/ Najnowsze / (13.03.2018) JSW zaprezentowała wyniki finansowe i zawiesiła stosowanie polityki dywidendowej za 2017 rok

(13.03.2018) JSW zaprezentowała wyniki finansowe i zawiesiła stosowanie polityki dywidendowej za 2017 rok

JSW

JSW

Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW) odnotowała 2 538,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 6,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

„W 2017 roku grupa kapitałowa JSW osiągnęła zysk netto [ogółem] w wysokości 2 543,3 mln zł wobec 4,4 mln zł w roku 2016. Tak dobre wyniki finansowe to efekt korzystnych cen węgla koksowego, działań optymalizacyjnych oraz konsekwentnej realizacji programu restrukturyzacji” – czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Zysk operacyjny wyniósł 3 116,5 mln zł wobec 226,6 mln zł zysku rok wcześniej.

EBITDA grupy JSW wzrosła o prawie 270% r/r i wyniosła 3,9 mld zł w 2017 roku.

„Dobrym wynikom finansowym sprzyjały przede wszystkim wysokie ceny surowców. Warto podkreślić, że średnia cena węgla koksowego dla odbiorców zewnętrznych wyniosła 656,7 zł za tonę, a więc o 65% więcej niż w 2016 roku. Średnia cena koksu wzrosła o 60% i osiągnęła wartość 936,01 zł za tonę” – czytamy dalej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 8 877,2 mln zł w 2017 r. wobec 6 731,3 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 2 422,1 mln zł wobec 371,99 mln zł zysku rok wcześniej.

„Wyniki 2017 roku są dla nas satysfakcjonujące, zwracam jednak uwagę, że funkcjonujemy na cyklicznym i zmiennym rynku. By dalej śmiało patrzeć w przyszłość, musimy realizować kierunki rozwoju spółki przyjęte pod koniec 2017 roku w ‚Strategii Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z uwzględnieniem Spółek Zależnych GK JSW na lata 2018-2030′” – powiedział prezes Daniel Ozon, cytowany w komunikacie.

„Prorozwojowa strategia JSW wyznacza najważniejsze kierunki organicznego rozwoju grupy kapitałowej JSW. Ambitne plany inwestycyjne i innowacyjne rozwiązania zwiększające efektywność pozwolą spółce zwiększyć produkcję węgla koksowego do 85% w produkcji węgla ogółem w kolejnych latach, a w efekcie osiągać optymalne wyniki finansowe” – dodał.

Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW) podjęła decyzję o zawieszeniu stosowania polityki dywidendowej JSW w zakresie przeznaczenia wypracowanych wyników finansowych za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku, poinformowała spółka.

Zgodnie z polityką dywidendową stosowaną przez spółkę, zarząd spółki w 2018 r. powinien rekomendować walnemu zgromadzeniu JSW wypłatę dywidendy na poziomie co najmniej 30% skonsolidowanego zysku netto za 2017 rok, podano.

„Mając na uwadze zapisy porozumienia z obligatariuszami […] oraz konieczność odbudowania kapitału zapasowego uszczuplonego w latach poprzednich, zarząd spółki nie będzie rekomendował walnemu zgromadzeniu JSW wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku” – czytamy w komunikacie.

O spółce

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych od 2011 roku.

Źródło: ISBnews

Zobacz także: Inwestorzy.TV z wizytą w Elektrowni Kozienice

AMICA Wronki SA, Jacek Rutkowski – Prezes Zarządu, #282 ZE SPÓŁEK
Czy wygoda podczas zakupów idzie w parze z bezpieczeństwem?
Comments are disabled

FreshMail.pl