na rynek części będzie mieć legislacja na szczeblu europejskim (np. telematyka) i krajowym (np. ustawa o elektromobilności), aczkolwiek efekty tych zmian dla branży będą odczuwalne dopiero za kilka lat. Problemem nadal będzie brak wykwalifikowanej kadry i ograniczenia dostępu do danych technicznych pojazdów.

O spółce

Inter Cars SA to największy dystrybutor części zamiennych do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka zadebiutowała na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w 2004 roku. W 2016 roku odnotowała 5 903,4 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews

Zobacz także: Echo Investment SA, Maciej Drozd – Wiceprezes Zarządu, #203 PREZENTACJE WYNIKÓW

Paweł Szczepanik przedstawia: OPL,PGE,PGN,PGNIG,PKN,PKO,PZU,TPE,ENA,ENG | Analiza techniczna
Najnowsze inwestycje i projekty Mabion
Comments are disabled

FreshMail.pl