(16.05.2018) W I kw. 2018 roku Agora miała 8,18 mln zł zysku netto, 36,3 mln zł EBITDA oraz rekomenduje 0,5 zł dywidendy na akcję
/ Najnowsze / (16.05.2018) W I kw. 2018 roku Agora miała 8,18 mln zł zysku netto, 36,3 mln zł EBITDA oraz rekomenduje 0,5 zł dywidendy na akcję

(16.05.2018) W I kw. 2018 roku Agora miała 8,18 mln zł zysku netto, 36,3 mln zł EBITDA oraz rekomenduje 0,5 zł dywidendy na akcję

Agora

Agora

Agora SA odnotowała 8,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 8,17 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 13,07 mln zł wobec 3,56 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wzrósł r/r do 36,3 mln zł.

„W I kwartale 2018 r. pozytywny wpływ na wynik operacyjny Grupy Agora miała sprzedaż praw użytkowania wieczystego nieruchomości należących do Grupy Agora w Gdańsku i w Warszawie. Łączna cena sprzedaży nieruchomości w Gdańsku wyniosła 8,65 mln zł netto, a pozytywny wpływ tej transakcji na wynik operacyjny Grupy Agora to 5,6 mln zł. Łączna wartość transakcji sprzedaży prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej w Warszawie wyniosła 19,0 mln zł netto, a jej pozytywny wpływ na wynik operacyjny Agory i Grupy Agora to 8,3 mln zł” – wskazano w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 278 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 300,97 mln zł rok wcześniej.

„Największy wpływ na poziom przychodów Grupy w omawianym okresie miały niższe wpływy z działalności filmowej oraz z działalności poligraficznej. W pierwszym kwartale 2017 r. Grupa Agora wprowadziła do kin m.in. produkcje Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej oraz Po prostu przyjaźń, które były jednymi z najpopularniejszych polskich filmów w 2017 r. i zapewniły Grupie Agora wysokie wpływy z działalności filmowej. Niższe przychody z działalności poligraficznej grupy w wysokości 15,6 mln zł to efekt negatywnych trendów zarówno na rynku usług poligraficznych, jak i prasy drukowanej, które przełożyły się na niższy wolumen zamówień. W omawianym okresie wpływy segmentu Prasa również były niższe niż w pierwszym kwartale 2017 r. i wyniosły 49,7 mln zł” – czytamy w raporcie.

Wyższe były natomiast wpływy z działalności kin Helios – zarówno ze sprzedaży biletów do kin, jak i ze sprzedaży barowej w kinach wynoszące odpowiednio 66,2 mln zł oraz 24,0 mln zł. Wzrosły też przychody segmentów Internet, Reklama Zewnętrzna oraz Radio. W segmencie Internet przychody zwiększyły się o 3,1% do kwoty 40,2 mln zł. W segmencie Reklama Zewnętrzna były one wyższe o 1,7% i wyniosły 35,9 mln zł, a segment Radio odnotował przychody na poziomie zbliżonym do tych z pierwszego kwartału 2017 r., w wysokości 26,0 mln zł” – czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2018 r. wyniosła 7,53 mln zł wobec 25,69 mln zł straty rok wcześniej.

Zarząd Agory podjął uchwałę w sprawie rekomendacji akcjonariuszom przeznaczenia kwoty 23 290 415,5 zł na dywidende, co da wypłatę w wysokości 0,5 zł na akcję, podała spółka. Wypłata dywidendy nastąpi z kapitału zapasowego spółki utworzonego z zysku lat ubiegłych.

Proponowany dzień ustalenia prawa do dywidendy to 13 lipca 2018 r., a dzień wypłaty dywidendy to 2 sierpnia 2018 r., podano w komunikacie.

„Dodatkowo zarząd spółki proponuje pokrycie straty netto za rok obrotowy 2017 w wysokości 68 122 166,14 zł z kapitału zapasowego spółki. Powyższy wniosek uzyskał pozytywną opinię rady nadzorczej. Rekomendacja zarządu spółki zostanie przedstawiona zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu spółki, które podejmie w tych sprawach ostateczną decyzję” – czytamy w komunikacie.

W 2017 r. Agora miała 83,5 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 16,6 mln zł straty rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym strata netto w 2017 r. wyniosła 68,12 mln zł wobec 52,75 mln zł straty rok wcześniej.

O spółce

Agora SA jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, firmy Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją filmową oraz wydawcą „Gazety Wyborczej” i czasopism. Grupa jest ponadto właścicielem trzech lokalnych radiostacji muzycznych i większościowym współwłaścicielem ponadregionalnego Radia Tok FM. Agora jest współwłaścicielem kanału telewizyjnego Metro na ósmym multipleksie cyfrowej telewizji naziemnej oraz kanału Stopklatka TV uruchomionego wspólnie z Kino Polska TV.

Źródło: ISBnews

Zobacz także: 11 bit studios SA, Grzegorz Miechowski – Prezes Zarządu, #292 ZE SPÓŁEK

Paweł Szczepanik przedstawia: CDR, 11BIT, odpowiedzi na pytania Widzów | Analiza techniczna
Albert „Longterm” Rokicki, #90 PYTANIA DO LONGTERMA
Comments are disabled

FreshMail.pl