+48 601 632 601
/ Najnowsze / Na koniec grudnia wartość aktywów TFI wzrosła o 1% m/m do 278,9 mld zł

Na koniec grudnia wartość aktywów TFI wzrosła o 1% m/m do 278,9 mld zł

Aktywa TFI

Aktywa TFI

Wartość aktywów zgromadzona w krajowych funduszach inwestycyjnych wyniosła 278,9 mld zł na koniec grudnia, co oznacza wzrost o 2,9 mld zł (1%) w skali miesiąca i prawie 20 mld zł licząc rok do roku. Wzrost w ciągu ostatnich 12 miesięcy to zasługa głównie wysokich napływów netto, a także dobrych wyników zarządzania, podały Analizy Online oraz Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA).

„W grudniu koniunktura sprzyjała. Globalny rynek akcji mierzony indeksem MSCI AC World wzrósł o 1,5%, napędzany przede wszystkim wzrostami na giełdzie amerykańskiej i rynkach i wschodzących. Rósł również parkiet w Polsce – indeks szerokiego rynku WIG był o 2,1% wyżej niż miesiąc wcześniej. To przełożyło się na wzrost aktywów w funduszach akcji (zarówno tych o uniwersalnej strategii, jak i małych i średnich spółek), pomimo ujemnego bilansu sprzedaży. Na koniec grudnia wartość aktywów w nich zgromadzonych wyniosła 33,2 mld zł” – czytamy w raporcie.

W grudniu wysoką dynamikę aktywów zanotowały fundusze gotówkowe i pieniężne (wzrost o 1,2 mld zł, tj. 3%). Wartość środków zgromadzonych w funduszach z tej grupy wzrosła w 2017 r. o prawie 9 mld zł – zdecydowanie najwięcej spośród wszystkich kategorii produktów.

„Fundusze dłużne tym razem nie odnotowały wyraźnego wzrostu aktywów (+62 mln zł, +0,1%). Stało się tak za sprawą odpływów netto środków z funduszy dłużnych uniwersalnych i papierów skarbowych. Środki cały czas płyną z kolei do funduszy obligacji korporacyjnych i dzięki nim obserwujemy nieprzerwany od stycznia 2017 r. wzrost środków zgromadzonych w funduszach dłużnych” – czytamy dalej.

W funduszach mieszanych, dla których cały 2017 r. był najlepszym pod względem dynamiki aktywów (+5,3 mld zł r/r) od czterech lat zgromadzonych zostało 32,5 mld zł.

„W ostatnim miesiącu wartość aktywów wzrosła o 1%, głównie za sprawą napływów do kilku najpopularniejszych funduszy z tego segmentu oraz dobrej koniunktury na polskiej giełdzie, która pozytywnie wpłynęła na część akcyjną tych rozwiązań. W grudniu w odwrocie były fundusze absolutnej stopy zwrotu. Głównie za sprawą umorzeń certyfikatów funduszy zamkniętych należących do tej grupy, wartość aktywów spadła o -50 mln zł i na koniec grudnia wyniosła niespełna 15,1 mld zł” – czytamy także.

Wg raportu, otoczenie makroekonomiczne sprzyja wynikom funduszy surowców, co przekłada się naturalnie na wzrost aktywów w nich zgromadzonych – na koniec grudnia było to 1,1 mld zł (+1,9% m/m).

„Wciąż nie cieszą się one jednak dużym zainteresowaniem klientów, o czym świadczą szacowane ujemne napływy do tych rozwiązań w grudniu. Z dużym spadkiem aktywów mieliśmy do czynienia z kolei w funduszach sekurytyzacyjnych. Ich wartość spadła o prawie -0,9 mld zł (-13,9%). Przyczyna leży m.in. w wykupie certyfikatów inwestycyjnych kilku funduszy w jednym z towarzystw” – podsumowano.

Źródło: ISBnews

Zobacz także: Aleksy Uchański: Gry jest teraz łatwiej wyprodukować i sprzedawać

Startupy.tv | Paweł Woś, DOSIPE
Gremi Media SA, #7 DEBIUTY GIEŁDOWE
Comments are disabled

FreshMail.pl