(22.05.2018) JR Holding publikuje wyniki finansowe za I kwartał 2018 roku
/ Najnowsze / (22.05.2018) JR Holding publikuje wyniki finansowe za I kwartał 2018 roku

(22.05.2018) JR Holding publikuje wyniki finansowe za I kwartał 2018 roku

JR Holding

JR Holding

JR HOLDING SA, Spółka notowana na rynku NewConnect od listopada 2012 r., osiągnęła 447 tys. zł zysku netto na poziomie skonsolidowanym w 1 kw. 2018 r. przy skonsolidowanych przychodach netto ze sprzedaży wynoszących 1.036 tys. zł. Spółka utrzymuje stabilny poziom przychodów z tytułu wynajmu nieruchomości przez spółki zależne i pracuje nad pozyskaniem nowych projektów inwestycyjnych.

Grupy Kapitałowa JR HOLDING SA zakończyła 1 kw. 2018 r. skonsolidowanymi przychodami netto ze sprzedaży w wysokości 1.036 tys. zł, co było wynikiem bardzo zbliżonym do analogicznego okresu, kiedy to wyniosły one 1.053 tys. zł. Model biznesowy Spółki polegający na nabywaniu przez spółki zależne nieruchomości komercyjnych w atrakcyjnych cenach, ich modernizacji oraz zmiany struktury najemców, przynosi oczekiwane rezultaty w postaci stabilnych wyników finansowych Grupy. Strategia JR HOLDING SA zakłada nabywanie tylko nieruchomości komercyjnych, które już są wynajęte, generują przychody z wynajmu i są dochodowe. W ten sposób Spółka jest w stanie osiągać stabilne przychody z wynajmu już od momentu zakupu nieruchomości komercyjnej, a także po zakończeniu jej modernizacji i optymalizacji struktury najemców.

„Nasz wypracowany i sprawdzony model biznesowy spełnia oczekiwania i pozwala uzyskiwać stabilny poziom przychodów. Dzięki temu możemy kontynuować realizację strategii rozwoju, której głównym celem jest stały wzrost wartości Grupy dla naszych Akcjonariuszy. Nasze działania operacyjne oraz inwestycyjne są prowadzone zgodnie z założonym planem. Segment nieruchomości komercyjnych stanowi fundament biznesowy i bezpieczeństwo finansowe Grupy, dzięki czemu możemy myśleć o rozwoju segmentu inwestycyjnego.” – wyjaśnia January Ciszewski, Prezes Zarządu Spółki JR HOLDING SA.

Drugim, bardzo perspektywicznym obszarem biznesowym JR HOLDING SA jest segment inwestycyjny. Spółka z sukcesem zaangażowała się kapitałowo w notowaną na rynku NewConnect spółkę Columbus Energy SA, będącą liderem rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. JR HOLDING SA jest również jednym z głównych akcjonariuszy w innej spółce notowanej na alternatywnym rynku – Synerga.fund SA. W marcu br. podmiot ten przedstawił nową strategię rozwoju, zgodnie z którą będzie prowadził działalność w nowym sektorze technologii blockchain. Zarząd JR HOLDING SA cały czas analizuje nowe projekty inwestycyjne, poszukując takich, które mogą pozwolić osiągnąć ponadprzeciętne stopy zwrotu z inwestycji.

„Inwestycja w Columbus Energy SA przebiega zgodnie z planem. Dostrzegamy wysoki potencjał wzrostowy w tego typu projektach, dlatego w naszym portfelu inwestycyjnym znajduje się inna perspektywiczna spółka z rynku NewConnect – Synerga.fund SA, która będzie rozwijała działalność w obszarze przyszłościowej technologii blockchain. Jestem przekonany, że dalszy rozwój segmentu inwestycyjnego pozwoli nam zwiększyć wartość Grupy w długoterminowym horyzoncie czasowym.” – podkreśla Prezes Ciszewski.

O spółce

JR HOLDING SA jest spółką notowaną na rynku NewConnect od listopada 2012 roku, która działa w segmencie nieruchomości komercyjnych oraz zajmuje się realizacją projektów inwestycyjnych. Spółka realizuje obecnie Program skupu akcji własnych, na który przeznaczone zostały środki w kwocie do 5 mln zł. JR HOLDING SA należy do segmentu NC Focus.

Źródło: Spółka

Zobacz także: Nowa marka w portfelu Kompap

Dlaczego warto uzyskać finansowanie z programu SME Instrument
Grupa Azoty SA, Paweł Łapiński – Wiceprezes Zarządu, #213 PREZENTACJE WYNIKÓW
Comments are disabled