+48 601 632 601
/ Najnowsze / W IV kwartale 2017 roku Tauron szacuje, że miał 194 mln zł zysku netto

W IV kwartale 2017 roku Tauron szacuje, że miał 194 mln zł zysku netto

Tauron

Tauron

Tauron Polska Energia SA szacuje, że w IV kwartale 2017 r. wypracował 194 mln zł zysku netto przy 4 545 mln zł przychodów, poinformowała spółka. Zysk netto za całly 2017 r. szacowany jest na 1 388 mln zł, przy przychodach ze sprzedaży 17 416 mln zł, dodano.

„Istotne czynniki mające wpływ na wyniki IV kwartału 2017 r. (w porównaniu z IV kwartałem 2016 r.): przychody finansowe z tytułu dodatnich różnic kursowych od zadłużenia denominowanego w euro, co wpłynęło na zwiększenie wyniku finansowego brutto Grupy Tauron w IV kwartale 2017 r. o 120 mln zł” – czytamy w komunikacie.

W IV kwartale 2016 r. ujęcie różnic kursowych od zadłużenia denominowanego w euro wpłynęło na zmniejszenie wyniku finansowego brutto grupy o 16 mln zł, zaznaczono.

Tauron rozwiązał części rezerwy w wysokości 14 mln zł na poczet ewentualnych kar nakładanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, podano także.

    Grupa poinformowała również o zwiększeniu stanu rezerw:

  • „utworzenie rezerwy w wysokości 55 mln zł na wypłatę premii jednorazowej dla pracowników (w tym segmenty: wydobycie: 14 mln zł, wytwarzanie: 11 mln zł, dystrybucja: 23 mln zł, sprzedaż 1 mln zł, pozostałe 6 mln zł),
  • zwiększenie o 26 mln zł rezerwy z tytułu potencjalnych opłat związanych ze służebnością przesyłu (segment dystrybucja),
  • zwiększenie o 17 mln zł rezerw aktuarialnych z tytułu kosztów przeszłego zatrudnienia (segment wydobycie),
  • zwiększenie o 27 mln zł rezerwy z tytułu potencjalnego wzrostu podatku od nieruchomości dotyczącego majątku sieciowego (segment Dystrybucja)” – czytamy dalej.

Według szacunków w IV kwartale 2017 r. EBITDA Grupy Tauron wyniosła 667 mln zł, EBITDA segmentu wydobycie: (41) mln zł; segmentu wytwarzanie: 78 mln zł; segmentu dystrybucja: 488 mln zł a segmentu sprzedaż: 150 mln zł, podano także.

EBIT (zysk operacyjny) w IV kwartale wyniósł 225 mln zł, a capex: 1 257 mln zł, wymieniono również.

„Dług netto na dzień 31 grudnia 2017 r: 8 047 mln zł; wskaźnik dług netto/EBITDA na dzień 31 grudnia 2017 r.: 2,3” – czytamy dalej.

Produkcja węgla handlowego w IV kw. wyniosła: 1,8 mln ton (6,4 mln ton w całym roku. Sprzedaż węgla handlowego to1,8 mln ton w IV kwartale i 6,8 mln ton w 2017 r. Produkcja energii elektrycznej brutto wyniosła 4,4 TWh przy 18,4 TWh za cały rok, a produkcja ciepła: 4,3 PJ przy 12,2 PJ za cały rok. Dystrybucja energii elektrycznej ukształtowała się na poziomie 13,1 TWh (w tym do odbiorców końcowych: 12,6 TWh) w IV kwartale i odpowiednio 51,4 TWh i 49,1 TWh w całym roku. Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej wyniosła 9,4 TWh przy wynili 34,9 TWh za cały rok.

Tauron Polska Energia wg. szacunków miał w 2017 r. 3 544 mln zł EBITDA przy czym na segment wydobycie przypadło (83) mln zł, segment wytwarzanie: 464 mln zł. segment dystrybucja: 2 283 mln zł, a segment sprzedaż: 841 mln zł, podano w raporcie.

EBIT za 2017 r. wg. szacunków wyniósł 1 805 mln zł, a capex: 3 474 mln zł, dodano.

O spółce

Tauron Polska Energia SA jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych od 2010 roku.

Źródło: ISBnews

Zobacz także: Prezes SARE o wezwaniu na akcje

Czy panika na Wall Street wpływa na GPW?

Nestmedic SA, dr n. med. Patrycja Wizińska-Socha – Prezes Zarządu, #280 ZE SPÓŁEK
Comments are disabled

FreshMail.pl