Kozłowski (Raiffeisen Brokers): Gospodarka światowa przyspiesza, popyt na węgiel się utrzymuje – JSW weszła w okres stabilizacji – inwestorzy.tv
/ Okiem Analityka / Kozłowski (Raiffeisen Brokers): Gospodarka światowa przyspiesza, popyt na węgiel się utrzymuje – JSW weszła w okres stabilizacji

Kozłowski (Raiffeisen Brokers): Gospodarka światowa przyspiesza, popyt na węgiel się utrzymuje – JSW weszła w okres stabilizacji

okiem-analityka-sobi-jsw

Sobiesław Kozłowski w kolejnym odcinku programu Okiem Analityka na antenie inwestorzy.tv o wynikach za III kwartał JSW.

Wyniki JSW były słabsze od oczekiwań. Przyczyna takiego stanu rzeczy to dwa elementy: słabsze o 8% przychody, a także zmiana formuł wyliczenia cen – odejście od benchmarków. W szerszej perspektywie ceny węgla są na historycznie relatywnie wysokich poziomach. Sprzyja to wynikom za 9 miesięcy 2017 roku i mocnej pozycji gotówkowej. W perspektywie 2018 roku na wyniki spółki wpływać będą ceny węgla.

Comments are disabled

FreshMail.pl