/ Prezentacje wyników / Kuźniar (Lokum Deweloper): Mamy znakomite rentowności na poziomie brutto – blisko 40%, ale i netto – blisko 35%

Kuźniar (Lokum Deweloper): Mamy znakomite rentowności na poziomie brutto – blisko 40%, ale i netto – blisko 35%

PTlgHCfEjRw.jpg

„Działania, które podjęliśmy w latach ubiegłych i w roku bieżącym, związane z rozwojem spółki pozwolą wygenerować bardzo duże dodatnie przepływy gotówkowe w latach kolejnych. To dlatego rekomendujemy zmianę polityki dywidendowej spółki i od 2018 będziemy proponować Walnemu Zgromadzeniu wypłatę do 50% zysku skonsolidowanego” – mówi Bartosz Kuźniar, Prezes Zarządu Lokum Deweloper SA.

W materiale informacje na temat:

  • znakomitych wyników w 2017 roku,
  • świetnego wyniku 77 milionów złotych zysku netto,
  • 221 milionów złotych przychodów,
  • wysokich rentowności netto i brutto,
  • sprzedaży mieszkań większej o 63% niż w 2016,
  • wypłaty dywidendy – 84 groszy na akcję,
  • bardzo dobrej pozycji we Wrocławiu,
  • rozwoju w Krakowie.
Comments are disabled

FreshMail.pl