LiveChat Software zwiększył bazę klientów o 236 firm w czerwcu oraz rekomenduje wypłatę rekordowej dywidendy
/ Najnowsze / LiveChat Software zwiększył bazę klientów o 236 firm w czerwcu oraz rekomenduje wypłatę rekordowej dywidendy

LiveChat Software zwiększył bazę klientów o 236 firm w czerwcu oraz rekomenduje wypłatę rekordowej dywidendy

LiveChat

LiveChat

LiveChat Software SA miał 24 891 klientów korzystających z płatnej wersji produktu LiveChat według stanu na 1 lipca 2018 r., co oznacza wzrost o 19,9%, podała spółka. W czerwcu liczba klientów wzrosła o 236 firm netto, dodano.

„Intensywnie pracujemy nad rozwojem naszej oferty produktowej. Regularnie wprowadzamy zmiany zarówno w wyglądzie aplikacji, jak i jej funkcjonalnościach. Wszystko po to, by LiveChat był atrakcyjny dla jeszcze większej liczby firm z różnych branż. […] Opublikowane w minionym miesiącu wyniki operacyjne pokazują, że nasza firma rośnie dynamicznie, utrzymuje wysokie marże i generuje gotówkę” – skomentował prezes Mariusz Ciepły, cytowany w komunikacie.

LiveChat Software SA podkreśla, że konsekwentnie realizuje przyjętą strategię rozwoju produktów i budowy ekosystemu wokół rozwiązania LiveChat, który docelowo stanie się większą platformą komunikacji firm z klientami.

„‚Otwarcie’ produktu dla klientów i zewnętrznych developerów pozwala na jego dowolne dopasowanie do oczekiwań użytkowników. Dzięki udostępnianym przez Spółkę narzędziom, każdy z nich ma możliwość stworzenia własnego rozszerzenia czy aplikacji bazującej na technologii LiveChat. W ten sposób możliwe jest wprowadzenie funkcjonalności, których nie ma w produkcie, a które mogą być kluczowe dla danego użytkownika. Poprzez LiveChat Marketplace twórcy aplikacji i dodatków mogą z łatwością udostępnić w wersji płatnej lub bezpłatnej wszystkim firmom korzystającym z produktów LiveChat Software” – czytamy dalej w komunikacie.

LiveChat Software SA może przeznaczyć na dywidendę 45,58 mln zł z jednostkowego zysku za rok finansowy zakończony 31 marca 2018 roku. To propozycja, jaką Zarząd przedstawi Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Taki podział oznaczałby, że wartość dywidendy na 1 akcję wyniesie 1,77 zł.

„Mamy za sobą kolejny udany rok, który zakończyliśmy z bardzo dobrymi wynikami finansowymi w porównaniu do roku poprzedniego. Teraz chcemy podzielić się zyskiem z naszymi Akcjonariuszami.” – mówi Mariusz Ciepły, Prezes LiveChat Software. – „Chcielibyśmy, aby z każdym rokiem wartość dywidendy była coraz wyższa i regularnie trafiała do Akcjonariuszy. Ze względu na wysoka rentowność operacyjną i bardzo dobrą kondycję finansową spółki jest to realny cel” – dodaje.

Po uwzględnieniu dwóch zaliczek na poczet dywidendy w wysokości 11,33 mln zł każda (tj. po 0,44 zł na akcję), z których jedna została już wypłacona 17 stycznia br. a druga zostanie wypłacona 23 lipca 2018 roku, do wypłaty akcjonariuszom pozostanie łączna kwota 22,92 mln zł, czyli 0,89 zł na jedną akcję. Zgodnie z propozycją Zarządu dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 14 sierpnia 2018 roku, a dniem wypłaty dywidendy 21 sierpnia 2018 r.

LiveChat Software SA podtrzymuje swoją oficjalną politykę dywidendową. Zakłada ona wypłacanie dywidendy w maksymalnej możliwej kwocie, pod warunkiem że nie pojawi się inwestycja, która przyniosłaby akcjonariuszom wyższej stopy zwrotu. Zgodnie z propozycją Zarządu, spółka może przeznaczyć na wypłatę dywidendy 45,58 mln zł z jednostkowego zysku, który wyniósł 48,07 mln zł. Jest to jednocześnie maksymalna możliwa kwota dywidendy w tym roku.

Skonsolidowane przychody spółki LiveChat Software za rok finansowy zakończony 31 marca 2018 roku wyniosły 89,43 mln zł wobec 76,25 mln zł przed rokiem, zatem wzrosły o 17,3%. Zysk netto w tym okresie wyniósł 48,31 mln zł i był wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku o 12,6%. Wynik EBITDA ukształtował się na poziomie 63,83 mln zł wobec 55,04 mln zł rok wcześniej.

Na początku czerwca liczba klientów korzystających z rozwiązania LiveChat wyniosła 24.655. Oznacza to, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy wzrosła o 21,6%.

W portfolio firmy znajdują się klienci z ponad 150 krajów. Są to firmy ze wszystkich branż, przy czym najwięcej jest podmiotów z takich sektorów jak: IT, edukacja, sprzedaż detaliczna, rozrywka i marketing.

O Spółce

LiveChat Software SA to dostawca oprogramowania służącego bezpośredniej komunikacji w Internecie pomiędzy odwiedzającym stronę www, a jej właścicielem. Spółka świadczy swoje usługi w modelu Software as a Service (SaaS), co umożliwia instalację jej usługi LiveChat w kilka minut przez osoby nieposiadające doświadczenia programistycznego. Usługi są świadczone za pośrednictwem serwisu www.livechatinc.com. LiveChat Software ma ponad 24 tys. klientów z ponad 150 krajów, a większość sprzedaży generuje w USA oraz Wielkiej Brytanii. Świadczy usługi dla klientów takich jak m.in. Huawei, ASUS, Adobe, Tele2, Stripe, Kaspersky Lab, Pizza Hut, Ryanair czy Xerox. Jest też jednym z globalnych liderów oprogramowania typu live chat. W portfolio produktów firmy znajdują się także takie rozwiązania jak: BotEngine (narzędzie do tworzenia chatbotów) oraz KnowledgeBase (rozwiązanie do tworzenia firmowych baz wiedzy).

Źródło: Spółka, ISBnews, 03.07.2018

Zobacz także: Summa Linguae SA, Krzysztof Zdanowski – Prezes Zarządu, #230 PREZENTACJE WYNIKÓW

Echo Investment SA, Piotr Gromniak – Wiceprezes Zarządu, #297 ZE SPÓŁEK
Recepta na optymalny portfel konserwatywny oraz agresywny na najbliższe pół roku
Comments are disabled

FreshMail.pl